Voľné miesta pre 2. kolo prijímacieho konania ​

Kód
odboru
Názov odboru Plán výkonov Počet prijatých žiakov Počet zapísaných žiakov Počet voľných miest
3693 K technik energetických zariadení budov 30 18 13 17
3656 K operátor stavebnej výroby - športová trieda 30 30 26 4
3446 K grafik tlačových médií 15 13 9 6
3457 K operátor tlače 15 0 0 15
3355 H stolár 10 5 2 8
3661 H  murár 10 10 5 5
3673 H kachliar 10 10 8 2

2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 16.6.2015.

Utorok 28. 7. 2015

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202