VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY zo dňa 14. 4. 2014

Výsledky prijímacej skúšky 
do študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby (športová trieda)

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka bude 24.4.2014 (štvrtok) o 10.00 hod.

 

Aktuálne oznamy

Oznam

 

Momentálne nie sú žiadne zverejnené oznamy.

 

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty REFUGE a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Štvrtok 24. 4. 2014

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202