VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY zo dňa 14. 4. 2014

Výsledky prijímacej skúšky 
do študijného odboru 3656 K operátor stavebnej výroby (športová trieda)

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka bude 24.4.2014 (štvrtok) o 10.00 hod.

 

Aktuálne oznamy

Oznam riaditeľa školy

Oznamujem, že v zmysle POP SR pre školský rok 2013/2014 a Plánu hlavných úloh SŠ budú v dňoch 17. apríla 2014 (štvrtok) až 22. apríla 2014 (utorok) veľkonočné prázdniny. 
Vyučovanie pred prázdninami končí dňa 16. apríla 2014 (streda) po 5 VH, resp. o 11,45 hod. na PV. 
Nástup žiakov do ŠI je 22. apríla 2014 (utorok). Riadne vyučovanie po prázdninách začína 23. apríla 2014 (streda) v zmysle platného RH.

PaedDr. Milan Ponický (riaditeľ školy)

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty REFUGE a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Sobota 19. 4. 2014

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202