Aktuálne oznamy

Oznam pre rodičov

Pozvánka na rodičovské združenie

Pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 03.10.2014 (piatok) o 15,00 hod.
v priestoroch Spojenej školy. 

Zasadanie rodičovskej rady sa uskutoční o 15,15 hod. v zasadačke Spojenej školy.
Vaša účasť na schôdzi je nutná!

PaedDr. Milan Ponický, riaditeľ školy

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky
a pokyny na vypracovanie ponuky

Zákazka: Nákup spotrebného tovaru
a prevádzkového materiálu
v rámci projektu 
„Kvalitná odborná príprava – isté zamestnanie“

Úplné znenie výzvy TU.

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Piatok 19. 9. 2014

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202