OZNAM                                o možnosti vykonať skúšky odbornej spôsobilosti

POZVÁNKA

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica 

pripravuje  vo februári 2016:

  • skúšky na overenie spôsobilosti za účelom získania úplnej kvalifikácii Murár a Inštalatér.

V prípade záujmu je potrebné do 20. 01. 2016

podať písomnú žiadosť aj s požadovanými prílohami POZRI_TU.pdf

Skúšky sa zrealizujú  len v prípade, ak k danému termínu podajú prihlášku minimálne 5-ti záujemcovia.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctvev SŠ, Kremnička 10, Banská Bystrica 

v spolupráci s Cechom kachliarov organizuje

dňa 8.decembra 2015 o 09,30 hod.

v kinosále školy odborné prednášky na témy:

-  “Automatická regulácia kúrenia” – lektor: Ing. Róbert Šalvata – viceprezident Cechu kachliarov a prezident VEUKO,

- “História kachliarstva na Slovensku” – lektorka: PhDr. Marta Mácelová PhD.

 

Utorok 1. 12. 2015

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202