Navigácia

 • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
  Dňa 28.4.2016 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej,  K. Adlera 5, Bratislava, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu uskutočnilo celoštátne kolo 38. ročníka tejto súťaže.
  Študenti stavebnej priemyslovky sa v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia v konkurencií 16 súťažných prác umiestnili na popredných miestach:
  2. miesto: KARANTÉNNA STANICA: DRUHÁ ŠANCA;
                            autori: Guzma, Villár - IV.G
  6. miesto: KOMPLEX OLYMP;  
                           autori: Fajčíková, Krajčí, Vjatráková - IV.G 
  Úspešným študentom a ich konzultantom gratulujeme a
  ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.
  05.05.2016 11:56 | viac »
 • Krajské kolo vo futbale
  Dňa 28.4.2016 žiaci našej školy sa zúčastnili
  na Kkrajskom kole vo futbale,
  kde obadili úspešné 2. miesto.
  Blahoželáme.
  05.05.2016 08:39 | viac »
 • Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu
       Dňa 23. 4. 2016 našu školu, ale aj Slovensko reprezentovali
  na Majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu v Budapešti naši atléti:
  Zdeněk Švejda (1.A), Lukáš Hronček (1.B), Roman Fodor (2.A), Ján Kostúr (2.B), 
  Dávid Kráľovič (2.G), Pavol Filanda (3.G)
  .
       Chlapcom sa v náročnej konkurencií (účastníci z 26 štátov sveta) darilo. Obsadili ako mužstvo 10. miesto. 
          V kategórií jednotlivcov skončil náš žiak Ján Kostúr (2.B) tiež na 10. mieste. 
       Našich atlétov boli povzdbudiť športovci z našej školy, ako aj vedenie školy, učitelia telesnej a športovej prípravy a tréneri. Všetci mali z atmosféry na Majstrovstvách sveta ako aj z výkonov našich atlétov nezabudnuteľný zážitok.
  Ďakujeme chlapci za reprezentáciu našej školy, BBSK ako aj Slovenska.
  27.04.2016 14:19 | viac »
 • Celeslovenské kolo ENERSOL

  V dňoch 12 a 13. apríla 2016 sa konal v Senici 6. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL.

  Našu školu reprezentovali žiaci: Martin Balún (3.B TEZB), Matúš Dobrík (3.B TEZB), Lukáš Murín (2.G staviteľstvo), Dávid Kraľovič (2.G staviteľstvo) a Erik Odler (2.G staviteľstvo). 

  Všetci dosiahli veľmi pekné výsledky (viď. výsledková listina) a vzorne reprezentovlai našu školu.

  Žiak Martin Balún (3.B TEZB) sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste a postúpil
  do medzinárodného kola v Brne. Svojou prezentáciou vzbudil záujem poroty, čím urobil dobré meno nielen sebe, ale aj celej škole. 

  05.05.2016 11:57 | viac »
 • Úspech našich žiakov na Celoslovenskom kole ENERSOL SK
  V dňoch 2. a 3. apríla 2014  sa v Senici pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Bratislava uskutočnil  4. ročník celoslovenskej súťaže Enersol SK. Žiaci stredných škôl prezentovali svoje práce zamerané na problematiku energetických úspor a  obnoviteľných zdrojov  energie v troch kategóriách -  hlavnej, tvorivej a vedľajšej.
  Zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica postúpilo z krajského kola  šesť žiakov so štyrmi prácami, ktoré  zastúpili všetky kategórie.
  23.04.2014 07:24 | viac »
 • Úspech našich žiakov v krajskom kole SOČ
  Aj tento rok žiaci Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica pokračujú v minuloročných úspechoch Stredoškolskej odbornej činnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo už 36.ročník tejto súťaže, v ktorých môžu žiaci stredných škôl súťažiť v rôznych kategóriách. 
  Zatiaľ sa uskutočnila dňa 04.04.2014 v Žarnovici krajská prehliadka tejto súťaže, ktorej predchádzali školské kolá. SŠ-SPŠ stavebná mala zastúpenie žiakov v štyroch kategóriách. 
   
  23.04.2014 07:25 | viac »
 • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB
  V priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA sa dňa 26.03.2014 uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov Stredných odborných škôl zo študijného odboru technik energetických zariadení budov.
  Odborným garantom súťaže boli zástupcovia Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií a Thermosolaru Žiar s.r.o.. Súťažili trojčlenné družstvá zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica, SOŠ elektrotechnickej, Trnava a SOŠ technickej Prešov.
  11.04.2014 09:59 | viac »
 • Krajská prehliadka ENERSOL SK
  Dňa 14.03.2014 sa v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila Krajská prehliadka ENERSOL SK, na ktorej sa zúčastnili žiaci troch stredných škôl z BBSK a to Súkromné SOŠ technické, Žiar nad Hronom, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica a Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.
  11.04.2014 08:56 | viac »
 • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ
  Po minuloročných úspechoch v Stredoškolskej odbornej činnosti sa dňa 6.3.2014 na Spojenej škole Kremnička 10 Banská Bystrica uskutočnilo školské kolo 36. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  Žiaci pri spracovaní svojich prác riešia témy orientované na aktuálne problémy, spolupracujú so stavebnými firmami a so samosprávami rôznych miest a obcí. Takýmto spôsobom škola podporuje rozvoj odborných vedomostí a zručností žiakov a ich tvorivosť.
  11.04.2014 08:57 | viac »
 • Expo-Sciences International 2013 v Abu Dhabi

  „Stál som na najvyššej budove sveta Burj Khalifa v Dubaji a v takmer kilometrovej výške nad zemou som ako stavbár zložil pomyselný klobúk  odvahe a výnimočnosti miestnych staviteľov“, povedal Pavol Tužinský, absolvent Spojenej školy – Strednej priemyselnej školy stavebnej v Banskej Bystrici po návrate z krajiny novodobých divov sveta. - Autobusová stanica Banská Bystrica.

  09.12.2013 09:15 | viac »

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202