• Maturita

 • Maturity › Rozpis triedy: IV.A

  Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
  Rastislav DRÄXLER
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Michal FERGEL
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Kamil GENSZKÝ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Dávid HAŠKO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Erik HERÉNYI
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Ján MIŠOVE
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Lukáš MRÁZ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Roman PALLER
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Tomáš PASTIER
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Michal PAVLOV
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Martin PLEŠIVČÁK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Tomáš STRELEC
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Zdeněk ŠVEJDA
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Dominik TOMI
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Tomáš TUČEK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Radoslav VODENSKÝ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Miroslav ŽIDÍK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 

  © aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019