• Maturita

 • Maturity › Rozpis triedy: IV.B

  Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
  Samuel BOBÁK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Adam BOHÁČIK
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Ľubomír DETKO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Denis FILIPKO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Lukáš HRONČEK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Filip CHABADA
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Nina CHUDÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Damián IVAN
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Patrik KMEŤ
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Michaela KOVÁČIKOVÁ
  nemecký jazyk B2
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Tomáš KRAJČI
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Matej KRIŽIAN
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Lenka KUPCOVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Juraj KUPČO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Jozef KUPEC
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Filip MICHALČO
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Adam OČOVSKÝ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Adam PÁLKA
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Martin PARKÁNI
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Patrik PEHEN
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Dušan PEŤKO
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Martin POLIAK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Rastislav RUŽINSKÝ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Matej Jozef ŠAJTROCH
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Daša TOMKOVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Adam VALČUHA
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Viktor VALENT
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Kristián VÉGH
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Vanessa VRÁNSKA
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 

  © aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019