• Maturita

 • Maturity › Rozpis triedy: IV.G

  Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
  Monika ABRAHÁMOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Marek BARTKO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Patrik BEVELAQUA
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Kristína BIELA
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Marián BOJTOŠ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Alexandra BOROŠOVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Alžbeta DADOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Róbert FOLTÁNI
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Kristína FRAJOVÁ
  matematika 
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Lukáš GASIDLO
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Samuel GUNDA
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Matúš JABLONSKÝ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Petra KAMIAČOVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Ivan KANDRÁČ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Denis KEKELÁK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Veronika KÍŠIKOVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Peter KOVÁČ
  nemecký jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Marco KUZMICKÝ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Miriam MAJCHEROVÁ
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Bianka MEDVEĎOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Kristián NOSKOVIČ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Radoslav ONDREJKA
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Bruno PAULÍK
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Lujza PILNIKOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Erik PLEVA
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Adriana ŠMIGOVSKÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Erik ŠOLTÝS
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Martin ŠOREC
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Šimon ŠTIBRANÝ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Richard ŠURIN
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Ivana TÓTHOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Matej TURČAN
  anglický jazyk B1
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 
  Simona ŽILKOVÁ
  anglický jazyk B1
  matematika 
  praktická časť odbornej zložky 
  slovenský jazyk a literatúra 
  teoretická časť odbornej zložky 

  © aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019