• Maturita

 • Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV.B

  Študent Predmet Úroveň
  Samuel BOBÁK slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Adam BOHÁČIK slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Ľubomír DETKO slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Denis FILIPKO slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Lukáš HRONČEK slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Filip CHABADA slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Nina CHUDÁ slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Damián IVAN slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Patrik KMEŤ slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Michaela KOVÁČIKOVÁ slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB2
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Tomáš KRAJČI slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Matej KRIŽIAN slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Lenka KUPCOVÁ slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Juraj KUPČO slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Jozef KUPEC slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Filip MICHALČO slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Adam OČOVSKÝ slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Adam PÁLKA slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Martin PARKÁNI slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Patrik PEHEN slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Dušan PEŤKO slovenský jazyk a literatúra
  nemecký jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Martin POLIAK slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Rastislav RUŽINSKÝ slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Matej Jozef ŠAJTROCH slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Daša TOMKOVÁ slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Adam VALČUHA slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Viktor VALENT slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Kristián VÉGH slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky
  Vanessa VRÁNSKA slovenský jazyk a literatúra
  anglický jazykB1
  teoretická časť odbornej zložky
  praktická časť odbornej zložky

  © aScAgenda 2019.0.1160 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.04.2019