• Novinky

     • Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016)
      • Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016)

      • Tento významný environmentálny deň sme si pripomenuli brigádou 21. apríla 2016. Pod vedením pána Kozárika zo Správy povodia horného Hrona sme čistili brehy rieky Hron na úseku Iliáš – Radvaň.

       Pomohli sme brehom rieky Hron zbaviť sa odpadkov.

       Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným:

       I.C: Ján Bobák, Erik Imrich, Tomáš Meško, Zdenko Sedlák, Peter Hudec

       I.G: Kristína Biela, Kristína Frajová, Petra Kamiačová, Denis Kekelák, Marco Kuzmický, Lujza Pilníková, Adriana Šmigovská, Richard Šurin, Simona Žilková.

        Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016) - Obrázok 1

     • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
      • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Dňa 28.4.2016 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej,  K. Adlera 5, Bratislava, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu uskutočnilo celoštátne kolo 38. ročníka tejto súťaže.
       Študenti stavebnej priemyslovky sa v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia v konkurencií 16 súťažných prác umiestnili na popredných miestach:
       2. miesto: KARANTÉNNA STANICA: DRUHÁ ŠANCA;
                                 autori: Guzma, Villár - IV.G
       6. miesto: KOMPLEX OLYMP;  
                                autori: Fajčíková, Krajčí, Vjatráková - IV.G 

       Úspešným študentom a ich konzultantom gratulujeme a
       ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.