• Novinky

     • Výstava obrazov Iránčanky Reyhaneh Ghavipanjeh
      • Výstava obrazov Iránčanky Reyhaneh Ghavipanjeh

      •             Vo februári sa zúčastnili žiaci ŠO GTM 2.C a 3.A triedy výstavy, ktorá niesla názov Zákutia ženskej duše. Reyhanine umenie je predovšetkým o ženách a o nej samej. Zobrazuje šťastie, čistotu, smútok, bolesť alebo i nerovnosti medzi ženami a mužmi.Sú to  pocity alebo skúsenosti, ktorými ženy na Blízkom Východe často prechádzajú. Farby jej obrazov sú častokrát lesklé a svetlé.  Vyjadrujú jej kultúru alebo prostredie – slnko, príbuzní, priateľstvo, more a les. Reyhaneh pochádza z krajiny so štyrmi ročnými obdobiami, rôznymi etnickými kultúrami, tradíciami a prírodou. Uvedenú výstavu sme navštívili v „Galérii na Tehelnej“ vo Zvolene (budova Klemo). Naši žiaci hodnotili túto výstavu veľmi pozitívne.

     • Odborná exkurzia do polygrafickej firmy
      • Odborná exkurzia do polygrafickej firmy

      • Dňa 23.6.2016 sa zúčastnili  žiaci prvého ročníka študijného odboru grafik tlačových médií odbornej exkurzie do polygrafickej firmy Daliprint v Banskej Bystrici. Vďaka majiteľke firmy p. Greškovej si mohli žiaci pozrieť ako prebieha celý technologický proces od prijatia zákazky (prepress), samotnú tlač  (press) až po konečné spracovanie (postpress) knižnej väzby V2 a V8. Celá prehliadka firmy bola sprevádzaná odborným výkladom.

       Odborná exkurzia do polygrafickej firmy - Obrázok 1