• Novinky

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • 22. marec je jedinečnou príležitosťou, ako si pripomenúť dôležitosť vody pre zachovanie života na Zemi. Rozloženie zdrojov pitnej vody na našej planéte nie je rovnomerné. V niektorých oblastiach ľudia trpia jej nedostatkom a vážia si každú kvapku tejto životodarnej tekutiny. Konzumný spôsob života vo vyspelých krajinách však prináša so sebou aj veľké plytvanie vodou a neustále zvyšuje jej spotrebu. 

       Preto sme sa v rámci environmentálnej výchovy na našej škole rozhodli prispieť k zvýšeniu povedomia o nevyhnutnosti ochrany vodných zdrojov aj návštevou SHMÚ v Banskej Bystrici, kde sa žiaci III.A odboru OSV v rámci Dňa otvorených dverí mohli zúčastniť odborných prednášok na túto tému. 

       Pracovníci SHMÚ ochotne vysvetlili spôsoby merania prietoku vody v riekach nášho regiónu, vznik podzemnej vody, spôsoby úpravy vody na pitné účely, prácu s rôznymi prístrojmi, činnosť meteorologickej stanice, poukázali na extrémne výkyvy počasia v našej oblasti a ich vplyv na vodné zdroje, ako aj na nezodpovednosť ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi prispievajú k znečisteniu vodných zdrojov. 

       Naši žiaci si prehĺbili vedomosti o hospodárení s vodou, mali možnosť vidieť prácu odborníkov v praxi a doplniť si tak svoje teoretické poznatky, ktoré získali v škole.

       Veríme, že získali aj vnútorný pocit, ktorý ich bude ďalej poháňať pri šetrení vodou v ich každodennom živote a v boji proti znečisťovaniu vodných zdojov.