• Novinky

     • Ocenenie tradičných darcov krvi z radov zamestnancov
      • Ocenenie tradičných darcov krvi z radov zamestnancov

      • Dňa 5. 12. 2017 boli ocenení bronzovou medailou Slovenského Červeného kríža dvaja pedagogickí zamestnanci našej školy - p. Mgr. Božena Jakubovie a Mgr. Milan Ponický - srdečne blahoželáme, za doterajšiu humánnu činnosť ďakujeme a prajeme ešte veľa vzácnych odberov! 

       Vedenie SŠ

     • Energoinfo 2017
      • Energoinfo 2017

      • Vedecko-technická konferencia Energoinfo 2017 sa konala dňa 22. 11. 2017, organizoval ju Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica.

       Získavanie najnovších informácií k tematike šetrenia energií pri jej používaní v domácnostiach, priemysle a v ďalších oblastiach nášho života to sú témy na ktoré sa zamerala vedecko-technická konferencia „Energoinfo 2017“. Konferencia sa uskutočnila v Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica a bola zameraná pre žiakov stredných odborných škôl s cieľom poukázať na súvislosti spojené s výstavbou budov, s technikou prostredia a s rozvíjajúcimi sa službami v elektronike. Celkove sa účastníci  mohli oboznámiť so spôsobmi šetrenia energií v rámci  siedmich prednášok , ktoré im prednášali odborníci z firiem XELLA Slovensko, FENIX Slovensko, NOBIUS METERING, Viessmann s.r.o., Ekofondu, Cechu vykurovania, tepelnej techniky. Medzi prednášajúcich sa zaradila aj žiačka Spojenej školy – SPŠ stavebnej, Kremnička - Andrea Hojová s projektom „Dýchame čistý vzduch?“ s ktorým sa prezentovala aj na Celoštátnej súťaži vedy a techniky v Bratislave. Jej prezentácia ukazuje na záujem mladých ľudí zaoberať sa a riešiť problémy, ktoré vidia okolo seba. Účastníci konferencie získali množstvo informácií z oblasti nových technológií, ktoré im umožnia lepšiu prípravu pre svoje budúce povolanie. Celkove sa konferencie zúčastnilo 174 účastníkov medzi nimi boli zástupcovia SOŠ elektrotechnickej Banská Bystrica, SOŠ stavebnej z Bratislavy, SOŠT z Prešova. Konferencia, ktorú zorganizovali Spojená škola, Kremnička 10, BB, ÚKC ZSVTS, Cech vykurovania a tepelnej techniky, Klub AMAVET č. 937, Slovenská komora stavebných inžinierov ukázala na spôsoby ako môžu odborníci z praxe prispievať k zvyšovaniu odbornej pripravenosti absolventov stredných odborných škôl.

        

        

               Vladimír Kováčik               

                                         vedúci klubu AMAVET 937       

     • Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj
      • Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj

      •     Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole zorganizoval dňa 20. októbra 2017 - 20. ročník Krajského festivalu vedy a techniky pre Banskobystrický kraj.

           Hlavnou úlohou festivalu bolo zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky čo je aj jednou z oblastí činnosti klubu AMAVET  937 pri Spojenej škole Banská Bystrica. Podujatie na ktorom mohli mladí ľudia so základných a stredných škôl ukázať a prezentovať svoje myšlienky a nápady. Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže so 14 projektami. Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Petra Kvasnová PhD. a Ing. Pavol Kyman mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní o určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov, ktorá sa uskutoční v Bratislave.                 Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s takým výborným výsledkom, že hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 12 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili  v kategórií Elektrina a mechanika, projekt „Elektromagnetická indukcia v pokusoch“ autora Zorana Trnku, v kategórií Energia a transport, projekt „Systém vetrania s rekuperáciou tepelnej energie“ od autorky Ľudmili Čaniovej a v kategórií Biológia, projekt „Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenáteho“ autorov Lucie Krahulcovej a Andreja Szábu.

          Z našej školy na celoštátne kolo festivalu vedy a techniky postúpila v kategórii Enviromentálne vedy žiačka SPŠ stavebnej Andrea Hojová s projektom Dýchame v miestnosti zdravý vzduch?

          V doprovodnom programe vystúpil aj zástupca Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií Ing. Ľuboslav Jánoš, ktorý mladým ľudom priblížil problematiku využívania a hospodárenia s energiou. Členovia klubu zo ZŠ Radvaň sa prezentovali ukážkami z činnosti robotického krúžku. Krajský festival vedy a techniky prišlo pozrieť 331 návštevníkov, čo ukazuje, že záujem mladých ľudí o podujatia zamerané do oblasti vedy a techniky je veľký.

     • Jesenná výzdoba v ŠI
      • Jesenná výzdoba v ŠI

      • Smutný čas oživila na školskom internáte súťaž  žiakov výchovných skupín o najkrajšiu jesennú výzdobu . Ukázali svoje zručnosti, kreatívnu tvorbu a porota mala problémy vybrať tú najkrajšiu. Veď posúďte sami na fotkách.

       1. miesto: VS „A“

       2. miesto: VS „D“

       3. miesto: VS „B“

       4. miesto: VS „G“

       5. miesto: VS „C“

       6. miesto: VS „F“

       Všetkým zúčastneným gratulujeme!

     • Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Október je mesiacom mnohých projektov a naša škola sa zapojila do projektu: „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Tento rok bola téma projektu: „ Spisovateľská osobnosť regiónu“. Spolu so študentmi sme si vybrali Jozefa Gregora Tajovského a priateľská škola z Handlovej si určila za osobnosť regiónu Daniela Heviera. Foto tu.

     • M. R. Štefánik - vedec, vojak, pilot, politik
      • M. R. Štefánik - vedec, vojak, pilot, politik

      • Dňa 23.10. v našej škole sme sa opäť zapojili do projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému M. R. Štefánik a to literárne – dramatickým pásmom pod názvom M.R. Štefánik – vedec, vojak, pilot, politik... 

       Študenti nás prekvapili zujímavou realizáciou  predstavenia, ale aj náročným zvládnutím témy. Dozvedeli sme sa nové informácie zo života M.R. Štefánika a zároveň vzdali poctu jednej z najväčších osobností našich dejín. Foto tu.

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 16.októbra  dobrovoľne darovali naši žiaci  a pedagógovia najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv. Bez nároku na odmenu, len tak zo srdca. V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanici  v B. Bystrici a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli

              ĎAKUJEME !

       Hlavne zamestnancom našej školy pánom majstrom odborného výcviku Mgr. Milanovi a Martinovi PonickémuMgr.Janke Šutákovej, ktorí sú dlhoroční darcovia krvi a žiakom D. Adamecovi, K. Rázga, P. Lietavec, M. Marget, J. Kupčo, Š. Vráb, M. Fraňo,  D. Haško, M. Šiška, T. Tuček, L. Marko, Ľ. Katreník, J. Slúka, A. Očovský, T. Kúkol, T. Mucha, A. Garaj, P.Pelach, D. Selecká, J. Vingárik, P. Hudec, A. Hojová, Ľ. Arendáriková, P. Giertl.

       Žiakom, ktorí chceli darovať krv, ale boli vyradení pre zdravotné dôvody ďakujeme za ochotu a opäť sa stretneme pri nasledujúcom odbere krvi na jar 2018. Sú to žiaci: B. Potančok, M. Poliak, M. Kováčiková, A. Laurov.

       Celkovo odovzdalo krv 27 osôb, z toho boli 3 zamestnanci školy a 24 žiakov, z ktorých bolo 17 prvodarcov.

       Ešte raz ďakujeme! Fotky si môžete pozrieť TU

     • Čo všetko vedia a dokážu študenti?
      • Čo všetko vedia a dokážu študenti?

      • Gratulujeme družstvu Školského  internátu Spojenej školy Kremnička 10,

        ktoré  sa zapojilo do dlhodobej súťaže školských  internátov organizovanej CVČ – Junior Banská Bystrica pod názvom:

       „ Čo všetko vedia a dokážu študenti?“

        Družstvo skončilo na peknom treťom mieste. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a internátu patrí žiakom:  Viktórii Berkyovej, Lenke Fajčíkovej, Patrikovi Bevelaqua, Richardovi Šurinovi, Radoslavovi Vodenskému a Tomášovi Pastierovi.

        Žiaci si merali v piatich kolách vedomosti, zručnosti a fyzickú zdatnosť so žiakmi zo školských internátov z Banskej Bystrice a Zvolena.

       Fotky si môžete pozrieť TU

     • Deň olympijského behu
      • Deň olympijského behu

      • Dňa 23. 6. 2017 organizoval Slovenský olympijský výbor v Banskej Bystrici "Olympijský deň 2017". Naši atléti úspešne reprezentovali našu školu. Adam Pálka (2. B) a Viktória Berkyová (1. C) obsadili vo svojich kategóriách 2. miesto v silnej konkurencii. 

       Brahoželáme! 

       Viac fotiek si môžete pozrieť TU

     • Olympijský deň
      • Olympijský deň

      • „Olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu a prekračuje prah dvadsiateho  storočia, ako odraz žiarivej nádeje. Z lúčov slnka sa zapaľuje oheň, ktorý je symbolom spojitosti jej ideálov v mysliach dávnych, dnešných i budúcich ľudí. Nech olympijská pochodeň pokračuje na svojej ceste storočiami pre blaho ľudstva , nech jej oheň planie čoraz mocnejšie na prospech ľudstva, zapáleného pre ideály pokroku.“

       Nezabudnuteľnými slovami Pierra de Coubertina, ktorými  odkázal ľudstvu, aby olympijské hry nikdy nezanikli, aby sa čoraz viac vyvíjali, spájali ľudí a aby boli pre nich nezabudnuteľné, výnimočné a prospešné.

       Dúfame, že aj naše stredoškolské OH SŠ Kremnička ostali v našich srdciach ako krásna spomienka na nádherné športové popoludnie. Zvíťazili všetci,  v duchu hesla OH – nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa !

     • Florbalový turnaj
      • Florbalový turnaj

      • Dňa 11.5.2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil 

       FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOLSKÝCH INTERNÁTOV.

       Atmosféra sa niesla v športovom, priateľskom  duchu . Hráči nám predviedli bojovnosť a florbalové majstrovstvo. Niektoré

       zápasy boli vyrovnané hlavne v prvom polčase a výsledok závisel od povestného športového šťastia.

       Prvé miesto a držiteľmi putovného pohára sa stal ŠI SŠ Kremnička 10, B. B.

       Druhé miesto si vybojovali chlapci zo ŠI Internátna , B. B.

       Tretie miesto po ťažkom súboji vybojovali študenti  IT Tajovského, B.B.

       Štvrté miesto patrí  študentom ŠI SOŠ Drevárskej vo Zvolene

       Najprudoktívnejšími hráčmi družstiev boli vyhodnotení študenti

       Richard Šurin - ŠI SŠ Kremnička

       Huba – ŠI Internátna

       Šuster – IT Tajovského

       Repka – ŠI SOŠ Drevárska

       Fotky z turnaja TU

     • Chceme žiť bez závislostí
      • Chceme žiť bez závislostí

      • Krásny úspech - 1. miesto študentov 1. ročníkov v projekte : „Chceme žiť bez závislostí“ organizovaného  pre školské internáty Centrom voľného času – Junior, Tajovského 30, Banská Bystrica.

       Cyklického  vzdelávania sa pravidelne zúčastňovalo 20 študentov z prvého ročníka, ktorí získali vedomosti a informácie o rôznych druhoch závislostí,  o kultoch a sektách,  kriminalite mládeže,  ktoré si následne preverili v rôznych súťažiach.

       V záverečnej časti reprezentovali školský internát študenti :

       Kružliak Dávid, Cibuľa Martin, Fendeková Lenka, Urbaníková Lea a Štaudingerová Martina,

       ktorí sa  umiestnili  na 1. mieste  v rámci projektu “ Chceme žiť bez závislostí“.

       Všetkým patrí poďakovanie!

       Odmenou im je  poukážka na vstup do Aquaparku a obed v reštaurácii pre 5 - členné družstvo.

       Gratulujeme a prajeme príjemné zážitky v aquaparku!

       Pozrite si fotky na našom facebooku.

     • Zimná liga - futsal
      • Zimná liga - futsal

      • V školskom internáte každý rok prebieha zimná liga futsalu na vyplnenie voľného času študentov výchovných skupín. Študenti sa zahrajú, zasúťažia, naučia sa tímovosti , vyskúšajú si svoje vôľové vlastnosti a futbalové zručnosti.

       1.miesto: VS E – 27 bodov , skóre 139/18

       2.miesto: VS B – 27 bodov, skóre 139/44

                   3.miesto:    VS F -  18 bodov,  skóre 61/65

                   4.miesto:    VS C -  9 bodov,  skóre 61/65

                   5.miesto:    VS D -  7bodov,  skóre 58/72

                   6.miesto:    VS G -  1 bod,  skóre 21/148

        

       Najlepší strelec s 80 gólmi sa stal Lukáš Nitško z VS B.

       Fotky si môžete pozrieť aj na našom facebooku.

     • Veľkonočná výzdoba v ŠI
      • Veľkonočná výzdoba v ŠI

      • Ani tento školský rok sme v školskom internáte neporušili tradíciu súťaže o najkrajšiu veľkonočnú výzdobu.

       Tvorivý duch a kreativita našich študentov sa ukázala vo veľmi peknej a nápaditej tvorbe. Pozrite si fotky, potešte svoje oči a posúďte sami.

       1.miesto : VS  „ F “

       2.miesto: VS „ A “

       3. miesto: VS „ D“

       4.miesto: VS „ C“

       5. miesto: VS „ G “

       6. miesto: VS „ E“

     • ENERSOL 2017
      • ENERSOL 2017

      • V mesiaci apríl 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž ENERSOL SK na tradičnom mieste v Senici nad Myjavou.

       Banskobystrický samosprávny kraj veľmi dobre reprezentovali žiaci Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica. V hlavnej kategórii žiačka III. ročníka študijného odboru staviteľstvo Andrea Hojová a žiak III. ročníka študijného odboru technik energetických zariadení budov Tomáš Kúkol. V propagačnej kategórii žiačky III. ročníka študijného odboru grafik tlačových médií Ľubica Arendáriková a Viktória Radovičová.

       Súťažnou prácou „Dýchame v miestnosti zdravý vzduch“ presvedčivo oslovila súťažnú porotu a organizátorov žiačka Andrea Hojová, ktorá z 2. miesta postúpila na medzinárodnú prehliadku ENERSOL, ktorá sa uskutočnila 19.-21.04.2017 v českej Hlubokej.

       Jej práca bola v silnej medzinárodnej konkurencii (zúčastnili sa žiaci 6 európskych štátov) odborníkmi vysoko hodnotená pre kvalitnú interpretáciu, invenčnosť a odporúčania pre stavbársku prax.

       Problematika obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia je frekventovanou témou vo výchovno-vzdelávacom procese v Spojenej škole v Banskej Bystrici – Kremničke a systém súťaží ENERSOL SK a stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré vyhlasuje ministerstvo školstva je vhodnou motiváciou pre rozširovanie odborných vedomostí žiakov školy.

        

       V Banskej Bystrici, dňa 03.05.2017

        

       Vypracoval: PaedDr. Milan Ponický

       Fotky si môžete pozrieť TU

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 4. apríla ste dali najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv.

       Bez nároku na odmenu,  len tak zo srdca.

       V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanice v B. Bystrici a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli:     ĎAKUJEME !

       Odberu sa zúčastnili naše p. profesorky Mgr. B. Jakubovie,  a Mgr. M Šimonovičová, ktoré sú dlhoročné darkyne krvi.  Celkovo odovzdalo krv 21 osôb a z nich bolo 15 prvodarcov. Z odberu po lekárskej prehliadke bolo vyradených pre zdravotné a iné problémy 16 žiakov. Aj im ďakujeme a snáď sa to podarí nabudúce.

       Zoznam žiakov, ktorí odovzdali krv:

       Prvodarcovia -15 osôb:

       Juraj Furák, Šimon Vráb, Jaroslav Zajac, Viktória Radovičová, Jozef Vingárik, Viktor Strukan, Adrián Furák, Adam Vondrák, Pavel Giertl, Ľudovít Beňadik, Ľuboš Katreník, Milan Fraňo, David Macháček, Tomáš Kúkoľ, Jozef Červenák.

       Pravidelní darcovia – 6 osôb  :

       Mgr. B. Jakubovie, Mgr. M. Šimonovičová, Dominik Adamec, Rado Nosáľ, Marcel Maurér, Marika Ďurišová.

        

       Fotky z akcie si môžete pozrieť na našom FB TU

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2017
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2017

      • Dňa 22. 3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo súťaže ENERSOL. Táto súťaž je zameraná hlavne na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v praxi a ich propagáciu.

       V hlavnej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka 3. ročníka SPŠ stavebnej Andrea Hojová študijného odboru staviteľstvo, na 2. mieste sa umiestnili žiaci 3. ročníka Tomáš Kúkol a Tomáš Mucha študijného odboru TEZB.

       V propagačnej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka 3. ročníka Ľubica Arendáriková študijného odboru GTM, na 2. mieste sa umiestnili žiačky 3. ročníka  Veronika Bérešová a Viktória Radovičová študijného odboru GTM a na 3. mieste sa umiestnil žiak 1. ročníka Rastislav Čiampor študijného odboru GTM.

       Práce umiestnené na 1. a 2. mieste postupujú na celoslovenské kolo súťaže ENERSOL, ktoré sa uskutoční dňa 11. a 12. apríla 2017 v Senici. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme. Postupujúcim víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

       Fotky zo súťaže si môžete pozrieť TU

     • Fašiangový karneval a pochovávanie basy
      • Fašiangový karneval a pochovávanie basy

      • Fašiangový karneval so súťažou o najzaujímavejšiu masku a spojený s pochovávaním basy v Spojenej škole Kremnička 10, Banská Bystrica 

       „Smútiaca a trúchliaca rodina, postihla nás strašná novina, že base odbila posledná hodina...

       O lóres, dolóres,

       naučia ťa v pekle móres...

       Preto basu na poslednej ceste sprovodili sme, odchádza od nás ako panna poctivá, no želáme si, aby sa k nám na Veľkú noc vrátila...“

       "Pochovávanie basy" udialo sa to v utorok popoludní za smutného kvílenia až naskakovali nám zimomriavky – všetci smútili. Basu doprovodil sprievod masiek a za najkreatívnejšiu masku sme si potleskomerom vybrali masku „väzňa“ Jožka Vingárika, na druhom mieste sa umiestnili s maskou „ dedinčania“ Maroš Papp a Feďo Fojtík a na treťom mieste úžasná maska „čarodejnice“ , ktorú si navrhla Laura Štulajterová.

       Fotky si môžete pozrieť TU

     • Medzinárodný halový turnaj o Pohár riaditeľa SŠ
      • Medzinárodný halový turnaj o Pohár riaditeľa SŠ

      • Dňa 10. 3. 2017 sa uskutočnil MEDZINÁRODNÝ HALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA SŠ. Zúčastnili sa ho družstvá z Čiech - Nový Bydžov, Maďarska - Hatvan, FK Rakytovce a družstvo SŠ. Turnaj vyhralo družstvo našej školy. Najlepší strelec turnaja bol Jaroslav Kormaňák a najlepším brankárom bol Erik Okoličáni. Fotky z turnaja si môžete pozrieť TU

     • Lyžiarsky výcvik 13. – 17. február 2017
      • Lyžiarsky výcvik 13. – 17. február 2017

      • Žiaci I. ročníkov SŠ – SOŠ stavebnej a SPŠ stavebnej sa zúčastnili v 7. februárovom týždni lyžiarskeho výcviku, kde sa začiatočníci naučili základy lyžovania a pokročilí sa zdokonalili v technikách lyžovania. Vo večerných hodinách sa venovali relaxačnej činnosti, spoločenským hrám a podujatiam. Lyžiarsky výcvik prebehol v optimistickej, pracovnej a povzbudzujúcej atmosfére. Všetci zúčastnení žiaci si upevnili kladný vzťah k lyžovaniu a k športovej činnosti. Fotky si môžete pozrieť TU