Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Milan PONICKÝ Pon Riaditeľ
ponicky@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária PÁSZTOROVÁ Pas Vedúca vychovávateľka
pasztorova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Jozef POMPURA Pom Vedúci hlavný majster
pompura@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Alena SCHMIDTOVÁ Scm Zástupkyňa
schmidtova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Janka ZÁZRIVCOVÁ Zaz Zástupkyňa
zazrivcova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Eduard ANDRÁŠ And Učiteľ
andras@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Silvia BARCAJOVÁ Bar Triedna učiteľka: I.D
Triedna učiteľka: IV.B
barcajova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Pavel DOBRÍK Dob Majster
 
 
Mgr. Elemír DÓŠA Dos Triedny učiteľ: I.C
dosa@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Margita ĎURICOVÁ Ďur Triedna učiteľka: I.B
duricova@stavebnabb.eu
 
 
Eduard FÖLDVÁRI fol Športový inštruktor
 
 
Mgr. Emília GREGORČOKOVÁ Gre Triedna učiteľka: II.C
gregorcokova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Anna GUZMOVÁ Guz Triedna učiteľka: III.C
guzmova@stavebnabb.eu
 
 
PhDr. Petra HELDOVÁ Hel Triedna učiteľka: III.G
heldova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Blanka HRAŠKOVÁ Hra Vychovávateľka
 
 
Maroš HUNTOŠ Hun Vychovávateľ
huntos@stavebnabb.eu
 
 
Blažej CHABAN Cha Majster
chaban@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária CHABANOVÁ Chab Vychovávateľka
 
 
Ing. Pavel ILOVIČ Ilo Učiteľ
 
 
Mgr. Božena JAKUBOVIE Jak Učiteľka
jakubovie@stavebnabb.eu
 
 
PaedDr. Katarína JANČÍKOVÁ Jač Triedna učiteľka: I.E
jancikova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Gabriela JANOŠTÍNOVÁ Jan Triedna učiteľka: III.B
janostinova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Miroslava KALINOVÁ Kali Triedna učiteľka: II.B
 
 
Bc. Eva KÁNOVÁ Kan Vychovávateľka
kanova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Beáta KNIETLOVÁ Kni Triedna učiteľka: IV.A
knietlova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Bohuslav KOVÁČIK Kob Vychovávateľ
kovacik@stavebnabb.eu
Foto Mgr. Alexander KRUŽLIC Kru Triedny učiteľ: I.A
alo@atlas.sk
 
 
Ing. arch. Jarmila KUBIŠOVÁ Kub Učiteľka
kubisova@stavebnabb.eu
 
 
Jaroslav KUPEC Kup Majster
 
 
Mgr. Peter KURČÍK Kur Učiteľ
kurcik@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Vladimír LEHOTSKÝ Leh Majster
 
 
Ladislav LUPTÁK Lup Športový inštruktor
luptak@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Oľga MAJLINGOVÁ Maj Vychovávateľka
majlingova@stavebnabb.eu
 
 
Jozef MAREŠ Mar Majster
 
 
Bc. Pavel MASLÍK Mas Majster
 
 
Ján MAZÚCH Maz Majster
 
 
Mgr. Monika MÉRYOVÁ Mer Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrej PAĽOV Paa Majster
 
 
Mgr. Katarína PATRÁŠOVÁ Pat Učiteľka
patrasova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Helena PAVELKOVÁ Pae Učiteľka
pavelkova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Anna PLAVCOVÁ plav Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin PONICKÝ Poni Majster
 
 
PaedDr. Milan PONICKÝ POM Majster
 
 
Mgr. Juraj PRIBYLINA Pri Majster
 
 
Ing. Katarína PUSKAILEROVÁ Pus Triedna učiteľka: II.G
puskailerova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Jana RAKYTOVÁ Rak Triedna učiteľka: I.G
rakytova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Igor RUSNÁK Rus Učiteľ
 
 
Ing. Milica SCHLANKOVÁ Sch Triedna učiteľka: III.A
schlankova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Róbert SVIATKO Svi Triedny učiteľ: II.A
sviatko@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Milica ŠIMONOVIČOVÁ Sim Učiteľka
simonovicova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Lenka ŠOVČÍKOVÁ Sov Triedna učiteľka: IV.G
sovcikova@stavebnabb.eu
Foto Mgr. Katarína TALČÍKOVÁ Tal Učiteľka
talcikova@stavebnabb.eu
 
 
PaedDr. Emília UHLÁRIKOVÁ Uhl Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2018

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202