Navigácia

Projekty

Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie

Naša škola od februára realizuje projekt "Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie", ktorý sme pripravili vrámci Operačného programu Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný EU.

Strategický cieľ projektu

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania založenú na inovatívnych formách výučby a zvýšiť kompetencie pedagógov prostredníctvom školení. 

Špecifické ciele projektu

 1. Modernizovať vzdelávací proces žiakov prostredníctvom nových metód a foriem výučby
 2. Podporiť realizáciu inovatívneho poradenstva o povolaniach a možnostiach ďalšieho štúdia
 3. Podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami projektu sú:

 1. žiaci školy,
 2. pedagogickí zamestnanci školy.

 

Aktivity projektu

 1. Modernizovať vzdelávací proces žiakov prostredníctvom nových metód a foriem výučby
  1.1    Inovácia obsahu vzdelávania v zmysle Školského vzdelávacieho programu
  1.2    Inovácia odborných učební a dielní pre potreby praktického vyučovania
 2. Podporiť realizáciu inovatívneho poradenstva o povolaniach a možnostiach ďalšieho štúdia
  2.1    Podpora výchovného a kariérneho poradenstva
 3. Podporiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
  3.1    Príprava a organizácia odborných školení pre pedagogických zamestnancov

 

 

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202