Navigácia

3661 H murár

Vzdelanie: 

  • stredné odborné vzdelanie ISCED 3C,
  • ukončené záverečnou skúškou s výučným listom.


Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích škúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventa: je kvalifikovaný odborník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác. Je schopný murovať nosné výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať jednoduché betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy, rekonštrukčné práce. Má primerané vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky.

Ďalšie možnosti: nadstavbové 2 ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

  • v súkromných firmách,
  • v štátnych podnikoch,
  • vlastná podnikatelská činnosť odborné práce,
  • odborné práce v krajinách EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202