Navigácia

3673 H kachliar

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventa: je kvalifikovaný pracovník pre vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia so stavbou, prestavbou a opravami rôznych druhov kachieľ, sporákov, pecí a kozubov. Vie uskutočniť skúšky zapojenia kachieľ a sporákov, s odstraňovaním závad v dymovodoch podľa noriem a protipožiarnych predpisov.

Ďalšie možnosti: nadstavbové štúdium ukončené maturitou

Uplatnenie absolventa:

  • v súkromných firmách,
  • vlastná podnikatelská činnosť,
  • odborné práce v krajinách EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202