Navigácia

3663 H tesár

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventaje kvalifikovaný odborník, schopný vykonávať tesárske práce, opracúvať drevo ručne, strojovo, orientovať sa v projektovej dokumentácii, zhotovovať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie (strechy, stropy, lávky...). Absolvent vie pracovať samostatne, v tíme. Má základné vedomosti z cudzieho jazyka a informatiky a je schopný aj naďalej sa vzdelávať v ostatných oblastiach stavebníctva, prípadne si zvyšovať kvalifikáciu.

Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

  • v súkromných firmách,
  • v štátnych podnikoch,
  • vlastná podnikateľská činnosť,
  • odborné práce v krajinách EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202