Navigácia

Členovia rady školy

Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

1.     Mgr. Gabriela Janoštínová

2.     Bc. Blanka Hrašková

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1.     Ivana Málusová

Traja zvolení zástupcovia rodičov:

1.     Eva Medveďová

2.     Ján Kostúr

3.     Ľuboš Adamov

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1.     Rastislav Čiampor

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

1.    Ing. Anna Orfánusová

2.     Mgr. Marianna Kemková

3.     Ing. Karol Konárik

4.     Ing. Peter Výboch

 

Predseda rady školy: Mgr. Gabriela Janoštínová

Podpredseda rady školy: Ing. Peter Výboch

 

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202