Navigácia

Projekty

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov, čím sa snažíme získať finančné prostriedky na nákup moderných učebných pomôcok a inovovať vzdelávanie. Momentálne realizujeme tieto projekty:

 

Ukončené projekty v roku 2013:

 

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202