Navigácia

Partners

 

 

 

Piatok 19. 10. 2018

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

 • Všetci si uvedomujeme dôležitosť podpory duševného zdravia, prevencie duševných porúch, ale aj potrebu zlepšiť starostlivosť o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Preto sme sa my, študenti Spojenej školy, zapojili do tohoročnej kampane „Dni nezábudiek“. Cieľom kampane je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, odbúranie predsudkov a diskriminácie, podpora ľudských práv. Tohoročná celoslovenská verejná zbierka sa konala v dňoch 3.10 – 7. 10. 2018. Motto tohoročnej kampane: „Bojujeme o dušu“. Vytvorili sme osem dvojíc a vybrali sme sa do ulíc. Spoločne sme vyzbierali 441, 50€. Skvelá suma! A kto sme? Kristián Noskovič, Marek Bartko, Petra Kamiačová, Adriana Šmigovská, Samo Oravec, Martin Pinter, Miriam Majcherová, Adrián Ján Lokša, Michaela Potančoková, Dominika Fodorová, Bohdan Kostúrik, Richard Lauroško, Samo Gallo, Ján Kapustík, Rasťo Čiampor, Lenka Fajčíková. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

 • Dňa 3.októbra 2018 prevzal na štadióne na Štiavničkách v rámci Horehronských športových hier riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický spoločne s vedúcou vychovávateľkou školského internátu a športových tried z rúk zástupcov Slovenského olympijského výboru čestné uznanie a plaketu ako ocenenie školy za najlepšiu organizáciu Olympijského dňa 2018 v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí prispeli k úspešnému organizovaniu tohto tradičného podujatia.

 • Usporiadateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

  Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

  MESTO Banská Bystrica

  Múzeum SNP, Banská Bystrica

  AK Svetlošák, Sládkovičova 34, Banská Bystrica

  Kalokagatia BB, OZ, Kremnička 10, Banská Bystrica

  Miesto a termín: Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica

  dňa 6. 10. 2018

  Organizačný výbor:

  riaditeľ pretekov - PaedDr. Milan Ponický

  techn. riaditeľ pretekov,hlavný rozhodca - Mgr. Elemír Dóša

 • Dňa 18. 9. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy pod vedením odborných učiteľov Ing. Knietlovej a Ing. Sviatka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy exkurzie do Arboréta Borová Hora, ktoré je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene a bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prehliadka vzácnych druhov drevín, rozária a skleníka so zbierkou kaktusov a sukulentov bola sprevádzaná odborným výkladom pracovníčky Arboréta, ktorá oboznámila žiakov s históriou, vývojom a šľachtením drevín, rôznych druhov ruží, ktoré nás preslávili aj vo svete. Žiaci si so záujmom vypočuli najmä rôzne zaujímavosti, týkajúce sa druhu, vzrastu, veku a vlastností drevín prevažne domáceho pôvodu, čím si rozšírili vedomosti získané v škole a získali nový hodnotový postoj k ochrane životného prostredia.

 • Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202