• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • História školy

  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!
    • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!
    • 22. 5. 2020
    • ENERSOL SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, znižovanie emisií v doprave, vytvára vzťah žiakov k ochrane životného prostredia. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Tento súťažný ročník sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu konal dištančnou formou.

    • Čítať viac
   • Svetový deň Zeme a naša súťaž
    • Svetový deň Zeme a naša súťaž
    • 22. 4. 2020
    • 22.4. 2020 - 50 rokov

     Svetový deň Zeme pripadá na 22.4. a oslavuje už 50-te výročie. Tento významný deň nás učí zamyslieť sa nad významom ochrany okolitej prírody a šetrenia prírodných zdrojov. Prečítaj si článok a napíš svoj názor na: majlingova@stavebnabb.eu Na koci článku je aj vyhlásenie súťaže z environmentálnej výchovy, pretože apríl je aj mesiacom lesov.

    • Čítať viac
   • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka
    • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka
    • 22. 4. 2020
    • Vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejší príspevok o pôsobení ako dobrovoľník, dobrovoľníčka. Každý mesiac zverejníme príspevky ako pomáhate v dnešnej náročnej dobe pandémie Covi – 19. Na konci roka vyhodnotíme súťaž a odmeníme každého zaujímavými cenami. Príspevok môže byť fotografia, článok, príbeh, básnička. Píš a posielaj na adresu majlingova@stavebnabb.eu

    • Čítať viac
   • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
    • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
    • 20. 4. 2020
    • Študenti stavebnej priemyslovky sa v 42. ročníku SOČ, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia umiestnili na popredných miestach:

     1. miesto: Detské dopravné ihrisko s autoškolou

     autori: Adam Crman, Dominik Považan - IV.G

    • Čítať viac
   • Výsledky krajského kola súťaže ENERSOL SK
    • Výsledky krajského kola súťaže ENERSOL SK
    • 17. 4. 2020
    • Krajské kolo súťaže ENERSOL SK sa uskutočnilo dištančnou formou z dôvodu ohrozenia koronavírusom. Organizátorom bola Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.

     Práce v jednotlivých kategóriách:

     • Hlavná kategória - 1 práca
     • Tvorivá kategória - 1 práca

     Do celoštátneho kola postúpili obidve práce.

    • Čítať viac
   • Súťaž "Zelený svet 2020"
    • Súťaž "Zelený svet 2020"
    • 24. 3. 2020
    • Milí žiaci. Premýšľajte, píšte, kreslite, tvorte.

     Slovenská agentúra životného prostredia s podporou Environmentálneho fondu vyhlasujú jubilejný 25. ročníka tradičnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Tohtoročnou témou Zeleného sveta je " Je to v mojich rukách" .

     Práce v kategóriách výtvarná a digitálna tvorba a literárna tvorba by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval váš vzťah k životu a prírode. Bližšie informácie o súťaži sa dozviete na: http://zelenysvet2020.sazp.sk/

    • Čítať viac
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Priateľská atmosféra
    • Len v príjemnej pracovnej atmosfére sa dajú dosiahnuť výnimočné výsledky
    • Zameranie na športy
    • Učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele
    • Prax vo firmách
    • Študenti získavajú zručnosti potrebné pre pracovný trh priamo vo firmách