Navigácia

Partners

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

 

sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2017 o 8.45 v kinosále Spojenej školy.

Stretnutie žiakov 1. a 2. ročníka - 8.45 v kinosále.

Stretnutie žiakov 3. a 4. ročníka - 8.45 v triedach s triednymi učiteľmi.

Rozvrh hodín nadobudne platnosť od 5. 9. 2017 o 7.55 hod. 

 

Tešíme sa na Vás.

Nedeľa 24. 9. 2017

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

 • Gratulujeme družstvu Školského  internátu Spojenej školy Kremnička 10,

   ktoré  sa zapojilo do dlhodobej súťaže školských  internátov organizovanej CVČ – Junior Banská Bystrica pod názvom:

  „ Čo všetko vedia a dokážu študenti?“

   Družstvo skončilo na peknom treťom mieste. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a internátu patrí žiakom:  Viktórii Berkyovej, Lenke Fajčíkovej, Patrikovi Bevelaqua, Richardovi Šurinovi, Radoslavovi Vodenskému a Tomášovi Pastierovi.

 • Dňa 23. 6. 2017 organizoval Slovenský olympijský výbor v Banskej Bystrici "Olympijský deň 2017". Naši atléti úspešne reprezentovali našu školu. Adam Pálka (2. B) a Viktória Berkyová (1. C) obsadili vo svojich kategóriách 2. miesto v silnej konkurencii. 

  Brahoželáme! 

  Viac fotiek si môžete pozrieť TU

 • „Olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu a prekračuje prah dvadsiateho  storočia, ako odraz žiarivej nádeje. Z lúčov slnka sa zapaľuje oheň, ktorý je symbolom spojitosti jej ideálov v mysliach dávnych, dnešných i budúcich ľudí. Nech olympijská pochodeň pokračuje na svojej ceste storočiami pre blaho ľudstva , nech jej oheň planie čoraz mocnejšie na prospech ľudstva, zapáleného pre ideály pokroku.“

 • Dňa 11.5.2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil 

  FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOLSKÝCH INTERNÁTOV.

  Atmosféra sa niesla v športovom, priateľskom  duchu . Hráči nám predviedli bojovnosť a florbalové majstrovstvo. Niektoré

 • Krásny úspech - 1. miesto študentov 1. ročníkov v projekte : „Chceme žiť bez závislostí“ organizovaného  pre školské internáty Centrom voľného času – Junior, Tajovského 30, Banská Bystrica.

  Cyklického  vzdelávania sa pravidelne zúčastňovalo 20 študentov z prvého ročníka, ktorí získali vedomosti a informácie o rôznych druhoch závislostí,  o kultoch a sektách,  kriminalite mládeže,  ktoré si následne preverili v rôznych súťažiach.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202

Centrálny register VUCBB