Navigácia

Partners

Harmonogram maturitných skúšok

Utorok 25. 9. 2018

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

 • Usporiadateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

  Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

  MESTO Banská Bystrica

  Múzeum SNP, Banská Bystrica

  AK Svetlošák, Sládkovičova 34, Banská Bystrica

  Kalokagatia BB, OZ, Kremnička 10, Banská Bystrica

  Miesto a termín: Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica

  dňa 6. 10. 2018

  Organizačný výbor:

  riaditeľ pretekov - PaedDr. Milan Ponický

  techn. riaditeľ pretekov,hlavný rozhodca - Mgr. Elemír Dóša

 • Dňa 18. 9. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy pod vedením odborných učiteľov Ing. Knietlovej a Ing. Sviatka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy exkurzie do Arboréta Borová Hora, ktoré je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene a bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prehliadka vzácnych druhov drevín, rozária a skleníka so zbierkou kaktusov a sukulentov bola sprevádzaná odborným výkladom pracovníčky Arboréta, ktorá oboznámila žiakov s históriou, vývojom a šľachtením drevín, rôznych druhov ruží, ktoré nás preslávili aj vo svete. Žiaci si so záujmom vypočuli najmä rôzne zaujímavosti, týkajúce sa druhu, vzrastu, veku a vlastností drevín prevažne domáceho pôvodu, čím si rozšírili vedomosti získané v škole a získali nový hodnotový postoj k ochrane životného prostredia.

 • Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

 • ŠI spolupracuje už niekoľko rokov s Klubom dôchodcov Senior- Kremnička Banská Bystrica.

  Preto sme radi uvítali pozvanie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“, kde študenti našej školy spestrili našim dôchodkyniam tento vzácny sviatok kultúrnym programom obohateným o pesničky, básničky a riekanky. Nejednej mamke, pramamke či prapramamke sa zaligotala aj slzička. Uvedomili sme si, že vzdať poďakovanie a úctu nielen našim mamkám, ale aj všetkým mamkám je dôležitým aktom. Nik z nás sa nemusí ani v procese dospievania ani v dospelosti hanbiť vyjadriť svoje city a svoju lásku s vďačnosťou za svoj život a niekedy neľahkú výchovu mamke.

 • Ani by ste neverili, ale už 7. ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi sa odohral vo štvrtok 3.mája 2018 v našej telocvični. Zápasy boli vyrovnané a ťažko sa dalo vopred určiť víťaza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za športové správanie, za bojovnosť a veľké nasadenie.

  Umiestnenie:

  1. miesto - ŠI pri SOŠ Drevárska, Zvolen

  2. miesto - ŠI pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica

  3. miesto - ŠI pri SOŠ-IT, Banská Bystrica

  4. miesto - ŠI Internátna 8, Banská Bystrica

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202