Navigácia

Partners

Streda 15. 8. 2018

Pre študentov

Naša škola ponúka študijné a učebné odbory so zameraním na stavebníctvo a polygrafiu. Informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v menu hore.

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Momentálne realizujeme projekty Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie (ESF projekt spolufinancovaný EÚ) a Experimentálne overovanie študijného odboru technik energetických zariadení budov.

Centrum odborného vzdelávania

Škola je centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj. Momentálne realizujeme vrámci COV externé štúdium v učebnom odbore kachliar.

Novinky

 • Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

 • ŠI spolupracuje už niekoľko rokov s Klubom dôchodcov Senior- Kremnička Banská Bystrica.

  Preto sme radi uvítali pozvanie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“, kde študenti našej školy spestrili našim dôchodkyniam tento vzácny sviatok kultúrnym programom obohateným o pesničky, básničky a riekanky. Nejednej mamke, pramamke či prapramamke sa zaligotala aj slzička. Uvedomili sme si, že vzdať poďakovanie a úctu nielen našim mamkám, ale aj všetkým mamkám je dôležitým aktom. Nik z nás sa nemusí ani v procese dospievania ani v dospelosti hanbiť vyjadriť svoje city a svoju lásku s vďačnosťou za svoj život a niekedy neľahkú výchovu mamke.

 • Ani by ste neverili, ale už 7. ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi sa odohral vo štvrtok 3.mája 2018 v našej telocvični. Zápasy boli vyrovnané a ťažko sa dalo vopred určiť víťaza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za športové správanie, za bojovnosť a veľké nasadenie.

  Umiestnenie:

  1. miesto - ŠI pri SOŠ Drevárska, Zvolen

  2. miesto - ŠI pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica

  3. miesto - ŠI pri SOŠ-IT, Banská Bystrica

  4. miesto - ŠI Internátna 8, Banská Bystrica

 • Šimon Štibraný vzorne reprezentoval školu, BBSK na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU v dňoch 19.-20.apríla v rakúskom Hollabrunne.

  Svoju prácu „Solárny kolotoč“, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Kataríny Puskailerovej povinne prezentoval v anglickom jazyku.

  Prezentáciu po stránke odbornej i komunikačnej zvládol bravúrne!

  Šimon blahoželáme! A zároveň ďakujeme aj vedúcej práce p. Ing. Puskailerovej.

  vedenie SŠ

 • Dňa 19. 4. 2018 sa uskutočnil na zimnom štadióne už tretí ročník hokejového derby medzi Spojenou školou Kremnička Banská Bystrica a Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša.

  Na ľadovej ploche sa iskrilo. Reprezentanti obidvoch škôl prejavili vysoké hokejové majstrovstvo. Tesný výsledok 6 : 5 v prospech stavbárov z Kremničky nebol rozhodujúci. Hráčov vehementne podporovalo okolo 400 divákov z obidvoch táborov. Dôležitá bola typická športová atmosféra, športový duch a priateľstvo.

  Poďakovanie patrí mestskému úradu Banská Bystrica za významnú finančnú podporu tejto vydarenej športovej akcie.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202