• Členovia rady školy

     • Nadpis

     • Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

      1.     Mgr. Gabriela Janoštínová

      2.     Bc. Blanka Hrašková

      Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

      1.     Ivana Málusová

      Traja zvolení zástupcovia rodičov:

      1.     Ing. Monika Ostrolucká

      2.     Marián Majer

      3.     Patrik Pavlík

      Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

      1.     Rastislav Čiampor

      Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

      1.    Ing. Anna Orfánusová

      2.     Mgr. Jakub Gajdošík

      3.     Mgr. Imrich Kováč

      4.     Matej Bučko

       

      Predseda rady školy: Mgr. Gabriela Janoštínová

      Podpredseda rady školy: