• Vedenie školy

     • Kontakty


     •  

      Pozícia Titul, meno a priezvisko telefón e-mail
      riaditeľ školy PaedDr. Milan Ponický 048/410 22 75 ponicky@stavebnabb.eu

      zástupca riaditeľa 
      pre teoretické vyučovanie SOŠ

      Ing. Janka Zázrivcová 048/473 07 15 zazrivcova@stavebnabb.eu
      zástupca riaditeľa pre SPŠ Ing. Alena Schmidtová 048/473 07 27 schmidtova@stavebnabb.eu
      vedúci hlavný majster Mgr. Jozef Pompura 048/473 07 16 pompura@stavebnabb.eu
      vedúca úseku
      technicko-ekonomických činností
      Mgr. Dana Peniaková 048/416 24 05 peniakova@stavebnabb.eu

      vedúca vychovávateľka 
      školského internátu

      Mgr. Mária Pásztorová 048/473 07 21 pasztorova@stavebnabb.eu