• 3673 H kachliar

      • Kachliar

      • Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

       Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

       Dĺžka štúdia: 3 roky

       Určenie: chlapci

       Profil absolventa: je kvalifikovaný pracovník pre vykonávanie odborných činností, ktoré súvisia so stavbou, prestavbou a opravami rôznych druhov kachieľ, sporákov, pecí a kozubov. Vie uskutočniť skúšky zapojenia kachieľ a sporákov, s odstraňovaním závad v dymovodoch podľa noriem a protipožiarnych predpisov.

       Ďalšie možnosti: nadstavbové štúdium ukončené maturitou

       Uplatnenie absolventa:

       • v súkromných firmách,
       • vlastná podnikatelská činnosť,
       • odborné práce v krajinách EU.