• Zmluvy, faktúry, objednávky

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Súhrnná správa Plán VO na rok 2017 s DPH 07.03.2017
  VO: Súhrnná správa VO: Ročná správa s DPH 07.03.2017
  Zmluva Nájom nebytových priestorov kanc.č. 3 bez DPH 25.01.2017 Cech kachliarov
  Zmluva Mandátna zmluva s DPH 20.12.2016 Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team
  Zmluva Kolektívna zmluva na r. 2017 s DPH 20.12.2016
  Faktúra 191/16 Služby PC siete SANET 04-06/2016 150,00 bez DPH založená v registri 25.05.2016 SANET Združenie používateľov SADS
  Faktúra 193/16 Toner 35,70 s DPH 91. 24.05.2016 Merkas s.r.o.
  Faktúra 192,16 Nožnice na PPR rúru 28,08 s DPH 90. 23.05.2016 SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica
  Zmluva 08/2016 Poskytnutie ubytovania 100,00 bez DPH 20.05.2016 Šarkozi Marián
  Faktúra 190/16 Stravné lístky žiaci SOŠ Lučenec 05/16-réžia 165,28 s DPH 85. 20.05.2016 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o.
  Faktúra 187/16 Stravné lístky žiaci 05/16-réžia 1 733,05 s DPH založená v registri 19.05.2016 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o.
  Faktúra 189/16 Materiál pre potreby PV-maturity 236,46 s DPH 80. 19.05.2016 STAVIVO IBV, s.r.o.
  Faktúra 188/16 Hlasové služby Slovak Telekom 14,72 s DPH založená v registri 18.05.2016 Slovak Telekom a.s.
  Faktúra 186/16 Distribúcia a regulované poplatky 04/16 136,15 s DPH založená v registri 18.05.2016 Ssl. energetika a.s.
  Faktúra 185/16 Poplatok-seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve" 39,80 bez DPH 17.05.2016 Nezisková organizácia VESNA
  Faktúra 184/16 Dohoda o spolupráci mládežn.športu 04/16 300,00 bez DPH dohoda založená v registri 17.05.2016 FK Rakytovce
  Faktúra 183/16 Tonery 666,92 s DPH 84. 16.05.2016 MERKAS s.r.o. prev. TONER SERVIS
  Faktúra 181/16 Pranie a čistenie bielizne ŠI 71,59 s DPH založená v registri 16.05.2016 Pramako s.r.o.
  Faktúra 180/16 Pranie a čistenie bielizne ŠI 168,55 s DPH založená v registri 16.05.2016 Pramako s.r.o.
  Faktúra 179/16 Lekárske sledovanie-talewntové skúšky 40,00 bez DPH 38. 13.05.2016 Centrum športovej medicíny s.r.o.
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1987