Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Milan PONICKÝ Pon Rozvrh
Riaditeľ
ponicky@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária PÁSZTOROVÁ Pas Vedúca vychovávateľka
pasztorova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Jozef POMPURA Pom Vedúci hlavný majster
pompura@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Alena SCHMIDTOVÁ Scm Rozvrh
Zástupkyňa
schmidtova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Janka ZÁZRIVCOVÁ Zaz Rozvrh
Zástupkyňa
zazrivcova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Eduard ANDRÁŠ And Rozvrh
Učiteľ
andras@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Silvia BARCAJOVÁ Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
Triedna učiteľka: IV.B
barcajova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Pavel DOBRÍK Dob Majster
 
 
Mgr. Elemír DÓŠA Dos Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
dosa@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Margita ĎURICOVÁ Ďur Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
duricova@stavebnabb.eu
 
 
Eduard FÖLDVÁRI fol Športový inštruktor
 
 
Mgr. Emília GREGORČOKOVÁ Gre Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
gregorcokova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Anna GUZMOVÁ Guz Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
guzmova@stavebnabb.eu
 
 
PhDr. Petra HELDOVÁ Hel Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
heldova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Blanka HRAŠKOVÁ Hra Vychovávateľka
 
 
Maroš HUNTOŠ Hun Vychovávateľ
huntos@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária CHABANOVÁ Chab Vychovávateľka
 
 
Ing. Pavel ILOVIČ Ilo Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Božena JAKUBOVIE Jak Rozvrh
Učiteľka
jakubovie@stavebnabb.eu
 
 
PaedDr. Katarína JANČÍKOVÁ Jač Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
jancikova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Gabriela JANOŠTÍNOVÁ Jan Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
janostinova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Miroslava KALINOVÁ Kali Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Bc. Eva KÁNOVÁ Kan Vychovávateľka
kanova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Beáta KNIETLOVÁ Kni Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
knietlova@stavebnabb.eu
 
 
Vladimír KOVÁČIK Kov Majster
Foto Mgr. Alexander KRUŽLIC Kru Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
alo@atlas.sk
 
 
Ing. arch. Jarmila KUBIŠOVÁ Kub Rozvrh
Učiteľka
kubisova@stavebnabb.eu
 
 
Jaroslav KUPEC Kup Majster
 
 
Mgr. Peter KURČÍK Kur Rozvrh
Učiteľ
kurcik@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Vladimír LEHOTSKÝ Leh Majster
 
 
Ladislav LUPTÁK Lup Športový inštruktor
luptak@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Oľga MAJLINGOVÁ Maj Vychovávateľka
majlingova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Pavel MASLÍK Mas Majster
 
 
Ján MAZÚCH Maz Majster
 
 
Mgr. Monika MÉRYOVÁ Mer Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrej PAĽOV Paa Majster
 
 
Mgr. Katarína PATRÁŠOVÁ Pat Rozvrh
Učiteľka
patrasova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Helena PAVELKOVÁ Pae Rozvrh
Učiteľka
pavelkova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Anna PLAVCOVÁ plav Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin PONICKÝ Poni Majster
 
 
PaedDr. Milan PONICKÝ POM Majster
 
 
Ing. Katarína PUSKAILEROVÁ Pus Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
puskailerova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Jana RAKYTOVÁ Rak Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
rakytova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Igor RUSNÁK Rus Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Milica SCHLANKOVÁ Sch Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
schlankova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Pavol STRMEŇ Str Rozvrh
Učiteľ
strmen@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Róbert SVIATKO Svi Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
sviatko@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Lenka ŠOVČÍKOVÁ Sov Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
sovcikova@stavebnabb.eu
Foto Mgr. Katarína TALČÍKOVÁ Tal Rozvrh
Učiteľka
talcikova@stavebnabb.eu

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.11.2018

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202