Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Milan PONICKÝ Pon Rozvrh
Riaditeľ
ponicky@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária PÁSZTOROVÁ Pas Vedúca vychovávateľka
pasztorova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Jozef POMPURA Pom Vedúci hlavný majster
pompura@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Alena SCHMIDTOVÁ Scm Rozvrh
Zástupkyňa
schmidtova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Janka ZÁZRIVCOVÁ Zaz Rozvrh
Zástupkyňa
zazrivcova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Eduard ANDRÁŠ And Rozvrh
Učiteľ
andras@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Silvia BARCAJOVÁ Bar Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
barcajova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Pavel DOBRÍK Dob Majster
 
 
Mgr. Elemír DÓŠA Dos Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
dosa@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Margita ĎURICOVÁ Ďur Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
duricova@stavebnabb.eu
 
 
Eduard FÖLDVÁRI fol Športový inštruktor
 
 
Mgr. Emília GREGORČOKOVÁ Gre Rozvrh
Učiteľka
gregorcokova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Anna GUZMOVÁ Guz Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
guzmova@stavebnabb.eu
 
 
PhDr. Petra HELDOVÁ Hel Rozvrh
Triedna učiteľka: II.G
heldova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Blanka HRAŠKOVÁ Hra Vychovávateľka
 
 
Maroš HUNTOŠ Hun Vychovávateľ
huntos@stavebnabb.eu
 
 
Blažej CHABAN Cha Majster
chaban@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Mária CHABANOVÁ Chab Vychovávateľka
 
 
Ing. Pavel ILOVIČ Ilo Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Božena JAKUBOVIE Jak Rozvrh
Učiteľka
jakubovie@stavebnabb.eu
 
 
PaedDr. Katarína JANČÍKOVÁ Jač Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
jancikova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Gabriela JANOŠTÍNOVÁ Jan Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
janostinova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Miroslava KALINOVÁ Kali Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Bc. Eva KÁNOVÁ Kan Vychovávateľka
kanova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Beáta KNIETLOVÁ Kni Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
knietlova@stavebnabb.eu
 
 
Bc. Bohuslav KOVÁČIK Kob Vychovávateľ
kovacik@stavebnabb.eu
Foto Mgr. Alexander KRUŽLIC Kru Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
alo@atlas.sk
 
 
Ing. arch. Jarmila KUBIŠOVÁ Kub Rozvrh
Učiteľka
kubisova@stavebnabb.eu
 
 
Jaroslav KUPEC Kup Majster
 
 
Mgr. Peter KURČÍK Kur Rozvrh
Učiteľ
kurcik@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Vladimír LEHOTSKÝ Leh Majster
 
 
Ladislav LUPTÁK Lup Športový inštruktor
luptak@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Oľga MAJLINGOVÁ Maj Vychovávateľka
majlingova@stavebnabb.eu
 
 
Jozef MAREŠ Mar Majster
 
 
Bc. Pavel MASLÍK Mas Majster
 
 
Ján MAZÚCH Maz Majster
 
 
Mgr. Monika MÉRYOVÁ Mer Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Andrej PAĽOV Paa Majster
 
 
Mgr. Katarína PATRÁŠOVÁ Pat Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.G
patrasova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Helena PAVELKOVÁ Pae Rozvrh
Učiteľka
pavelkova@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Anna PLAVCOVÁ plav Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin PONICKÝ Poni Majster
 
 
Mgr. Milan PONICKÝ POM Majster
 
 
Mgr. Juraj PRIBYLINA Pri Majster
 
 
Ing. Katarína PUSKAILEROVÁ Pus Rozvrh
Triedna učiteľka: I.G
puskailerova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Jana RAKYTOVÁ Rak Rozvrh
Učiteľka
rakytova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Igor RUSNÁK Rus Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Milica SCHLANKOVÁ Sch Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
schlankova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Róbert SVIATKO Svi Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
sviatko@stavebnabb.eu
 
 
Mgr. Milica ŠIMONOVIČOVÁ Sim Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Triedna učiteľka: IV.C
simonovicova@stavebnabb.eu
 
 
Ing. Lenka ŠOVČÍKOVÁ Sov Rozvrh
Triedna učiteľka: III.G
sovcikova@stavebnabb.eu
Foto Mgr. Katarína TALČÍKOVÁ Tal Rozvrh
Učiteľka
talcikova@stavebnabb.eu
 
 
PaedDr. Emília UHLÁRIKOVÁ Uhl Triedna učiteľka: I.C

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.05.2018

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202