• Novinky

     • Krátka spomienka na absolventov našej školy
      • Krátka spomienka na absolventov našej školy

      • Milí študenti, absolventi našej školy by sa vám chceli ešte prihovoriť týmto spôsobom.

       IV.A – operátor stavebnej výroby/grafik tlačových médií

       Najviac sa mi páčilo a pôsobilo na mňa veľmi pozitívne to, že sa učitelia stále usmievali na žiakov a keď vedeli, tak hneď a ochotne pomáhali...páčil sa mi prístup učiteľov na hodinách a správanie ku žiakom.

       IV.B – technik energetických zariadení budov

       Stredná škola mi dala hlavne dobrých kamarátov, s ktorými som zažil veľa zážitkov. Naučila ma veľa z môjho odboru, za čo som rád. A som smutný, že to všetko končí. Páčili sa mi aj výlety do firiem, v ktorých som sa veľa dozvedel o danej téme.

       Na školu spomínam len v dobrom. Spoznal som super ľudí, kopec nových kamošov. Som veľmi rád, že mi škola umožnila individuálne štúdium a poskytla odborné vzdelanie do života v odbore, v ktorom je uplatnenie. Najkrajšiu spomienku mám z prvého ročníka, keď sme hrali hokej proti Murgaške, tá atmosféra bola neskutočná.

       Vďaka škole nemám problém s usporiadaním vecí a s vlastným organizovaním času. Viac som si uvedomil vlastnú zodpovednosť, ktorú mám ako mladý človek. Najviac spomínam na zábavné hodiny, ktoré boli asi každý deň, rozhodne to nebola nudná škola.

       IV.G – staviteľstvo

       SPŠ stavebná mi dala dôležité veci do života,  ktoré využijem vo svojom budúcom zamestnaní. K dobrému vzdelaniu samozrejme nemôže chýbať aj dôležitá prax, ktorú sme absolvovali takmer v každom ročníku. Vyskúšali sme si rôzne zamerania, ktorými sa môžeme uberať po skončení školy, či využiť v iných (aj domácich) situáciách. Vrátane dobrých priateľov/spolužiakov sme tu všetci našli pomoc od pani profesoriek, ktoré nás podporili v každom období, ci pomohli pri každom probléme. Je ťažké si vybrať svoje zamestnanie v 15 rokoch, keďže sa človek ešte vyvíja a neviem, čo presne od života chce. No ja neľutujem.

       Mojim hlavným vyjadrením by bola veľká vďaka učiteľom, ktorí pri mne stáli a spolužiakom, ktorí ma každý deň podporovali.

       Študovala som na SPŠ Stavebnej v Banskej Bystrici 4 roky. Musím povedať, že to boli najlepšie 4 roky môjho života, zatiaľ. ÁNO! Bolo potrebné veľa sa učiť ,no popri učení bolo aj veľa srandy, keďže som bývala na školskom internáte. V škole som už v prvom ročníku spoznala úžasných ľudí, ktorí ma sprevádzali celé štyri roky. Od vysmiateho, priateľského riaditeľa ,učiteľského zboru, vrátnikov a vrátničky, upratovačiek, kuchárok v jedálni, vychovávateliek na internáte, spolužiakov, spolužiačiek, najlepšej triednej učiteľky až po množstvo žiakov ,musím povedať že som sa v tejto škole svojím spôsobom cítila ako doma. Škola mi dala veeeeľmi veľa vedomostí,  či už študijných alebo životných. Určite sa budem sem rada vracať a keby môžem jednoznačne si zopakujem tieto štyri úžasné roky plné srandy ale aj učenia sa.

       Milá škola , ĎAKUJEM TI! :)

     • EkoKvíz- zapoj sa a vyhraj!
      • EkoKvíz- zapoj sa a vyhraj!

      • Občianske združenie Edukácia@Internet organizuje 1. celoslovenský online kvíz, ktorý je určený každému, kto sa zaujíma o environmentálne témy. Kvíz bude prebiehať počas 1 mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 zaujímavou interaktívnou formou a bude prístupný na webovej stránke  ekokviz.eu, kde sa dočítate aj ďalšie bližšie informácie.

       Vyhrať môžete upcyklovaný notebook, ale aj iné hodnotné ekologické ceny, okrem dobrého pocitu, že ste sa zase dozvedeli niečo nové o ochrane životného prostredia. 

       Zapojiť sa môžu študenti, pedagógovia aj ostatní ekologicky zmýšľajúci priatelia školy.

     • Triedime odpad aj v čase pandémie
      • Triedime odpad aj v čase pandémie

      • Ani v čase pandémie koronavírusu  sme nezabudli na problematiku triedenia odpadu. Aby sme stále zvyšovali gramotnosť žiakov aj v tejto oblasti a urobili ďalší krok pre záchranu naše planéty, v priebehu marca 2021 vyučujúci a triedni učitelia venovali svojim žiakom online enviro - hodinku, pozreli si s nimi aktuálne videá o triedení odpadu v čase pandémie a diskutovali s nimi aj o chybách pri triedení odpadu. Celkovo sa do tejto akcie zapojilo 225 žiakov a 9 učiteľov. 

     • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
      • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Študenti stavebnej priemyslovky sa v 43. ročníku SOČ, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia umiestnili na poprednom 

       3. mieste s prácou   EKO RELAX

       autori: Kristína Petrovičová, Daniela Žilková, Samuel Hanus - IV.G, konzultantka: Ing. Katarína Puskailerová

       Úspešným študentom a ich konzultantke gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.

     • Úspechy žiakov v celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK
      • Úspechy žiakov v celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK

      • Bašta prípravy odborníkov v problematike obnoviteľných zdrojov energie, Spojená škola v Banskej Bystrici v Kremničke výsledkami žiakov na celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK vyhlásenej MŠVVaŠ SR v školskom roku 2020/2021 potvrdila svoju dominanciu v BB SK a na Slovensku.

       Žiačka Patrícia Bieniková obsadila v tvorivej kategórií v konkurencii 15 prác z celého Slovenska 1. miesto.

       Žiaci Simona Viktorová a Alex Dávid v hlavnej kategórii obsadili ex offo 4. miesto.

       V propagačnej kategórii obsadila Vanesa Voskárová 4. miesto.

       Úspešným žiakom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a Banskobystrického samosprávneho kraja. Vďaka patrí aj vedúcim jednotlivých súťažných prác, pedagógom školy najmä p. Ing. Puskailerovej, p. Ing. Zázrivcovej a p. Mgr. Kružlicovi.

     • ENERSOL SK - priebeh súťaže
      • ENERSOL SK - priebeh súťaže

      • Krajské kolo súťaže ENERSOL SK sa uskutočnilo dištančnou formou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19. Hodnotenie jednotlivých prác sa uskutočnilo priebežne v 9. týždni (od 01. do 05. marca 2021).

       Organizátorom bola Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.


       Práce v jednotlivých kategóriách:
       - Hlavná kategória – 2 práce,
       - Tvorivá kategória –1 práca,
       - Propagačná kategória – 2 práce.

       Hlavná kategória - výsledky
       1. miesto – Simona Viktorová – Showroom „Zelená energia“
       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica


       2. miesto – Alex Dávid - Elektromobily
       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
       Do celoštátneho kola postúpili obidve práce.


       Tvorivá kategória - výsledky
       1. miesto – Patrícia Bieniková – Koterec s fotovoltikou
       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
       Práca postúpila do celoštátneho kola.


       Propagačná kategória - výsledky
       1. miesto – Vanesa Voskárová, propagačný plagát – Čo človek spôsobil
       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
       2. miesto – Rebeka Jahôdková, propagačný plagát – Život v skafandri
       Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica


       Do celoštátneho kola postúpila práca na prvom mieste.


       Práca odbornej hodnotiacej komisie


       Súťažné práce posúdila odborná komisia v zložení:
       pp. Ing. Ľuboslav Jánoš - cechmajster Cechu vykurovania, tepelnej technicky a inštalácií, Ing. Peter Výboch - člen Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií, p. Ing. Samuel Čičmanec – bývalý odborný referent pre energetiku, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica a p. Mgr. Alexander Kružlic, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.


       Všetci súťažiaci dostali ceny a certifikát o úspešnom riešení.


       Súťažiacim blahoželáme, prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční online formou v dňoch 24.03. – 26.03.2021.
       O organizácií celoštátneho kola budeme súťažiacich a vedúcich prác včas informovať.


       Ďakujeme už tradičným vedúcim jednotlivých prác p. Ing. Janke Zázrivcovej, p. Ing. Kataríne Puskailerovej a p. Mgr. Alexandrovi Kružlicovi za iniciatívny prístup k súťaži a ochotu pomáhať súťažiacim pri ich prácach.
       Úprimné poďakovanie patrí za objektívne a korektné hodnotenie jednotlivých prác členom odbornej hodnotiacej komisie p. Ing. Ľuboslavovi Jánošovi - cechmajstrovi Cechu vykurovania, tepelnej technicky a inštalácií, p. Ing. Petrovi Výbochovi - členovi Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií, p. Ing. Samuelovi Čičmancovi – bývalému odbornému referentovi pre energetiku, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica a p. Mgr. Alexanderovi Kružlicovi, učiteľovi všeobecno-vzdelávacích predmetov, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.


       V Banskej Bystrici, 08.03.2021 PaedDr. Milan Ponický
       predseda KK ENERSOL SK

     • ENERSOL SK 2021 - výsledky
      • ENERSOL SK 2021 - výsledky

      • VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC KRAJSKEJ SÚŤAŽE ENERSOL SK 2021 BANSKÁ BYSTRTICA


       HLAVNÁ KATEGÓRIA


       1. Súťažná práca: Showroom „Zelená energia“
       - Autor: Simona Viktorová
       - Ročník štúdia: štvrtý
       - Konzultant: Ing. Katarína Puskailerová
       - Miesto a rok napísania práce: Banská Bystrica 2021


       Hodnotenie práce:
       Práca obsahuje požadované náležitosti súťaže. Zelená téma je odrazom vlastných skúseností získaných počas štúdia na škole. Návrh Showroom je vhodný pre firmy, ktoré sa zaoberajú hlavne obchodnou, poradenskou a konzultačnou činnosťou pre zákazníkov, ktorí chcú v praxi využívať obnoviteľné zdroje energie. Interiérové aj exteriérové priestory, resp. plochy dodávajú zákazníkom možnosť získania reálnejšej predstavy o získavaní energie , jej využívanie a príspevok k znižovaniu energetickej náročnosti a k zlepšovaniu životného prostredia. Z textovej časti práce je možné konštatovať, že osobný postoj autora poukazuje na potrebu komplexnosti služieb, ich lepšiu a kvalitnejšiu dostupnosť.


       Názor komisie
       Výkresová časť práce je zvládnutá na lepšej úrovni ako textová. Celková úroveň súťažnej práci má šancu na popredné umiestnenie v súťaži v hlavnej kategórii aj v celoslovenskom kole súťaže ENERSOL SK 2021.


       2. Súťažná práca: ELEKTROMOBILY
       - Autor: Alex Dávid
       - Ročník štúdia: druhý
       - Konzultant: Ing. Janka Zázrivcová
       - Miesto a rok napísania práce: Banská Bystrica 2021


       Hodnotenie práce:
       Práca obsahuje požadované náležitosti súťaže aj keď niektoré formality neboli dodržané napr. jednotná titulná strana. Práca obsahuje podstatné informácie a je vhodná aj na propagáciu. Zaoberá sa aj súvislosťami ako je problém ekológie, prevádzkových nákladov, bezpečnosti, nabíjacej infraštruktúry atď. Pozitívne hodnotíme dotazníkovú akciu, ktorá poukázala na záujem o problematiku a skutočnosť, že stále sú v pozornosti nejednoznačné otázky ako je prínos pre ekológiu, cena, výpočet prevádzkových nákladov atď.


       Názor komisie
       Práca je vypracovaná na dobrej úrovni, pozitívne hodnotíme jej využiteľnosť pre účely propagácie.
       VYHODNOTENIE poradia súťažných prác hlavnej kategórii súťaže ENERSOL 2021
       1. miesto : Showroom „zelená energia“
       2. miesto: Elektromobily
       Obidve práce majú kvalitatívnu úroveň a spĺňajú požiadavky pre celoslovenské kolo.
       Práca na 1. mieste je zameraná na oblasť zelenej energie, ktorá rezonuje na európskej úrovni aj v pláne obnovy a odolnosti SR.
       Práca na 2. mieste je dobre vypracovaná, vhodná aj na korektnú propagáciu, zároveň poukazuje aj na znižovanie emisií v doprave.
       Za hodnotiacu komisiu: Predseda komisie: Ing. Ľuboslav Jánoš V Banskej Bystrici, dňa 4.3.2021
       VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC KRAJSKEJ SÚŤAŽE ENERSOL SK 2021, Banská Bystrica

        


       TVORIVÁ KATEGÓRIA


       3. Súťažná práca: Koterec s fotovoltikou
       - Autor: Patrícia Bieniková
       - Ročník štúdia: štvrtý
       - Konzultant: Ing. Katarína Puskailerová
       - Miesto a rok napísania práce: Banská Bystrica 2021


       Hodnotenie práce:
       Práca spĺňa požadované náležitosti súťaže ENERSOL SK. Je výstižná a inšpiratívna. Dokumentuje postup výroby koterca z dostupných materiálov. Navrhuje využívanie slnečnej energie pre celoročnú prevádzku s hlavným cieľom pre vyhrievanie podložky v zime a na osvetlenie v lete. Vierohodne je dokumentovaná činnosť a práca autorky aj použité technologické zariadenie.
       Priaznivá odozva záujemcov o zlepšenie životných podmienok psov celoročne žijúcich vo vonkajšom prostredí poukazuje na využiteľnosť modelu pre prax.


       Názor komisie :
       Práca „Koterec s fotovoltikou“ reálne spĺňa nápad, tvorivosť aj úžitok. Hodnotiaca komisia ju odporúča do celoslovenského kola súťaže v tvorivej kategórii .
       Za hodnotiacu komisiu: Predseda komisie: Ing. Ľuboslav Jánoš V Banskej Bystrici, dňa 4.3.2021
       VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÁC KRAJSKEJ SÚŤAŽE ENERSOL SK 2021, Banská Bystrica

        


       PROPAGAČNÁ KATEGÓRIA


       Do propagačnej kategórie súťaže ENERSOL 2021 Sk boli prihlásené dve práce – dva plagáty bez textovej stránky, ktorých autorky sú žiačky prvého ročníka odboru grafik tlačových médií.
       Plagáty majú výpovedné hodnoty a podľa vzájomnej komunikácie členov hodnotiacej komisie je ocenenie prác nasledovné:
       1. miesto: plagát žiačky Voskárovej – Čo človek spôsobil, poukazuje na to, čo musíme v súčasnosti preferovať
       2. miesto: plagát žiačky Jahôdkovej - Život v skafandri, ktorý poukazuje na to, čo hrozí ľuďom v budúcnosti, ak budú k životnému prostrediu pristupovať tak ako doteraz .


       Za hodnotiacu komisiu: Predseda komisie: Ing. Ľuboslav Jánoš V Banskej Bystrici, dňa 4.3.2021

     • Posilňujme ľudské práva
      • Posilňujme ľudské práva

      • Aj napriek mimoriadnej pandemickej situácii, v ktorej sú sťažené životné i pracovné podmienky nás všetkých, sa aj v tomto školskom roku uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Do krajského kola postúpil Matúš Bystričan z II.G.

       Už 23. ročník krajského kola Olympiády ľudských práv sa uskutočnil 11.2. 2021 dištančnou formou. Súťažiacich po teste, na ktorého vypracovanie mali k dispozícii jednu hodinu, čakali tézy ústnej časti, ktorú spracovali ako video. Sme veľmi radi, že  sa do Krajského kola Olympiády ľudských práv mohla zapojiť aj naša škola.

     • Ekotopfilm
      • Ekotopfilm

      • Dokážme, že nám záleží na budúcnosti našej planéty a chceme sa stále vzdelávať a zlepšovať v každodennej ochrane životného prostredia. Veď každý z nás chce dýchať čistejší vzduch a dobíjať si životnú energiu v našej krásnej slovenskej prírode. 

       V dňoch 16. - 18.12. 2020 sa uskutoční online formou filmový festival Ekotopfilm- Envirofilm, na ktorý sme prihlásili všetky triedy našej školy. V rámci triednických hodín sa triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi môžu zúčastniť tejto zaujímavej akcie. Bližšie pokyny dostanú všetci triedni učitelia mailom.  Príjemný zážitok.

     • Poďakovanie za účasť na Svetovom čistiacom dni
      • Poďakovanie za účasť na Svetovom čistiacom dni

      • Naša škola dostala poďakovanie a certifikát od projektového tímu Upracme Slovensko o.z. za účasť na Svetovom čistiacom dni. V rámci tejto akcie sme dňa 30.9.2020 upratali okolie školy a námestie v obci Kremnička, čím sme prispeli nielen k dosiahnutiu celkového počtu 3500 dobrovoľníkov, ale aj k vyzbieraniu viac ako 60 ton odpadu a teda k čistejšiemu Slovensku. 

       Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Hodina deťom
      • Hodina deťom

      • Hodina deťom je celoročná verejná zbierka, ktorá podporuje projekty na pomoc deťom a mladým ľuďom v ohrození a krízových situáciách.

       Zbierka  sa uskutoční v pôvodnom termíne 19.11. 2020, avšak bude len ONLINE. 
       Prispieť sa bude dať prostredníctvom online darov alebo cez SMS.

       Dňa 19.11. 2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.

       Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak urobiť zaslaním  SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk.

                   Ďakujeme! 

     • Aj my sme si upratali
      • Aj my sme si upratali

      • Akciou "Upracme si okolie školy" sme sa dňa 30.9.2020 zapojili do celoslovenskej environmentálnej akcie " Upracme svoje Slovensko ".

       Naši žiaci vyčistili okolie školy a námestie v obci Kremnička, čím skrášlili prostredie nielen nám, ktorí sa učíme a pracujeme v škole, ale aj obyvateľom obce Kremnička.

       Ďakujeme, všetci môžete v tejto zmyslupnej aktivite pokračovať počas celého roka.

     • Zelený svet 2020
      • Zelený svet 2020

      • Milí žiaci a kolegovia,

       zamyslite sa nad aktuálnymi environmentálnymi problémami, ukážte svoj postoj k ochrane životného prostredia vašou tvorivou činnosťou a zapojte sa do 25. ročníka súťaže umeleckej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET 2020.

       Téma 2020: Je to v mojich rukách        

       Termín uzávierky súťaže je 11. novembra 2020. 

       Viac informácií o podmienkach súťaže sa dozviete na: Zelený svet.

       Propozície si môžete pozrieť TU a novú kategóriu pre učiteľov TU

       Prajeme vám veľa originálnych nápadov.

     • Keď sa na svoju alma mater nezabúda!
      • Keď sa na svoju alma mater nezabúda!

      • To platí v prípade šéfredaktora časopisu DOMABYT p. Ing. Pavla Kleskeňa, ktorý ako absolvent našej Strednej priemyselnej školy stavebnej po rokoch navštívil svoju bývalú školu a poskytol zdarma pre potreby žiakov a pedagógov školy množstvo stavbárskej odbornej literatúry, ktorá bude slúžiť ako bohatý zdroj informácií pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu. 

       Vedenie školy, učitelia a žiaci školy p. šéfredaktorovi ďakujú a vyjadrujú úctu za to, že na svojich nezabudol!

        

       PaedDr. Milan Ponický, riaditeľ školy

     • Európsky týždeň mobility
      • Európsky týždeň mobility

      • Milí žiaci, rodičia, zamestnanci a priatelia školy. Zapojte sa svojou aktivitou do ochrany našej prírody a čistoty ovzdušia, do úpravy svojho okolia. Odložte svoju pohodlnosť a ukážte, že vám nie je ľahostajné, v akom prostredí budete žiť.

       Nielen počas Európskeho týždňa mobility od 16.9. do 22.9.2020 využívajte viac dopravu vlakom, autobusom, MHD alebo bicyklom, čím prispejete k čistote nášho ovzdušia.

       Upracme si svoje Slovensko je výzva na 19.9.2020, ale môžete ju uplatňovať stále. Naša škola sa konkrétne do tejto výzvy zapojí 30.9.2020 pri čistení okolia školy. Všetci žiaci pod vedením triednych učiteľov alebo vyučujúcich môžu priložiť ruku k dielu. Ste vítaní.

     • Zaslúžené ocenenie!
      • Zaslúžené ocenenie!

      • S potešením sme prijali správu, že náš dlhoročný kolega, bývalý zástupca riaditeľa pre šport a tréner atletiky pán Eduard Földvári bol za dlhoročnú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu ocenený bronzovým odznakom Slovenského olympijského a športového výboru.

       Edko! Srdečne Ti blahoželáme v mene kolegov a žiakov našej školy. Prajeme Ti do ďalšej práce v športovom hnutí veľa zdravia, šťastia a významných úspechov Tvojich zverencov.

     • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!
      • Naši v ENERSOLE SK na Slovensku najlepší!

      • ENERSOL SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, znižovanie emisií v doprave, vytvára vzťah žiakov k ochrane životného prostredia. Rozvíja tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Tento súťažný ročník sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu konal dištančnou formou.

       Víťazom jubilejného desiateho ročníka celoslovenskej súťaže ENERSOL SK, ktorý každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v hlavnej kategórií sa stali žiaci III.G triedy študijného odboru staviteľstvo našej školy Bruno Hrablay a Linda Kyseľová s prácou Recyklácia a upcyklácia v konkurencií 14 prác z celého Slovenska. Vedúcou práce bola p. Ing. Katarína Puskailerová.

       Úspešným žiakom k tomuto výraznému úspechu blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!!!

     • Svetový deň Zeme a naša súťaž
      • Svetový deň Zeme a naša súťaž

      • 22.4. 2020 - 50 rokov

       Svetový deň Zeme pripadá na 22.4. a oslavuje už 50-te výročie. Tento významný deň nás učí zamyslieť sa nad významom ochrany okolitej prírody a šetrenia prírodných zdrojov. Prečítaj si článok a napíš svoj názor na: majlingova@stavebnabb.eu Na koci  článku je aj vyhlásenie súťaže z environmentálnej výchovy, pretože apríl je aj mesiacom lesov.

       Každý človek chrániaci prírodné zdroje a našu prírodu by mal poznať kľúčové zásady ochrany prírody. Ponúkam na zamyslenie sa, či tieto  kľúčové zásady environmentalistu RNDr. Petera Brunovského, PhD.  o ochrane životného prostredia sú v súľade s vaším názorom:            

       • Múdra strava ˗ ryby, avokádo, čučoriedky alebo kofeín môžeme zaradiť medzi „múdre“ potraviny. Tieto nám zlepšia zrak, posilnia pamäť či funkciu mozgu.
       • Výsadba stromov ˗ je taká jednoduchá. Stromy sú užitočné a krásne. Preto ich vysádzame. Uvedomujeme si ich význam v širšej spojitosti s prevládajúcimi zmenami klímy.
       • Ekologické cestovanie ˗ cestovať zodpovedne nepredstavuje niečoho sa vzdať alebo za všetko viacej zaplatiť. Predstavuje to oceniť miesto, ktoré navštevujeme a postupovať spôsobom, ktorý je priateľský k miestnemu životu a jeho budúcim generáciám.
       • Recyklácia ˗ mnoho ľudí už pochopilo, že vhadzovať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je ideálne riešenie. Niekto triedi iba sklo, noviny či PET fľaše a niekto rozoberie i obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko vytriedil osobitne.
       • Inteligentné nakupovanie ˗ tak ako všetko ostatné v živote, tak aj nakupovať s rozumom. Bez emócií, podľa svojich reálnych priorít a potrieb. Pobyt v nákupných centrách býva často ako pochod zamínovaným poľom. Iba málokto dokáže prejsť vedľa obchodov bez zastavenia.
       • Morálne a etické investovanie ˗ je investovanie finančných prostriedkov, pri ktorom sa nezvažuje iba jediný cieľ a to zisk, ale zvažujú sa tiež etické, environmentálne, spoločenské a ekonomické následky investovania.
       • Šetrenie vody ˗ má samozrejme väčšie ekologické rozpätie a často úzko súvisí so šetrením elektrickej energie. Voda je významná strategická surovina. Je dosť možné, že popri čiernemu zlatu sa čoskoro stane práve najdôležitejšou.
       • Čistá energia ˗ z nevyčerpateľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodu, geotermálne teplo a biomasu. Ak sa správne využívajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobujú nebezpečné zmeny klímy.
       • Rozumné vykurovanie ˗ pri rozhodovaní sa o najvhodnejšom spôsobe vykurovania, pri stavbe či prestavbe domu je efektívne nechať si vypracovať energetický audit.
       • Environmentálna osveta ˗ je usmerňovanie hodnotovej orientácie ľudí, viesť ich k tvorivému mysleniu a k racionálnemu vplývaniu na životné prostredie vo všetkých oblastiach spoločenského života.

       Tešíma sa na vaše názory a vaše príspevky.

       Vyhlásenie súťaže s témou ochrany životného prostredia pod názvom „ Čo ukrýva strom“

        

       Posielajte zaujímavé fotky, príspevky, články na : majlingova@stavenabb.eu

       Pravidelne ich budeme zverejňovať na web stránke našej školy. Tie najzaujímavejšie oceníme.

     • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka
      • Som dobrovoľník / dobrovoľníčka

      • Vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejší príspevok o  pôsobení ako dobrovoľník, dobrovoľníčka. Každý mesiac zverejníme  príspevky ako pomáhate v dnešnej náročnej dobe pandémie Covi – 19. Na konci roka vyhodnotíme súťaž a odmeníme každého zaujímavými cenami. Príspevok môže byť fotografia, článok, príbeh, básnička. Píš a posielaj na adresu majlingova@stavebnabb.eu

       Ako môžem pomôcť?

       • Pomôcť s nákupom a donáškou domov dôchodcom
       • Šiť rúška
       • Práca v skladoch
       • Zber odpadkov v prírode
       • Dobrovoľný hasič
       • Pomoc v call-centrách
       • Vyvenčiť psíkov dôchodcom
       • Vyvenčiť psíkov v útulkoch
     • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti
      • Úspech študentov v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Študenti stavebnej priemyslovky sa v 42. ročníku SOČ, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto:   Detské dopravné ihrisko s autoškolou

                                autori: Adam Crman, Dominik Považan - IV.G

       Video víťaznej práce si môžete pozrieť tu: http://adam.wstechnology.sk/videa/skuska%20cinemtic.mp4

        

       3. miesto:   Centrum tradícií a ľudovej kultúry Hrušov

                                autori: Michal Bendík, Marko Schmidt - IV.G

        

       V odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadili:

       3. miesto:   Model železnice

                                autori: Michaela Potančoková, Dominika Fodorová - IV.G

       Video práce tu: https://www.youtube.com/watch?v=qa56rH7NaMc

        

       Úspešným študentom a ich konzultantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.