Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vo futsale sa nám darí

  V dňoch 9. 1. 2018 - 11. 1. 2018 na SOŠ pod Bánošom sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov SŠ. Našim žiakom sa opäť darilo. Umiestnili sa na nádhernom 1. mieste a postupujú ďalej do krajského kola. Gratulujeme!!!

  Súpiska: Ivan Damián, Kamil Genszký, Martin Hrudkay, Matúš Lichý, Tomáš Martinec, Erik Okoličány, Adam Pálka, Nikolas Pollák, David Žilík

 • Vyhodnotenie najlepších športovcov školy

  Už tradične niekoľko rokov naša škola uzatvára kalendárny rok veľmi peknou akciou: "Vyhodnotenie najlepších športovcov roka". Všetci naši úspešní športovci sú ocenení za celoročnú aktivitu, snahu a bojovnosť. Veľmi pekné výsledky na medzinárodných pretekoch dosiahli najmä naši atléti a vzpierači. Ocenení boli aj futbalisti a iní športovci. Moderátor večera viedol s jednotlivými športovcami rozhovory o príprave na súťaže, o pocitoch pri preberaní ocenenia pri víťazstvách. Poďakoval a vyzdvihol trénera atletiky p. Eduarda Földváriho za vynikajúce výsledky, za prístup k športu a motiváciu mládeže. Poďakoval tiež riaditeľovi školy PaedDr. Ponickému a vedeniu školy za prístup k športovcom a vytváraniu podmienok pre šport na škole. Celá akcia bola obohatená kultúrnym programom, ktorý pripravili žiačky našej školy. 

  1. miesto v ankete Najlepší športovec školy za rok 2017 - Tomáš Romaňák (vzpieranie)

  Ďalší ocenení športovci: Lukáš Hronček, Ján Kostúr, Martin Galdík, Viktória Berkyová, Dáša Tomková, Kristián Saluga, Filip Révaj, Edita Štefaničiaková, Martin Skočík, Jozef Hvolka, Tatiana Pikošová, Rudolf Žofaj, Marcela Skočíková, Maroš Grobarčík, Dávid Zboňák, Matúš Zahumenský, Dušan Domiňák (atletika), Vladimír Škapec (vzpieranie), Lukáš Bobek, Dušan Matis (futbal)

 • Vianočný futsalový turnaj o majstra školy

  Už pravidelne v predvianočnom období organizuje škola v spolupráci so ŽŠR "Vianočný futsalový turnaj o majstra školy" medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok 18. a 19. 12. 2017 sa podarilo prvenstvo si vybojovať 4. A triede po ťažkom finálovom boji s 3. A triedou. 

  Celkové výsledky: 

  1. 4. A

  2. 3. A

  3. 1. A

  4. 2. C

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Slovenské osobnosti s p. Magdou Vašáryovou

  Našu školu dňa 13. 12. 2017 navštívila p. Magda Vašáryová. V priestoroch školy prezentovala prostredníctvom bábok v životnej veľkosti slovenské osobnosti - Janko Jesenský, Zora Jesenská, Ján Golian a ďalší. Študentov svojim rozprávaním tak zaujala, že sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci.

 • Snažíme sa robiť radosť aj seniorom

  Dňa 7. 12. 2017 žiaci našej školy navštívili seniorov v penzióne "Dom božieho milosrdenstva" v Banskej Bystrici. Pripravili si kultúrny program s predvianočnou tematikou s názvom "Stridžie dni". Snažili sa spolu so seniormi zaspomínať si na staré dobré zvyky - Katarína, Barbora, Ondrej, Lucia, ktoré boli kedysi súčasťou života na dedine.

  V doprovode harmonikára a huslistky si spoločne zaspievali vianočné koledy. V závere vystúpenia prišiel medzi seniorov Mikuláš, anjel, čert a rozdávali sladké darčeky. 

  Pre všetkých nás to bol veľmi príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Aj takéto stretnutia sú dôkazom toho, že mladým ľuďom záleží na tom, ako žijú v dnešnej dobe seniori.

 • A mali sme Kabu...

  Na Mikuláša  6.12 . v Spojenej škole Kremnička 10, Banská Bystrica sa uskutočnilo aj tento školský rok  prijímanie  prvákov do cechu stavebného.

  Aj sme sa zabávali aj sme si zaspievali a aj sme si zatancovali...

 • Ocenenie tradičných darcov krvi z radov zamestnancov

  Dňa 5. 12. 2017 boli ocenení bronzovou medailou Slovenského Červeného kríža dvaja pedagogickí zamestnanci našej školy - p. Mgr. Božena Jakubovie a Mgr. Milan Ponický - srdečne blahoželáme, za doterajšiu humánnu činnosť ďakujeme a prajeme ešte veľa vzácnych odberov! 

  Vedenie SŠ

 • Energoinfo 2017

  Vedecko-technická konferencia Energoinfo 2017 sa konala dňa 22. 11. 2017, organizoval ju Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica.

  Získavanie najnovších informácií k tematike šetrenia energií pri jej používaní v domácnostiach, priemysle a v ďalších oblastiach nášho života to sú témy na ktoré sa zamerala vedecko-technická konferencia „Energoinfo 2017“. Konferencia sa uskutočnila v Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica a bola zameraná pre žiakov stredných odborných škôl s cieľom poukázať na súvislosti spojené s výstavbou budov, s technikou prostredia a s rozvíjajúcimi sa službami v elektronike. Celkove sa účastníci  mohli oboznámiť so spôsobmi šetrenia energií v rámci  siedmich prednášok , ktoré im prednášali odborníci z firiem XELLA Slovensko, FENIX Slovensko, NOBIUS METERING, Viessmann s.r.o., Ekofondu, Cechu vykurovania, tepelnej techniky. Medzi prednášajúcich sa zaradila aj žiačka Spojenej školy – SPŠ stavebnej, Kremnička - Andrea Hojová s projektom „Dýchame čistý vzduch?“ s ktorým sa prezentovala aj na Celoštátnej súťaži vedy a techniky v Bratislave. Jej prezentácia ukazuje na záujem mladých ľudí zaoberať sa a riešiť problémy, ktoré vidia okolo seba. Účastníci konferencie získali množstvo informácií z oblasti nových technológií, ktoré im umožnia lepšiu prípravu pre svoje budúce povolanie. Celkove sa konferencie zúčastnilo 174 účastníkov medzi nimi boli zástupcovia SOŠ elektrotechnickej Banská Bystrica, SOŠ stavebnej z Bratislavy, SOŠT z Prešova. Konferencia, ktorú zorganizovali Spojená škola, Kremnička 10, BB, ÚKC ZSVTS, Cech vykurovania a tepelnej techniky, Klub AMAVET č. 937, Slovenská komora stavebných inžinierov ukázala na spôsoby ako môžu odborníci z praxe prispievať k zvyšovaniu odbornej pripravenosti absolventov stredných odborných škôl.

   

   

          Vladimír Kováčik               

                                    vedúci klubu AMAVET 937       

 • Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj

      Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole zorganizoval dňa 20. októbra 2017 - 20. ročník Krajského festivalu vedy a techniky pre Banskobystrický kraj.

      Hlavnou úlohou festivalu bolo zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky čo je aj jednou z oblastí činnosti klubu AMAVET  937 pri Spojenej škole Banská Bystrica. Podujatie na ktorom mohli mladí ľudia so základných a stredných škôl ukázať a prezentovať svoje myšlienky a nápady. Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže so 14 projektami. Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Petra Kvasnová PhD. a Ing. Pavol Kyman mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní o určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov, ktorá sa uskutoční v Bratislave.                 Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s takým výborným výsledkom, že hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 12 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili  v kategórií Elektrina a mechanika, projekt „Elektromagnetická indukcia v pokusoch“ autora Zorana Trnku, v kategórií Energia a transport, projekt „Systém vetrania s rekuperáciou tepelnej energie“ od autorky Ľudmili Čaniovej a v kategórií Biológia, projekt „Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenáteho“ autorov Lucie Krahulcovej a Andreja Szábu.

     Z našej školy na celoštátne kolo festivalu vedy a techniky postúpila v kategórii Enviromentálne vedy žiačka SPŠ stavebnej Andrea Hojová s projektom Dýchame v miestnosti zdravý vzduch?

     V doprovodnom programe vystúpil aj zástupca Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií Ing. Ľuboslav Jánoš, ktorý mladým ľudom priblížil problematiku využívania a hospodárenia s energiou. Členovia klubu zo ZŠ Radvaň sa prezentovali ukážkami z činnosti robotického krúžku. Krajský festival vedy a techniky prišlo pozrieť 331 návštevníkov, čo ukazuje, že záujem mladých ľudí o podujatia zamerané do oblasti vedy a techniky je veľký.

 • Jesenná výzdoba v ŠI

  Smutný čas oživila na školskom internáte súťaž  žiakov výchovných skupín o najkrajšiu jesennú výzdobu . Ukázali svoje zručnosti, kreatívnu tvorbu a porota mala problémy vybrať tú najkrajšiu. Veď posúďte sami na fotkách.

  1. miesto: VS „A“

  2. miesto: VS „D“

  3. miesto: VS „B“

  4. miesto: VS „G“

  5. miesto: VS „C“

  6. miesto: VS „F“

  Všetkým zúčastneným gratulujeme!

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

  Október je mesiacom mnohých projektov a naša škola sa zapojila do projektu: „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Tento rok bola téma projektu: „ Spisovateľská osobnosť regiónu“. Spolu so študentmi sme si vybrali Jozefa Gregora Tajovského a priateľská škola z Handlovej si určila za osobnosť regiónu Daniela Heviera. Foto tu.

 • M. R. Štefánik - vedec, vojak, pilot, politik

  Dňa 23.10. v našej škole sme sa opäť zapojili do projektu k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému M. R. Štefánik a to literárne – dramatickým pásmom pod názvom M.R. Štefánik – vedec, vojak, pilot, politik... 

  Študenti nás prekvapili zujímavou realizáciou  predstavenia, ale aj náročným zvládnutím témy. Dozvedeli sme sa nové informácie zo života M.R. Štefánika a zároveň vzdali poctu jednej z najväčších osobností našich dejín. Foto tu.

 • Študentská kvapka krvi

  Dňa 16.októbra  dobrovoľne darovali naši žiaci  a pedagógovia najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv. Bez nároku na odmenu, len tak zo srdca. V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanici  v B. Bystrici a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli

         ĎAKUJEME !

  Hlavne zamestnancom našej školy pánom majstrom odborného výcviku Mgr. Milanovi a Martinovi PonickémuMgr.Janke Šutákovej, ktorí sú dlhoroční darcovia krvi a žiakom D. Adamecovi, K. Rázga, P. Lietavec, M. Marget, J. Kupčo, Š. Vráb, M. Fraňo,  D. Haško, M. Šiška, T. Tuček, L. Marko, Ľ. Katreník, J. Slúka, A. Očovský, T. Kúkol, T. Mucha, A. Garaj, P.Pelach, D. Selecká, J. Vingárik, P. Hudec, A. Hojová, Ľ. Arendáriková, P. Giertl.

  Žiakom, ktorí chceli darovať krv, ale boli vyradení pre zdravotné dôvody ďakujeme za ochotu a opäť sa stretneme pri nasledujúcom odbere krvi na jar 2018. Sú to žiaci: B. Potančok, M. Poliak, M. Kováčiková, A. Laurov.

  Celkovo odovzdalo krv 27 osôb, z toho boli 3 zamestnanci školy a 24 žiakov, z ktorých bolo 17 prvodarcov.

  Ešte raz ďakujeme! Fotky si môžete pozrieť TU

 • Čo všetko vedia a dokážu študenti?

  Gratulujeme družstvu Školského  internátu Spojenej školy Kremnička 10,

   ktoré  sa zapojilo do dlhodobej súťaže školských  internátov organizovanej CVČ – Junior Banská Bystrica pod názvom:

  „ Čo všetko vedia a dokážu študenti?“

   Družstvo skončilo na peknom treťom mieste. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu našej školy a internátu patrí žiakom:  Viktórii Berkyovej, Lenke Fajčíkovej, Patrikovi Bevelaqua, Richardovi Šurinovi, Radoslavovi Vodenskému a Tomášovi Pastierovi.

   Žiaci si merali v piatich kolách vedomosti, zručnosti a fyzickú zdatnosť so žiakmi zo školských internátov z Banskej Bystrice a Zvolena.

  Fotky si môžete pozrieť TU

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202

Centrálny register VUCBB