Navigácia

3675 H maliar

Vzdelanie: stredné odborné vzdelanie ISCED3C ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, prijatie bez prijímacích skúšok

Dĺžka štúdia: 3 roky

Určenie: chlapci

Profil absolventa: je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie zhotoviť nápisy rôznymi druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne inkrusty, lepiť tapety.

Ďalšie možnosti: nadstavbové 2. ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

Uplatnenie absolventa:

  • v súkromných firmách a štátnych podnikoch, 
  • vlastná podnikateľská činnosť
  • odborné práce v krajiných EU.

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202