Navigácia

Vedenie školy


 

Pozícia Titul, meno a priezvisko telefón e-mail
riaditeľ školy PaedDr. Milan Ponický 048/410 22 75 ponicky@stavebnabb.eu

zástupca riaditeľa 
pre teoretické vyučovanie SOŠ

Ing. Janka Zázrivcová 048/473 07 15 zazrivcova@stavebnabb.eu
zástupca riaditeľa pre SPŠ Ing. Alena Schmidtová 048/473 07 27 schmidtova@stavebnabb.eu
vedúci hlavný majster Mgr. Jozef Pompura 048/473 07 16 pompura@stavebnabb.eu
vedúci úseku
technicko-ekonomických činností
Ing. Jozef Koprda 048/473 07 17 koprda@stavebnabb.eu

vedúca vychovávateľka 
školského internátu

Mgr. Mária Pásztorová 048/473 07 21 pasztorova@stavebnabb.eu

 

Novinky

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Email školy: sekretariat@stavebnabb.eu
Email na správcu obsahu: webmaster@stavebnabb.eu
Telefón: +421 48 410 22 75
Adresa školy: Kremnička 10, Banská Bystrica, 974 05
IČO: 42195446
DIČ: 2023333202