• Novinky

     • Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Naša škola sa v priebehu októbra zapojila do 5. ročníka celoslovenského projektu

                                                    „ Záložka do knihy spája slovenské školy“.

                  Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podporiť záujem o čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré si žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stala Škola podnikania v Prešove. Projektu sa zúčastnili žiaci a žiačky od 1. ročníka po 3.ročník v rôznych odboroch. Poďakovanie patrí : Kláre Čaneckej, Erike Jasenskej, Viktórii Berkyovej, Lenke Fajčíkovej, Kataríne Olšovskej, Lenke Fendekovej, Lei Urbaníkovej, Adriane Jackovej, Patrikovi Bevelaqauovi, Marcovi Kuzmickému, Richardovi Šurinovi, Lukášovi Gasidlovi, Denisovi Kekelákovi, Jakubovi Bobákovi, Erikovi Imrichovi, Martinovi Štullerovi, Kristínke Frajovej, Radke Králikovej, Erike Babinskej, Jakubovi Mikovčákovi. Fotky tu

               Žiaci sa zabavili a podľa príbehu, ktorý ich oslovil v knihe,  navrhli svoje záložky. Počas prác sme sa veľa rozprávali o knihách, o spoločenskej situácii alebo o prečítaných príbehoch. Bola som milo prekvapená  záujmom žiakov o partnerskú školu. Prežili sme príjemné tri týždne v knižnici.  Žiaci nechali odkaz vo svojich záložkách pre  partnerskú školu a každého človeka, ktorému sa dostane do rúk. Priebežne sme posielali e-maili počas výroby záložiek a zriadili sme si samostatnú mailovú schránku pre žiakov, kde písali svoje odkazy pre partnerskú školu. Na starosti ju mala Kristínka Frajová. V škole sme si vytlačili fotky a spravili aj nástenku vo vstupnej hale našej školy. Boli sme radi, že sme sa zúčastnili tohto projektu, znovu nás naštartoval do knižnice, vrátil k čítaniu a rozprávaniu. Objavili sme medzi prváčkami dievčatá, ktoré radi nielen čítajú prózu, ale aj recitujú poéziu. Niektorí žiaci si zdokonalili zručnosti a využili vlastnú kreativitu. Počas projektu sme využívali aj interaktívnu tabuľu, kde sme si ukazovali fotky z výroby záložiek, naučili sme sa robiť v niektorých programoch na úpravu fotografií, laminovať záložky. Naučili sme sa spolupracovať a určitej zodpovednosti za svoju prácu. Zároveň sme sa pripravovali na podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc.

                   Ďakujeme vedeniu Spgk za túto možnosť zapojenia sa do projektu, ktorý má svoj význam aj pre stredné školy a želáme veľa dobrých nápadov aj do budúcnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                    Záložkári zo SŠ Kremnička Banská Bystrica

     • Deň knižníc 2016
      • Deň knižníc 2016

      • „Zakázané čítanie pod dekou“.

                Dňa 24.10. sme zorganizovali podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom  „Zakázané čítanie pod dekou“. Ráno sme sa vybrali najprv do Domova dôchodcov a sociálnych služieb SENIUM,  potom naše kroky viedli do  Domu matky Terezy n.o. a nakoniec sme skončili v školskej knižnici SŠ. Fotky tu

       Cieľ podujatia bol nasledovný.

       • Rozvoj a podpora vzájomného čítania  ako forma  učenia sa.
       • Upevnenie sociálneho cítenia a  vyjadrenia úcty k našim starším seniorom, ktoré je dôležitým prvkom vzdelávania a výchovy.
       • Vrátiť sa do detských čias, keď nám rodičia čítali na dobrú noc a nám sa ešte nechcelo spať. Bolo pre nás oveľa zábavnejšie čítanie  potajomky pod dekou s baterku.
       • Priblížiť žiakom tieto spomienky aj cez našich seniorov a podobným spôsobom cez ich spomienky spoznať krásu zakázaného čítania

               Kultúrny program pozostával z recitácie poézie, čítania prózy a zo speváckeho vystúpenia študentov. Potom sa študenti rozdelili po oddeleniach a izbách, kde čítali seniorom, alebo klientom z Domu matky Terezy. Niekedy sa aj porozprávali a mali veľa zaujímavých zážitkov. Mnohým seniorom vyhŕkli aj slzy dojatia. Vo večerných hodinách sme sa zišli v školskej knižnici pri kapučíne a čajíku sme si čítali, rozprávali o dnešných zážitkoch v DD a SS Senium a v DMT. Uvedomili sme si hodnotu čítania a múdrosť v knihách ukrytú, ale aj roky staroby  a potrebu empatie a porozumenia pre našich seniorov.

              Poďakovanie za pekné podujatie patrí žiakom:

       Veronika Slováková, Sára Adamčíková, Janka Kyseľová, Erik Odler, Jozef Červenák, Ivana Tóthová, Bibiána Madveďová, Michaela Kováčiková, Lenka Kupcová, Simona Žilková,Barborka Krátka, Lujza Pilníková, Radoslava Králiková, Erika Babinská, Kristínka Frajová, Klára Čanecká, Erika Jasenská, Lenka Fajčíková, Viktória Berkyová, Erik Imrich.

     • Návšteva partnerskej školy v Tarnowe
      • Návšteva partnerskej školy v Tarnowe

      • Na základe pozvania od partnerskej školy Zespol Szkol Mechaniczno-Elektrycznych v poľskom Tarnowe sa riaditeľ Spojenej školy PaedDr. Milan Ponický a pán Vladimír Kováčik zúčastnili dňa 04.11.2016 na slávnostnej akadémii k 135. výročiu jej vzniku.

       Pri príležitosti tejto spoločenskej udalosti bola odovzdaná pamätná plaketa s blahoželaním p. Janovi Onakovi. Riaditeľ Spojenej školy taktiež prevzal od zástupcov domácej školy pamätnú plaketu spolu s ďakovným listom za dlhoročnú spoluprácu.

     • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2016
      • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2016

      •            Dňa 21. októbra 2016 sa na našej škole konal už po 3 krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Fotky tu

                  Festivalu sa zúčastnilo 19 súťažných projektov zaradených do 7 kategórií zo základných a stredných škôl banskobystrického kraja, z toho bolo 7 projektov zo ZŠ a 12 projektov zo SŠ. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milana Ponického a organizačných pokynoch vedúceho Klubu AMAVET č. 973 pri Spojenej škole Vladimíra Kováčika festival prebiehal v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťažiaci žiaci predstavovali svoje projekty, vyše 350 návštevníkom jednotlivo alebo aj pomocou verejnej dataprojekcie, hodnotiaca komisia počas priebehu festivalu hodnotila projekty a práce žiakov. Počas prestávok ukázali svoje práce s robotmi žiaci ZŠ a prebehli odborné prednášky Cechu kachliarov, Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií. Na záver hodnotiaca komisia vyhodnotila projekty žiakov a vyhlásila troch výhercov krajského festivalu a 9 postupujúcich projektov na Celoštátny festival vedy a techniky 2016.

                 Z našej školy sa prihlásili žiaci s 5 projektmi, z toho 3 projekty zo SOŠ stavebnej a 2 projekty zo SPŠ stavebnej. Žiaci s projektmi našej školy sa prihlásili do dvoch kategórií –

       1. kategória

       Energia a transport: Michal Kuboško, Lukáš Piecka s projektom Prečo solárne kolektory – žiaci 3. B tr.,

                                         Martin Balún s projektom Biomasa v praxi – žiak 4. B triedy,

       2. kategória

       Environmentálne vedy: Matúš Dobrík s projektom ZELENÁ ŠKOLA – žiak 4. B triedy,

                                             Erik Odler, Lukáš Murín s projektom Solárna záhrada – žiaci 3. G triedy,

                                              Róbert Roziak, Jozef Červenák s projektom Uhlíková stopa žiaci 3. G triedy.

        

                 Víťazom krajského festivalu sa stal Martin Balún s projektom Biomasa v praxi, do celoštátneho kola okrem neho postúpili aj Matúš Dobrík s projektom ZELENÁ ŠKOLA, Erik Odler, Lukáš Murín s projektom Solárna záhrada, ktorým týmto srdečne gratulujeme. Žiaci môžu po víťaznom absolvovaní celoštátneho kola vyhrať postup na prestížne súťaže a výstavy do celého sveta.