• Novinky

     • Banskobystrický zimný štadión opäť burácal!
      • Banskobystrický zimný štadión opäť burácal!

      • Športovci Spojenej školy, Kremnička 10 a SPŠ J. Murgaša sa dňa 19.1.2017 stretli na 2. ročníku priateľského hokejového zapasu. Obidve mužstvá mali v hľadisku mnoho fanúšikov z radov spolužiakov a pedagógov. Keďže zápas skončil remízou 5:5, nasledovali samostatné nájazdy. Nakoľko sa ani v tých nerozhodlo, zodpovednosť sa prenechala na riaditeľov škôl: PaedDr. Milana Ponického a Ing. Kamila Kordíka. Šťastie prialo nám a tak p. riaditeľ Ponický potvrdil naše víťazstvo. 

       Gratulujeme!!!

     • Návšteva zariadenia pre seniorov v Banskej Bystrici
      • Návšteva zariadenia pre seniorov v Banskej Bystrici

      • Dňa 16.12. 2016 sme spríjemnili predvianočné obdobie dôchodcom zo Zariadenia pre seniorov na Krivánskej ulici v Banskej Bystrici v časti Sásová. Dievčatá zo žiackej školskej rady spolu s pedagógmi si pripravili pásmo "Stridžie dni", kde si spolu s dôchodcami zaspomínali na dobré zvyky spred obdobia Vianoc. Vystúpenie obohatili vianočnými koledami a v závere veľmi milé babičky a dedkov obdarovali sladkosťami. Program všetkých nielen veľmi zaujal, ale aj dojal a dievčatá prisľúbili, že pri príležitosti MDŽ ich navštívia opäť. 

       Fotky si môžete pozrieť TU