• Novinky

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 4. apríla ste dali najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv.

       Bez nároku na odmenu,  len tak zo srdca.

       V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanice v B. Bystrici a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli:     ĎAKUJEME !

       Odberu sa zúčastnili naše p. profesorky Mgr. B. Jakubovie,  a Mgr. M Šimonovičová, ktoré sú dlhoročné darkyne krvi.  Celkovo odovzdalo krv 21 osôb a z nich bolo 15 prvodarcov. Z odberu po lekárskej prehliadke bolo vyradených pre zdravotné a iné problémy 16 žiakov. Aj im ďakujeme a snáď sa to podarí nabudúce.

       Zoznam žiakov, ktorí odovzdali krv:

       Prvodarcovia -15 osôb:

       Juraj Furák, Šimon Vráb, Jaroslav Zajac, Viktória Radovičová, Jozef Vingárik, Viktor Strukan, Adrián Furák, Adam Vondrák, Pavel Giertl, Ľudovít Beňadik, Ľuboš Katreník, Milan Fraňo, David Macháček, Tomáš Kúkoľ, Jozef Červenák.

       Pravidelní darcovia – 6 osôb  :

       Mgr. B. Jakubovie, Mgr. M. Šimonovičová, Dominik Adamec, Rado Nosáľ, Marcel Maurér, Marika Ďurišová.

        

       Fotky z akcie si môžete pozrieť na našom FB TU

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2017
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2017

      • Dňa 22. 3. 2017 sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo súťaže ENERSOL. Táto súťaž je zameraná hlavne na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v praxi a ich propagáciu.

       V hlavnej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka 3. ročníka SPŠ stavebnej Andrea Hojová študijného odboru staviteľstvo, na 2. mieste sa umiestnili žiaci 3. ročníka Tomáš Kúkol a Tomáš Mucha študijného odboru TEZB.

       V propagačnej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka 3. ročníka Ľubica Arendáriková študijného odboru GTM, na 2. mieste sa umiestnili žiačky 3. ročníka  Veronika Bérešová a Viktória Radovičová študijného odboru GTM a na 3. mieste sa umiestnil žiak 1. ročníka Rastislav Čiampor študijného odboru GTM.

       Práce umiestnené na 1. a 2. mieste postupujú na celoslovenské kolo súťaže ENERSOL, ktoré sa uskutoční dňa 11. a 12. apríla 2017 v Senici. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme. Postupujúcim víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

       Fotky zo súťaže si môžete pozrieť TU

     • Fašiangový karneval a pochovávanie basy
      • Fašiangový karneval a pochovávanie basy

      • Fašiangový karneval so súťažou o najzaujímavejšiu masku a spojený s pochovávaním basy v Spojenej škole Kremnička 10, Banská Bystrica 

       „Smútiaca a trúchliaca rodina, postihla nás strašná novina, že base odbila posledná hodina...

       O lóres, dolóres,

       naučia ťa v pekle móres...

       Preto basu na poslednej ceste sprovodili sme, odchádza od nás ako panna poctivá, no želáme si, aby sa k nám na Veľkú noc vrátila...“

       "Pochovávanie basy" udialo sa to v utorok popoludní za smutného kvílenia až naskakovali nám zimomriavky – všetci smútili. Basu doprovodil sprievod masiek a za najkreatívnejšiu masku sme si potleskomerom vybrali masku „väzňa“ Jožka Vingárika, na druhom mieste sa umiestnili s maskou „ dedinčania“ Maroš Papp a Feďo Fojtík a na treťom mieste úžasná maska „čarodejnice“ , ktorú si navrhla Laura Štulajterová.

       Fotky si môžete pozrieť TU