• Novinky

     • Ocenenie tradičných darcov krvi z radov zamestnancov
      • Ocenenie tradičných darcov krvi z radov zamestnancov

      • Dňa 5. 12. 2017 boli ocenení bronzovou medailou Slovenského Červeného kríža dvaja pedagogickí zamestnanci našej školy - p. Mgr. Božena Jakubovie a Mgr. Milan Ponický - srdečne blahoželáme, za doterajšiu humánnu činnosť ďakujeme a prajeme ešte veľa vzácnych odberov! 

       Vedenie SŠ

     • Energoinfo 2017
      • Energoinfo 2017

      • Vedecko-technická konferencia Energoinfo 2017 sa konala dňa 22. 11. 2017, organizoval ju Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica.

       Získavanie najnovších informácií k tematike šetrenia energií pri jej používaní v domácnostiach, priemysle a v ďalších oblastiach nášho života to sú témy na ktoré sa zamerala vedecko-technická konferencia „Energoinfo 2017“. Konferencia sa uskutočnila v Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica a bola zameraná pre žiakov stredných odborných škôl s cieľom poukázať na súvislosti spojené s výstavbou budov, s technikou prostredia a s rozvíjajúcimi sa službami v elektronike. Celkove sa účastníci  mohli oboznámiť so spôsobmi šetrenia energií v rámci  siedmich prednášok , ktoré im prednášali odborníci z firiem XELLA Slovensko, FENIX Slovensko, NOBIUS METERING, Viessmann s.r.o., Ekofondu, Cechu vykurovania, tepelnej techniky. Medzi prednášajúcich sa zaradila aj žiačka Spojenej školy – SPŠ stavebnej, Kremnička - Andrea Hojová s projektom „Dýchame čistý vzduch?“ s ktorým sa prezentovala aj na Celoštátnej súťaži vedy a techniky v Bratislave. Jej prezentácia ukazuje na záujem mladých ľudí zaoberať sa a riešiť problémy, ktoré vidia okolo seba. Účastníci konferencie získali množstvo informácií z oblasti nových technológií, ktoré im umožnia lepšiu prípravu pre svoje budúce povolanie. Celkove sa konferencie zúčastnilo 174 účastníkov medzi nimi boli zástupcovia SOŠ elektrotechnickej Banská Bystrica, SOŠ stavebnej z Bratislavy, SOŠT z Prešova. Konferencia, ktorú zorganizovali Spojená škola, Kremnička 10, BB, ÚKC ZSVTS, Cech vykurovania a tepelnej techniky, Klub AMAVET č. 937, Slovenská komora stavebných inžinierov ukázala na spôsoby ako môžu odborníci z praxe prispievať k zvyšovaniu odbornej pripravenosti absolventov stredných odborných škôl.

        

        

               Vladimír Kováčik               

                                         vedúci klubu AMAVET 937       

     • Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj
      • Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj

      •     Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole zorganizoval dňa 20. októbra 2017 - 20. ročník Krajského festivalu vedy a techniky pre Banskobystrický kraj.

           Hlavnou úlohou festivalu bolo zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky čo je aj jednou z oblastí činnosti klubu AMAVET  937 pri Spojenej škole Banská Bystrica. Podujatie na ktorom mohli mladí ľudia so základných a stredných škôl ukázať a prezentovať svoje myšlienky a nápady. Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže so 14 projektami. Hodnotiaca komisia v zložení doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., Ing. Róbert Sviatko, Ing. Petra Kvasnová PhD. a Ing. Pavol Kyman mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní o určení, ktoré súťažné projekty postúpia do celoštátnej súťažnej prehliadky vedeckých a technických projektov, ktorá sa uskutoční v Bratislave.                 Mladí vedátori prezentovali svoje projekty s takým výborným výsledkom, že hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 12 projektov, ktoré spĺňali zadané kritéria. Medzi najlepšie projekty sa zaradili  v kategórií Elektrina a mechanika, projekt „Elektromagnetická indukcia v pokusoch“ autora Zorana Trnku, v kategórií Energia a transport, projekt „Systém vetrania s rekuperáciou tepelnej energie“ od autorky Ľudmili Čaniovej a v kategórií Biológia, projekt „Imobilizácia enterokinázy pomocou kapsúl z alginátu vápenáteho“ autorov Lucie Krahulcovej a Andreja Szábu.

          Z našej školy na celoštátne kolo festivalu vedy a techniky postúpila v kategórii Enviromentálne vedy žiačka SPŠ stavebnej Andrea Hojová s projektom Dýchame v miestnosti zdravý vzduch?

          V doprovodnom programe vystúpil aj zástupca Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií Ing. Ľuboslav Jánoš, ktorý mladým ľudom priblížil problematiku využívania a hospodárenia s energiou. Členovia klubu zo ZŠ Radvaň sa prezentovali ukážkami z činnosti robotického krúžku. Krajský festival vedy a techniky prišlo pozrieť 331 návštevníkov, čo ukazuje, že záujem mladých ľudí o podujatia zamerané do oblasti vedy a techniky je veľký.