• Novinky

     • Vyhodnotenie najlepších športovcov školy
      • Vyhodnotenie najlepších športovcov školy

      • Už tradične niekoľko rokov naša škola uzatvára kalendárny rok veľmi peknou akciou: "Vyhodnotenie najlepších športovcov roka". Všetci naši úspešní športovci sú ocenení za celoročnú aktivitu, snahu a bojovnosť. Veľmi pekné výsledky na medzinárodných pretekoch dosiahli najmä naši atléti a vzpierači. Ocenení boli aj futbalisti a iní športovci. Moderátor večera viedol s jednotlivými športovcami rozhovory o príprave na súťaže, o pocitoch pri preberaní ocenenia pri víťazstvách. Poďakoval a vyzdvihol trénera atletiky p. Eduarda Földváriho za vynikajúce výsledky, za prístup k športu a motiváciu mládeže. Poďakoval tiež riaditeľovi školy PaedDr. Ponickému a vedeniu školy za prístup k športovcom a vytváraniu podmienok pre šport na škole. Celá akcia bola obohatená kultúrnym programom, ktorý pripravili žiačky našej školy. 

       1. miesto v ankete Najlepší športovec školy za rok 2017 - Tomáš Romaňák (vzpieranie)

       Ďalší ocenení športovci: Lukáš Hronček, Ján Kostúr, Martin Galdík, Viktória Berkyová, Dáša Tomková, Kristián Saluga, Filip Révaj, Edita Štefaničiaková, Martin Skočík, Jozef Hvolka, Tatiana Pikošová, Rudolf Žofaj, Marcela Skočíková, Maroš Grobarčík, Dávid Zboňák, Matúš Zahumenský, Dušan Domiňák (atletika), Vladimír Škapec (vzpieranie), Lukáš Bobek, Dušan Matis (futbal)

     • Vianočný futsalový turnaj o majstra školy
      • Vianočný futsalový turnaj o majstra školy

      • Už pravidelne v predvianočnom období organizuje škola v spolupráci so ŽŠR "Vianočný futsalový turnaj o majstra školy" medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok 18. a 19. 12. 2017 sa podarilo prvenstvo si vybojovať 4. A triede po ťažkom finálovom boji s 3. A triedou. 

       Celkové výsledky: 

       1. 4. A

       2. 3. A

       3. 1. A

       4. 2. C

       Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Slovenské osobnosti s p. Magdou Vašáryovou
      • Slovenské osobnosti s p. Magdou Vašáryovou

      • Našu školu dňa 13. 12. 2017 navštívila p. Magda Vašáryová. V priestoroch školy prezentovala prostredníctvom bábok v životnej veľkosti slovenské osobnosti - Janko Jesenský, Zora Jesenská, Ján Golian a ďalší. Študentov svojim rozprávaním tak zaujala, že sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci.

     • Snažíme sa robiť radosť aj seniorom
      • Snažíme sa robiť radosť aj seniorom

      • Dňa 7. 12. 2017 žiaci našej školy navštívili seniorov v penzióne "Dom božieho milosrdenstva" v Banskej Bystrici. Pripravili si kultúrny program s predvianočnou tematikou s názvom "Stridžie dni". Snažili sa spolu so seniormi zaspomínať si na staré dobré zvyky - Katarína, Barbora, Ondrej, Lucia, ktoré boli kedysi súčasťou života na dedine.

       V doprovode harmonikára a huslistky si spoločne zaspievali vianočné koledy. V závere vystúpenia prišiel medzi seniorov Mikuláš, anjel, čert a rozdávali sladké darčeky. 

       Pre všetkých nás to bol veľmi príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Aj takéto stretnutia sú dôkazom toho, že mladým ľuďom záleží na tom, ako žijú v dnešnej dobe seniori.

     • A mali sme Kabu...
      • A mali sme Kabu...

      • Na Mikuláša  6.12 . v Spojenej škole Kremnička 10, Banská Bystrica sa uskutočnilo aj tento školský rok  prijímanie  prvákov do cechu stavebného.

       Aj sme sa zabávali aj sme si zaspievali a aj sme si zatancovali...