• Novinky

     • Jarná výzdoba
      • Jarná výzdoba

      • Po roku opäť v našom  školskom internáte sme sa tešili z pekných a zaujímavých prác našich študentov v súťaži „ Jarná výzdoba“. Najúspešnejšia v tvorbe bola VS“ D“ v zložení Kristínka Frajová a Erik Imrich. Na druhom mieste skončili dievčatá z VS „F“  a na treťom dievčatá z VS „ D“. Spoločné štvrté miesto obsadili VS „ G“ a VS „ C“. Krásne výtvory pre potešenie očí nájdete v našej galérii.

     • „EXPERTI“
      • „EXPERTI“

      • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutočnila 30.11. 2017. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl. Sme radi, že medzi zúčastnenými sú aj naši žiaci.

       26 súťažiacich bolo rozdelených do dvoch kategórií – O12 a O34. Áno, uhádli ste. Prváci spolu s druhákmi tvorili kategóriu O12 a tretiaci spolu so štvrtákmi boli v kategórii O34.

       Experti si mohli vybrať z piatich ponúkaných súťažných tém dve. Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you speak English, Mozgolamy a posledná téma bola Góly, body, sekundy. Súťažiaci si počínali skutočne výborne. V kategórii O12 sa na 47.mieste v téme Do you speak English umiestnil Marko Schmidt z II.G, Radka Čunderlíková z I.G sa v téme Mozgolamy umiestnila na 70.mieste a Pavol Ďurica z I.G v téme Dejiny, udalosti, umenie obsadil 15.miesto.  V kategórii O34 v téme Mozgolamy 78.miesto obsadila Ivana Tóthová z III.G, tému Góly, body, sekundy najlepšie zvládol Marian Bojtoš z III.G, ktorý sa umiestnil na 45.mieste.  Róbert Roziak zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 29.miesto, Patrik Bevelaqua z III.G v téme Mozgolamy obsadil 25.miesto a Erik Šoltýs z III.G sa v téme Góly, body, sekundy umiestnil na 19.mieste. Jozef Červenák zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 78.miesto a v téme Góly, body, sekundy 32.miesto. V celkovom poradí  sa umiestnil na 60.mieste a preto sa pýši titulom TOP EXPERT.

       Všetkým aktérom gratulujeme!

     • Morena, Morena za kohos umrela ?
      • Morena, Morena za kohos umrela ?

      •  „Morena, Morena, obi si kolená.  
        Prichystáme ťa, odejeme ťa,
       zapálime ťa, zhodíme ťa.
       Vo vode ťa utopíme
       takto ťa odprevadíme.
       Nech rozkvitne zelený háj
       a nech príde krásna jar.“

       Slovanské zvyky - ukončenia zimy sme si pripomenuli piesňami a riekankami, upálením Moreny a tak sme privítali jar.

     • Športovci zo Spojenej školy z Kremničky získali hodnotné spoločenské ocenenie
      • Športovci zo Spojenej školy z Kremničky získali hodnotné spoločenské ocenenie

      • Mladý stavbár zo Spojenej školy v Kremničke Tomáš Romaňák, ktorý získal titul majstra Európy vo vzpieraní v roku 2017 a je veľkým športovým talentom získal hodnotné spoločenské ocenenie. Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2017 v kategórii juniori/olympijské športy. Titul získal za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica.

       Radosť vedenia SŠ, pedagógov školy a spolužiakov z tohto úspechu umocňuje aj totožné ocenenie z rúk primátora mesta Banská Bystrica pána Jána Noska pre atléta Filipa Révaja, ktorý síce nie je žiakom školy, ale je členom AK Svetlošák Banská Bystrica pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.

       Srdečne blahoželáme!

        

        

       V Banskej Bystrici, dňa 23.03.2018

                                                                                                                                                                                                                                       PaedDr. Milan Ponický

                                                                                                riaditeľ školy