• Novinky

     • Florbalový turnaj školských internátov
      • Florbalový turnaj školských internátov

      • Ani by ste neverili, ale už 7. ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi sa odohral vo štvrtok 3.mája 2018 v našej telocvični. Zápasy boli vyrovnané a ťažko sa dalo vopred určiť víťaza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za športové správanie, za bojovnosť a veľké nasadenie.

       Umiestnenie: 

       1. miesto - ŠI pri SOŠ Drevárska, Zvolen

       2. miesto - ŠI pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica

       3. miesto - ŠI pri SOŠ-IT, Banská Bystrica

       4. miesto - ŠI Internátna 8, Banská Bystrica

     • Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU
      • Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU

      • Šimon Štibraný vzorne reprezentoval školu, BBSK na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU v dňoch 19.-20.apríla v rakúskom Hollabrunne.

       Svoju prácu „Solárny kolotoč“, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Kataríny Puskailerovej  povinne prezentoval v anglickom jazyku.

       Prezentáciu po stránke odbornej i komunikačnej zvládol bravúrne!

       Šimon blahoželáme! A zároveň ďakujeme aj vedúcej práce p. Ing. Puskailerovej.

        

                                                                                                                                                                       vedenie SŠ