• Novinky

     • Chceme žiť bez závislostí
      • Chceme žiť bez závislostí

      • Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

     • Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica
      • Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica

      • ŠI spolupracuje už niekoľko rokov s Klubom dôchodcov Senior- Kremnička Banská Bystrica.

         Preto sme radi uvítali pozvanie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“, kde študenti našej školy spestrili našim dôchodkyniam tento vzácny sviatok kultúrnym programom obohateným o pesničky, básničky a riekanky. Nejednej mamke, pramamke či prapramamke sa zaligotala aj slzička. Uvedomili sme si, že vzdať poďakovanie a úctu nielen našim mamkám, ale aj všetkým mamkám je dôležitým aktom. Nik z nás sa nemusí ani v procese dospievania ani v dospelosti  hanbiť vyjadriť svoje city a svoju lásku s vďačnosťou za svoj život a niekedy neľahkú výchovu mamke.

        Tak ako Daniela Žilková vyjadrila svoju lásku svojej mamke piesňou

        „MAMA“

       Mami, si ako anjel, ktorý stále pri mne stojí.

       Mami, tvoj úsmev ma tak upokojí.

       Keď som bola smutná vždy si ma objala a slzu z tvári utrela.

       Mami, vždy si tu pre mňa bola a ja viem, že si len moja.

       Poďakovanie za pekný program patrí študentom: Daniele Žilkovej, Lenke Fajčíkovej,

       Viktórii Záchenskej, Filipovi Turskému a Braňovi Stanovi.