• Novinky

     • Návšteva expozície "Kamufláž"
      • Návšteva expozície "Kamufláž"

      • Dňa 17.10.2018 žiaci 1.C triedy pod vedením učiteľky Ing. Beáty Knietlovej navštívili stálu expozíciu "Kamufláž" v Tihányiovskom kaštieli. Zaujímavým výkladom odbornej pracovníčky a interaktívnou hrou sa oboznámili s rôznymi spôsobmi maskovania sa zvierat v prírode kvôli ochrane pred predátormi.

       Žiakov celá výstava ako aj nové informácie zaujali, mnohí z nich veľa zvieratiek poznali a porozprávali aj svoje vlastné skúsenosti z prírody a lesov v okolí ich bydliska.

       Veríme, že touto akciou sa prehĺbil kladný vzťah našich žiakov k ochrane prírody a živých tvorov v nej.

     • "Bojujeme o dušu"
      • "Bojujeme o dušu"

      • Všetci si uvedomujeme  dôležitosť podpory duševného zdravia, prevencie duševných porúch, ale aj potrebu zlepšiť starostlivosť o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Preto sme sa my, študenti Spojenej školy, zapojili do tohoročnej kampane „Dni nezábudiek“. Cieľom kampane je podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami a ich sociálneho začlenenia, odbúranie predsudkov a diskriminácie, podpora ľudských práv. Tohoročná celoslovenská verejná zbierka sa konala v dňoch 3.10 – 7. 10. 2018. Motto tohoročnej kampane: „Bojujeme o dušu“. Vytvorili sme osem dvojíc a vybrali sme sa do ulíc. Spoločne sme vyzbierali 441, 50€. Skvelá suma! A kto sme? Kristián Noskovič, Marek Bartko, Petra Kamiačová, Adriana Šmigovská, Samo Oravec, Martin Pinter, Miriam Majcherová, Adrián Ján Lokša, Michaela Potančoková, Dominika Fodorová, Bohdan Kostúrik, Richard Lauroško, Samo Gallo, Ján Kapustík, Rasťo Čiampor, Lenka Fajčíková. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM!

     • Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018
      • Ocenenie pre Spojenú školu za organizáciu Olympijského dňa 2018

      • Dňa 3.októbra 2018 prevzal na štadióne na Štiavničkách v rámci Horehronských športových hier riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický spoločne s vedúcou vychovávateľkou školského internátu a športových tried z rúk zástupcov Slovenského olympijského výboru čestné uznanie a plaketu ako ocenenie školy za najlepšiu organizáciu Olympijského dňa 2018 v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí prispeli k úspešnému organizovaniu tohto tradičného podujatia.