• Novinky

     • Expert Geniality Show
      • Expert Geniality Show

      • Boli sme ocenení. A myslíme si,  že zaslúžene. V novembri 2018 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Do súťaže sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. V kategórii O12 súťažilo 1495 žiakov, v kategórii O34 súťažilo 1153 žiakov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 47 žiakov. V prvej štvrtine rebríčka v zvolenej téme sa umiestnili Adam Poliak I.G, Marianna Jochlíková I.G, Gašpar Bartoš I.G, Dominik Rabčan I.G, Roman Plavec I.G, Daniel Mikláš I.G, Jakub Gérer I.G, Oliver Kováčik II.G, Radka Čunderlíková II.G, Róbert Zaťko II.G, Pavol Ďuruica II.G, Simona Viktorová II.G, Michal Antalec II.G, Vladimír Ondruš II.G, Martin Kúšik III.B, Richard Lauroško III.B, Samuel Gallo III.B, Lujza Pilníková IV.G, Erik Šoltýs IV.G, Marian Bojtoš IV.G, Peter Kováč IV.G, Patrik Bevelaqua IV.G, Marek Bartko IV.G. Pavol Ďurica z II.G sa umiestnil v celkovom poradí na 8.mieste!

     • Boli sme na Aquatherme v Nitre
      • Boli sme na Aquatherme v Nitre

      • Dňa 6. februára 2019 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka SOŠ stavebnej, študijný odbor Technik energetických zariadení budov zúčastnili odbornej exkurzie AQUATHERM v Nitre. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími zariadeniami týkajúcich sa oblasti vykurovania, klimatizácie a regulačnej techniky. Zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú a konzultovať o danej problematike. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Opäť medzi najlepšími na Slovensku
      • Opäť medzi najlepšími na Slovensku

      • Naši  žiaci sa aj tento rok postavili na stupeň víťazov  III.ročníka stavbárskej olympiády, ktorú organizuje Stavebná fakulta STÚ v Bratislave.  Pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Beáty Knietlovej sa stavbárskej olympiády tento školský rok zúčastnilo 20 žiakov SOŠ stavebnej. Z celkového počtu 685 zapojených stredoškolákov z celého Slovenska  17 žiaci dosiahli  v troch kolách rovnaký počet bodov a preto o ich umiestnení  rozhodlo 4. rozstrelové kolo, z ktorého vyšli 4 víťazi s rovnakým maximálnym počtom bodov -  medzi nimi dvaja naši,  Michal Fergel a Michal Pavlov zo IV.A triedy, odboru OSV.

       Vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo  v rámci dňa otvorených dverí dňa 7.2.2019 na SvF STÚ  v Bratislave, ktorého sme sa zúčastnili. A tu z celého Slovenska všetky 4 ceny prevzali Banskobystričania, 2 naši a 2 z GJGT v Banskej Bystrici. Poradie bolo nakoniec  určené losovaním, na 1. mieste sa umiestnil náš žiak Michal Pavlov, ktorý získal tablet v hodnote 300 eur. Na 3. mieste sa umiestnil náš žiak Michal Fergel, ktorý dostal klávesnicu k PC a reproduktor.

       Srdečne blahoželáme a dúfame, že tento úspech povzbudí aj ďalších žiakov našej školy, aby sa zapojili do 4. ročníka stavbárskej olympiády v budúcom školskom roku. 

      • Halový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa Spojenej školy"

      • Dňa 29. 1. 2019 sa v telocvični Spojenej školy konal halový turnaj žiakov základných škôl "O pohár riaditeľa Spojenej školy". Zúčastnili sa 4 družstvá: ZŠ Selce, ZŠ Radvaň, ZŠ Brusno a družstvo z Badína.

       Výsledky: 

       1.miesto - Selce

       2.miesto - Brusno

       3.miesto - Radvaň

       4.miesto - Badín

       Víťazom srdečne gratulujeme!