• Novinky

     • Enersol je naša srdcovka
      • Enersol je naša srdcovka

      • Súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL SK má za cieľ zvýšiť úroveň ich povedomia o problematike obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia. Vyhlasovateľom súťaže je každý školský rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       Krajské kolo sa na základe poverenia z úrovne Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica uskutočnilo v našej škole dňa 21.3.2019. Bohužiaľ v tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnili len žiaci našej školy.

       Do celoslovenského kola postúpili:

       • Martin Kúšik, III.B s prácou „ Funkčná učebná pomôcka – teplovodné vykurovanie elektrickým kotlom“
       • Veronika Pecníková, II.G s prácou „Poznáme odpad budúcnosti?“
       • Michal Medveď, II.B s prácou „Modrý dom – blue house“
       • Lukáš Petro, III.C s prácou „Vplyv človeka na životné prostredie“

       V silnej konkurencii prác z celého Slovenska sa na celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK v dňoch 9.-10.4.2019 v Senici naši nestratili. 

       Martin Kúšik obsadil 3. miesto a postúpil na medzinárodnú prehliadku  ENERSOL EU 2019, na ktorej sa zúčastnili žiaci stredných škôl z 5 európskych krajín. Ostatní žiaci obsadili vo svojich kategóriách 9. - 14. miesto. Martin úspešne reprezentoval školu a Slovensko na medzinárodnej prehliadke, ktorá sa konala v dňoch 11.-12.4.2019  tiež v Senici. Svoju odbornú prezentáciu predkladal v anglickom jazyku veľmi presvedčivo a elegantne.

       Všetkým reprezentantom školy v súťaži  ENERSOL a vedúcim pedagógom jednotlivých prác (pp. Ing. Schlankovej, Ing. Puskailerovej, Ing. Guzmovej a Bc. Dobríkovi) patrí srdečné blahoželanie a úprimná vďaka!

        

                                                                                         PaedDr. Milan Ponický

                                                                                                 riaditeľ školy

     • Ďalšia úspešná reprezentácia školy
      • Ďalšia úspešná reprezentácia školy

      • Naši študenti sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je stredoškolská odborná činnosť známa ako „sočka“. Jej krajské kolo - organizované CVČ Junior – bolo začiatkom apríla na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

       V odbore „Stavebníctvo, geodézia, kartografia“ obsadili študentky SPŠ stavebnej Monika Abrahámová a Alžbeta Dadová  zo IV.G triedy  s prácou „ZOLYA – mestské kúpele“ 1. miesto s postupom  na celoštátnu prehliadku, ktorá sa uskutoční v Košiciach 25. apríla 2019.

       Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej konkurencii !!!

     • Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní
      • Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní

      • Žiačka našej školy - Viktória Záchenská 2. A odbor grafik tlačových médií,

       sa prebojovala na Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní pre rok 2019 –

       • Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky – vzduchovkové rýchlopalné disciplíny.

        

       V dňoch 29. až 31. 03. 2019 sa žiačka našej školy zúčastnila M-SR v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa konalo v Brezne, kde vybojovala 2. miesto v súťaži družstiev.

       K víťazstvu srdečne gratulujeme.