• Novinky

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Dňa 21. novembra naši žiaci a pedagógovia dobrovoľne darovali najkrajší dar ľuďom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv. Bez nároku na odmenu, len tak zo srdca. V mene vedenia školy, aj v mene Národnej transfúznej stanice v B. Bystrici a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli.

              ĎAKUJEME !

       pani profesorke Mgr. B. Jakubovie,   Mgr. M.Šimonovičovej, ktoré sú dlhoročné darkyne krvi a žiakom A. Adamovi, A. Hiadlovskému , P. Kováčovi, M. Rosíkovi, J. Vavákovi, L. Nitškovi, D. Adamecovi, M. Schützovi, T. Košíkovi, M. Molnárovi, R. Nosáľovi, M. Maurerovi, P. Filandovi, N. Zaťkovej.

       Žiakom, ktorí chceli darovať krv, ale boli vyradení pre zdravotné dôvody ďakujeme za ochotu a snáď nabudúce  dňa 4. 4.2017 sa stretneme znova pri odbere krvi.

       Sú to: Lukáš Kazimier, Lukáš Piecka, Lukáš Marko, Valentín Fojtík, Marcela Makovická, Kristínka Švantnerová .     

       Celkovo odovzdalo krv 16 osôb. Ešte raz ďakujeme!

       Fotky tu

     • Olympiáda v nemeckom jazyku
      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Wir sprechen Deutsch ...

       O tom, že stavbári nie sú zdatní len v staviteľstve,  ale aj v cudzích jazykoch sme sa mohli presvedčiť  na školskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. Školské kolo, ktoré pripravili vyučujúce nemeckého jazyka sa konalo 14.novembra 2016 v priestoroch SŠ.  Súťažiaci boli zaradení do dvoch kategórií. Víťazkou kategórie 2C sa stala Michaela Kováčiková, ktorá postupuje do krajského kola.  V kategórii 2D boli udelené dve postupové miesta.  Na prvom mieste sa umiestnil Marek Babeľa a na druhom mieste sa umiestnila Veronika Bérešová. Obaja súťažiaci postupujú do okresného kola. Svoje jazykové zručnosti a schopnosti si overili aj Kristína Frajová, Lukáš Murín, Tomáš Martinec, Adam Vigaš, Daniel Hromada.

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • Všetci sme si rovní....

       Každoročne sa na našej škole koná školské kolo Olympiády ľudských práv. Výnimkou nebol ani tento školský rok. Školské kolo Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo 28.novembra 2016. Nosnou  témou tohtoročného XIX. ročníka olympiády bola myšlienka:“ SLOBODA MYSLENIA, SVEDOMIA, PREJAVU A VYZNANIA V KONTEXTE DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA“. Do súťaže sa zapojili žiaci všetkých ročníkov a svoje vedomosti si preverili formou testu. Boli to  Róbert Roziak  (III.G), Simona Žilková (II.G), Barbora Krátka (II.G), Klára Čanecká (I.C), Jozef Červenák (III.G), Patrik Fúčela (I.B), Dávid Koncz (IV.B),  Benjaním Staňa (III.B),  Ľuboš Katreník (III.B),  Ján Čuhák (I.G),   Erika Jasenská (I.C), Tomáš Mikloš (II.A),  Martin Hudek (II.A).  Víťazom školského kola sa stal Ľuboš Katreník z III.B.  Víťaz postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy
      • Záložka do knihy spája slovenské školy

      • Naša škola sa v priebehu októbra zapojila do 5. ročníka celoslovenského projektu

                                                    „ Záložka do knihy spája slovenské školy“.

                  Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podporiť záujem o čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré si žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Našou partnerskou školou sa stala Škola podnikania v Prešove. Projektu sa zúčastnili žiaci a žiačky od 1. ročníka po 3.ročník v rôznych odboroch. Poďakovanie patrí : Kláre Čaneckej, Erike Jasenskej, Viktórii Berkyovej, Lenke Fajčíkovej, Kataríne Olšovskej, Lenke Fendekovej, Lei Urbaníkovej, Adriane Jackovej, Patrikovi Bevelaqauovi, Marcovi Kuzmickému, Richardovi Šurinovi, Lukášovi Gasidlovi, Denisovi Kekelákovi, Jakubovi Bobákovi, Erikovi Imrichovi, Martinovi Štullerovi, Kristínke Frajovej, Radke Králikovej, Erike Babinskej, Jakubovi Mikovčákovi. Fotky tu

               Žiaci sa zabavili a podľa príbehu, ktorý ich oslovil v knihe,  navrhli svoje záložky. Počas prác sme sa veľa rozprávali o knihách, o spoločenskej situácii alebo o prečítaných príbehoch. Bola som milo prekvapená  záujmom žiakov o partnerskú školu. Prežili sme príjemné tri týždne v knižnici.  Žiaci nechali odkaz vo svojich záložkách pre  partnerskú školu a každého človeka, ktorému sa dostane do rúk. Priebežne sme posielali e-maili počas výroby záložiek a zriadili sme si samostatnú mailovú schránku pre žiakov, kde písali svoje odkazy pre partnerskú školu. Na starosti ju mala Kristínka Frajová. V škole sme si vytlačili fotky a spravili aj nástenku vo vstupnej hale našej školy. Boli sme radi, že sme sa zúčastnili tohto projektu, znovu nás naštartoval do knižnice, vrátil k čítaniu a rozprávaniu. Objavili sme medzi prváčkami dievčatá, ktoré radi nielen čítajú prózu, ale aj recitujú poéziu. Niektorí žiaci si zdokonalili zručnosti a využili vlastnú kreativitu. Počas projektu sme využívali aj interaktívnu tabuľu, kde sme si ukazovali fotky z výroby záložiek, naučili sme sa robiť v niektorých programoch na úpravu fotografií, laminovať záložky. Naučili sme sa spolupracovať a určitej zodpovednosti za svoju prácu. Zároveň sme sa pripravovali na podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc.

                   Ďakujeme vedeniu Spgk za túto možnosť zapojenia sa do projektu, ktorý má svoj význam aj pre stredné školy a želáme veľa dobrých nápadov aj do budúcnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                    Záložkári zo SŠ Kremnička Banská Bystrica

     • Deň knižníc 2016
      • Deň knižníc 2016

      • „Zakázané čítanie pod dekou“.

                Dňa 24.10. sme zorganizovali podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc pod názvom  „Zakázané čítanie pod dekou“. Ráno sme sa vybrali najprv do Domova dôchodcov a sociálnych služieb SENIUM,  potom naše kroky viedli do  Domu matky Terezy n.o. a nakoniec sme skončili v školskej knižnici SŠ. Fotky tu

       Cieľ podujatia bol nasledovný.

       • Rozvoj a podpora vzájomného čítania  ako forma  učenia sa.
       • Upevnenie sociálneho cítenia a  vyjadrenia úcty k našim starším seniorom, ktoré je dôležitým prvkom vzdelávania a výchovy.
       • Vrátiť sa do detských čias, keď nám rodičia čítali na dobrú noc a nám sa ešte nechcelo spať. Bolo pre nás oveľa zábavnejšie čítanie  potajomky pod dekou s baterku.
       • Priblížiť žiakom tieto spomienky aj cez našich seniorov a podobným spôsobom cez ich spomienky spoznať krásu zakázaného čítania

               Kultúrny program pozostával z recitácie poézie, čítania prózy a zo speváckeho vystúpenia študentov. Potom sa študenti rozdelili po oddeleniach a izbách, kde čítali seniorom, alebo klientom z Domu matky Terezy. Niekedy sa aj porozprávali a mali veľa zaujímavých zážitkov. Mnohým seniorom vyhŕkli aj slzy dojatia. Vo večerných hodinách sme sa zišli v školskej knižnici pri kapučíne a čajíku sme si čítali, rozprávali o dnešných zážitkoch v DD a SS Senium a v DMT. Uvedomili sme si hodnotu čítania a múdrosť v knihách ukrytú, ale aj roky staroby  a potrebu empatie a porozumenia pre našich seniorov.

              Poďakovanie za pekné podujatie patrí žiakom:

       Veronika Slováková, Sára Adamčíková, Janka Kyseľová, Erik Odler, Jozef Červenák, Ivana Tóthová, Bibiána Madveďová, Michaela Kováčiková, Lenka Kupcová, Simona Žilková,Barborka Krátka, Lujza Pilníková, Radoslava Králiková, Erika Babinská, Kristínka Frajová, Klára Čanecká, Erika Jasenská, Lenka Fajčíková, Viktória Berkyová, Erik Imrich.

     • Návšteva partnerskej školy v Tarnowe
      • Návšteva partnerskej školy v Tarnowe

      • Na základe pozvania od partnerskej školy Zespol Szkol Mechaniczno-Elektrycznych v poľskom Tarnowe sa riaditeľ Spojenej školy PaedDr. Milan Ponický a pán Vladimír Kováčik zúčastnili dňa 04.11.2016 na slávnostnej akadémii k 135. výročiu jej vzniku.

       Pri príležitosti tejto spoločenskej udalosti bola odovzdaná pamätná plaketa s blahoželaním p. Janovi Onakovi. Riaditeľ Spojenej školy taktiež prevzal od zástupcov domácej školy pamätnú plaketu spolu s ďakovným listom za dlhoročnú spoluprácu.

     • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2016
      • Banskobystrický krajský festival vedy a techniky 2016

      •            Dňa 21. októbra 2016 sa na našej škole konal už po 3 krát BBFVAT, ktorý každý rok organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET v Bratislave a v banskobystrickom kraji jej pomáha Klub AMAVET č. 973 pri Spojenej škole, Kremnička 10, B. Bystrica. Festival bol podporovaný ako projektová súťaž žiakov ZŠ a SŠ z dotácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR - „Programy pre mládež 2014 - 2020“, ktorú administruje Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA a odborným garantom bol Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. Fotky tu

                  Festivalu sa zúčastnilo 19 súťažných projektov zaradených do 7 kategórií zo základných a stredných škôl banskobystrického kraja, z toho bolo 7 projektov zo ZŠ a 12 projektov zo SŠ. Po slávnostnom príhovore riaditeľa Spojenej školy PaedDr. Milana Ponického a organizačných pokynoch vedúceho Klubu AMAVET č. 973 pri Spojenej škole Vladimíra Kováčika festival prebiehal v príjemnej súťažnej atmosfére. Súťažiaci žiaci predstavovali svoje projekty, vyše 350 návštevníkom jednotlivo alebo aj pomocou verejnej dataprojekcie, hodnotiaca komisia počas priebehu festivalu hodnotila projekty a práce žiakov. Počas prestávok ukázali svoje práce s robotmi žiaci ZŠ a prebehli odborné prednášky Cechu kachliarov, Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií. Na záver hodnotiaca komisia vyhodnotila projekty žiakov a vyhlásila troch výhercov krajského festivalu a 9 postupujúcich projektov na Celoštátny festival vedy a techniky 2016.

                 Z našej školy sa prihlásili žiaci s 5 projektmi, z toho 3 projekty zo SOŠ stavebnej a 2 projekty zo SPŠ stavebnej. Žiaci s projektmi našej školy sa prihlásili do dvoch kategórií –

       1. kategória

       Energia a transport: Michal Kuboško, Lukáš Piecka s projektom Prečo solárne kolektory – žiaci 3. B tr.,

                                         Martin Balún s projektom Biomasa v praxi – žiak 4. B triedy,

       2. kategória

       Environmentálne vedy: Matúš Dobrík s projektom ZELENÁ ŠKOLA – žiak 4. B triedy,

                                             Erik Odler, Lukáš Murín s projektom Solárna záhrada – žiaci 3. G triedy,

                                              Róbert Roziak, Jozef Červenák s projektom Uhlíková stopa žiaci 3. G triedy.

        

                 Víťazom krajského festivalu sa stal Martin Balún s projektom Biomasa v praxi, do celoštátneho kola okrem neho postúpili aj Matúš Dobrík s projektom ZELENÁ ŠKOLA, Erik Odler, Lukáš Murín s projektom Solárna záhrada, ktorým týmto srdečne gratulujeme. Žiaci môžu po víťaznom absolvovaní celoštátneho kola vyhrať postup na prestížne súťaže a výstavy do celého sveta.

     • Týždeň dobrovoľníctva od 16. – 22. 9. 2016
      • Týždeň dobrovoľníctva od 16. – 22. 9. 2016

      • Zapojili sme sa aj my, brigádami okolo školy. Žiaci vysadili stromčeky okolo školy – tuje a orechy, okopávali záhony s ružami, vytrhávali burinu okolo kvetov a v ozdobných kvetináčoch, vyzbierali odpadky okolo školy, na školských ihriskách a na komunikáciách okolo školy, orezali suché konáre na stromoch v objekte školy, pohrabali a odpratali popadané lístie okolo objektov školy. Účastníci tejto akcie sa za odmenu zúčastnili dňa 22. 9. 2016 - Párty pre dobrovoľníkov v Záhrada - Centrum nezávislej kultúry v B. Bystrici. Do akcie sa z našej školy zapojilo 66 žiakov a 8 zamestnancov školy. Týždeň dobrovoľníctva bol organizovaný na celom Slovensku Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom B. Bystrica, Centrom nezávislej kultúry, n. o....

     • Výstava obrazov Iránčanky Reyhaneh Ghavipanjeh
      • Výstava obrazov Iránčanky Reyhaneh Ghavipanjeh

      •             Vo februári sa zúčastnili žiaci ŠO GTM 2.C a 3.A triedy výstavy, ktorá niesla názov Zákutia ženskej duše. Reyhanine umenie je predovšetkým o ženách a o nej samej. Zobrazuje šťastie, čistotu, smútok, bolesť alebo i nerovnosti medzi ženami a mužmi.Sú to  pocity alebo skúsenosti, ktorými ženy na Blízkom Východe často prechádzajú. Farby jej obrazov sú častokrát lesklé a svetlé.  Vyjadrujú jej kultúru alebo prostredie – slnko, príbuzní, priateľstvo, more a les. Reyhaneh pochádza z krajiny so štyrmi ročnými obdobiami, rôznymi etnickými kultúrami, tradíciami a prírodou. Uvedenú výstavu sme navštívili v „Galérii na Tehelnej“ vo Zvolene (budova Klemo). Naši žiaci hodnotili túto výstavu veľmi pozitívne.

     • Odborná exkurzia do polygrafickej firmy
      • Odborná exkurzia do polygrafickej firmy

      • Dňa 23.6.2016 sa zúčastnili  žiaci prvého ročníka študijného odboru grafik tlačových médií odbornej exkurzie do polygrafickej firmy Daliprint v Banskej Bystrici. Vďaka majiteľke firmy p. Greškovej si mohli žiaci pozrieť ako prebieha celý technologický proces od prijatia zákazky (prepress), samotnú tlač  (press) až po konečné spracovanie (postpress) knižnej väzby V2 a V8. Celá prehliadka firmy bola sprevádzaná odborným výkladom.

       Odborná exkurzia do polygrafickej firmy - Obrázok 1

     • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
      • VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

      • Dnes 20.06.2016 žiaci 1.B (odbor grafik tlačových médií) navštívili v rámci odborného výcviku výstavy fotografií.

       Prvá výstava Motýle Slovenska II v Tihányiovskom kaštieli. Táto výstava je pokračovaním predchádzahúcih výstav a patrí k "päťdesiatkovej" kolekcii fotografií z obdobia 2006 - 2014 fotografa R. Tibenského. Na fotografiách videli rôzne stupne ohrozených, lokálnych a vzácnych druhov motýľov.

       Druhá výstava v EURÓPA SC videli mnoho zaujímavých fotografií (Ján Dobrík - fotografická tvorba, Miroslav Trimay - banskobystrický fotograf), z ktorých sme si spravili aj krátky  fotografický záznam.

       Tretia výstava, ktorú absolvovali v rámci dňa bola na Námestí SNP – Maliari v našom meste, kde mohli vidieť pohľad maliarov na mesto v rôznych umeleckých vyjadreniach.

       VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - Obrázok 1

     • MAJSTER SLOVENSKA
      • MAJSTER SLOVENSKA

      • 11. - 12.6. 2016 sa uskutočnilo medzištátne atletické štvorstretnutie (Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko) v Brne, kde Lukáš Hronček splnil stanovený limit na premiérové Majstrovstvá Európy dorastu do 17 rokov do Tbilisi v Gruzínsku. Dosiahnutý čas 6:14:26 je jeho najlepším výkonom v rámci Slovenskej republiky.

        

     • Prehliadka APPONYIOVSKEJ KNIŽNICE
      • Prehliadka APPONYIOVSKEJ KNIŽNICE

      • Dňa 31.5.2016 navštívili naši grafici najkrajšiu historickú knižnicu na Slovensku, ktorá sa nachádza v obci Oponice. Knižnica obsahuje cca 9000 dokumentov písaných v 12 jazykoch. Knihy sú vo veľmi dobrom fyzickom stave aj vďaka precíznej práci reštaurátorov. Žiaci mohli obdivovať aj knižné väzby, ktoré boli zhotovené prevažne z kože a pergamenu a vydržali stáročia. Knižnicu založil gróf Anton Juraj Apponyi (1751 - 1817), ako milovník a zberateľ kníh v 18. storočí. Pozreli sme si aj hrobku tohto rodu, kde ich telesné pozostatky sú uložené pod miestnym kostolom. Žiaci boli prehliadkou prekrásnych priestorov knižnice nadšení a sľúbili sme si, že do týchto priestorov zavítame aj o rok v rámci podujatia „Gutenbergova knižnica“. Veľmi sa tešíme.....

        Prehliadka APPONYIOVSKEJ KNIŽNICE - Obrázok 1

      • Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G

      • Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka je už tradične príležitosťou pre ocenenie tých najlepších študentov. V tomto školskom roku sa na tomto podujatí vyhodnocoval už

       17. ročník súťaže „o najlepší ročníkový projekt“. Ceny pre najúspešnejších žiakov okrem vedenia školy opäť venovala Slovenská komora stavebných inžinierov, ktorú zastupoval

       predseda regionálneho združenia SKSI Ing. Ďurica. Odborná komisia v tomto ročníku rozhodla nasledovne:

       1. miesto – Miroslav Kantorák
       2. miesto – Martin Villár
       3. miesto – Patrícia Vjatráková

        

       Víťazom blahoželáme a všetkým študentom 4.G želáme veľa úspechov v ďalšom živote.

       Ad revidendum .......

       Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 1 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 2 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 3 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 4 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 5 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 6 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 7

     • Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016)
      • Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016)

      • Tento významný environmentálny deň sme si pripomenuli brigádou 21. apríla 2016. Pod vedením pána Kozárika zo Správy povodia horného Hrona sme čistili brehy rieky Hron na úseku Iliáš – Radvaň.

       Pomohli sme brehom rieky Hron zbaviť sa odpadkov.

       Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným:

       I.C: Ján Bobák, Erik Imrich, Tomáš Meško, Zdenko Sedlák, Peter Hudec

       I.G: Kristína Biela, Kristína Frajová, Petra Kamiačová, Denis Kekelák, Marco Kuzmický, Lujza Pilníková, Adriana Šmigovská, Richard Šurin, Simona Žilková.

        Enviroaktivita – Deň Zeme (22.apríl 2016) - Obrázok 1

     • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
      • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Dňa 28.4.2016 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej,  K. Adlera 5, Bratislava, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu uskutočnilo celoštátne kolo 38. ročníka tejto súťaže.
       Študenti stavebnej priemyslovky sa v odbore Stavebníctvo, geodézia a kartografia v konkurencií 16 súťažných prác umiestnili na popredných miestach:
       2. miesto: KARANTÉNNA STANICA: DRUHÁ ŠANCA;
                                 autori: Guzma, Villár - IV.G
       6. miesto: KOMPLEX OLYMP;  
                                autori: Fajčíková, Krajčí, Vjatráková - IV.G 

       Úspešným študentom a ich konzultantom gratulujeme a
       ďakujeme za reprezentáciu školy a BBSK.

     • 38. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti
      • 38. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti

      • Dňa 8. apríla Spojená škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica organizovala  v spolupráci s Centrom voľného času – JUNIOR, Banská Bystrica 38. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti.

       Žiaci stredných odborných škôl a gymnázií mali možnosť prezentovať výsledky svojej tvorivej práce v sedemnástich odboroch. Členmi odborných hodnotiacich komisií boli odborníci zo stredných odborných škôl, gymnázií, vysokoškolskí pedagógovia, ale aj zástupcovia centier voľného času v rámci BBSK.

       Študenti spojenej školy nás zastupovali v týchto odboroch:

       • 01 Problematika voľného času, v ktorom žiačka Mária Micháliková (II.G  staviteľstvo) prezentovala svoju lásku k ľudovým tradíciám s prácou: „Folklór moja láska“;
       • 05 Životné prostredie, geografia, geológia, v ktorom žiaci Róbert Roziak a Jozef Červenák (II.G  staviteľstvo) v práci: „Uhlíková stopa pod lupou“, poukázali na jednu z možností zlepšenia životného prostredia;
       •  v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia- súťažili dva tými našich študentov. Tomáš Guzma a Martin Villár (IV.G staviteľstvo) sa s prácou „Karanténna stanica: Druhá šanca“  umiestnili na 1. mieste a žiaci Viktória Fajčíková, Patrícia Vjatráková a Kristián Krajči (IV.G staviteľstvo) s prácou: „Komplex Olymp“ sa umiestnili na 2.mieste. Obidve tieto práce postúpili do celoslovenskej prehliadky SOČ.

       Všetkým zúčastneným gratulujeme a zároveň želáme veľa nových tvorivých nápadov. 

       Postupujúcim do Celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa bude konať na pôde SPŠ elektrotechnickej  v Bratislave dňa 28. apríla 2016- želáme veľa úspechov.

        38. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti - Obrázok 1

      • Celoslovenská súťaž ENERSOL

      • V dňoch 12 a 13. apríla 2016 sa konal v Senici 6. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL.

       Našu školu reprezentovali žiaci: Martin Balún (3.B TEZB), Matúš Dobrík (3.B TEZB), Lukáš Murín (2.G staviteľstvo), Dávid Kraľovič (2.G staviteľstvo) a Erik Odler (2.G staviteľstvo). 

       Všetci dosiahli veľmi pekné výsledky (viď. výsledková listina) a vzorne reprezentovlai našu školu.

       Žiak Martin Balún (3.B TEZB) sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste a postúpil do medzinárodného kola v Brne. Svojou prezentáciou vzbudil záujem poroty, čím urobil dobré meno nielen sebe, ale aj celej škole. 

     • ENERSOL - Krajská súťaž
      • ENERSOL - Krajská súťaž

      • Dňa 22.3.2016 sa na našej škole organizovalo „krajské kolo súťaže ENERSOL“. Táto súťaž je zameraná najmä na využívanie   obnoviteľných zdrojov energie v praxi. V „Hlavnej kategórii" sa na 1.  a 2. mieste umiestnili žiaci 3. ročníka študijného odboru           TEZB.1. miesto Martin Balún s prácou „ BIOMASA V PRAXI“ 2. miesto Matúš Dobrík s prácou „ Zelená škola“

       Aj tretie miesto v tejto kategórií obsadili žiaci našej školy a to Michal Kuboško (2.ročník TEZB)  a Lukáš Piecka (2. ročník TEZB) s prácou „Solárne kolektory“.

       V tvorivej kategórií  1. miesto obsadili žiaci 2. ročníka študijného odboru staviteľstvo a to Lukáš Murín, Erik Odler a Dávid Kráľovič s názvom práce „Solárna záhrada“.

       V „Propagačnej kategórií“ sa na 1. mieste umiestnil žiak Erik Odler (2.roč. staviteľstvo) s návrhom plagátu k „Solárnej záhrade“ a na 2. mieste žiačka Vanessa Vránska (1.roč.GTM) s vlastnou kresbou „Chráňme si životné prostredie“.

       Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole v Senici dňa 12. a 13.4.2016.

             ENERSOL - Krajská súťaž - Obrázok 1

      • Výsledky medzinárodného minifutbalového turnaja „O pohár riaditeľa SŠ“ V. ročník

      • Turnaj sa konal 18. 03. 2016 v športovej hale v Badíne

       Poradie a výsledky zápasov:

       N. Bydžov II. – Hatvan                  1 : 2

       M. Kameň – N. Bydžov I.             0 : 4

       Hatvan – N. Bydžov I.                    3 : 3

       N. Bydžov II. – SŠ Kremnička      3 : 10

       SŠ Kremnička – N. Bydžov I.       1 : 2

       M. Kameň – Hatvan                       1 : 5

       M. Kameň – SŠ Kremnička          3 : 11

       N. Bydžov I. - N. Bydžov II.          11 : 4

       M. Kameň - N. Bydžov II.             6 : 5

       Hatvan – SŠ Kremnička                 3 : 6

        

       Celkový Výsledok:

       1. miesto:                               N. Bydžov I.       3 - 1 - 0                 20 : 8                     10
       2. miesto:                               SŠ Kremnička    3 - 0 - 1 28 : 11                     9
       3. miesto:                               Hatvan                 2 - 1 - 1                 13 : 11                     7
       4. miesto:                               M. Kameň          1 - 0 - 4                 10 : 25                     3
       5. miesto:                               N. Bydžov II.      0 - 0 - 4 13 : 29                     0

        

       Najlepší brankár:             Pásztor Kornel – Hatvan

       Najlepší stelec:                Slimák Kristián – 7 gólov – SŠ Kremnička

       Víťaz turnaja:                    Nový Bydžov I.

       Výsledky medzinárodného minifutbalového turnaja „O pohár riaditeľa SŠ“ V. ročník - Obrázok 1