• Novinky

     • Študentská kvapka krvi !
      • Študentská kvapka krvi !

      • Dňa 22. februára  ste dali najkrajší dar ľudom, ktorí ho nutne budú potrebovať, svoju krv.

        Bez nároku na odmenu,  len tak zo srdca.

       V mene vedenia školy aj v mene  Národnej transfúznej stanici  v B. Bystrici

        a hlavne za všetkých anonymných príjemcov, ktorým ste pomohli:

              ĎAKUJEME !

       Dňa 22. 2. 2016  v zasadačke SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica dobrovoľne odovzdali krv naši žiaci a pani profesorka  Mgr. B. Jakubovie, ktorá je dlhoročnou darkyňou krvi.

       Odberu sa zúčastnilo   21 žiakov, z ktorých bolo vyradených 5 žiakov. Nakoniec 16 žiakov  odovzdalo vzácnu tekutinu a z nich bolo 14 prvodarcov.

       Zoznam žiakov, ktorí odovzdali krv:

       Prvodarcovia 14 osôb:

       Gombala , Vician, Dzúr , Mojžiš, Kollár , Štefák, Ondrejka , Ďurišová ,  Bošeľa,  Urban,  Adamov,  Bulava, Trokšiar,  Škamla.

       Pravidelní darcovia 3 osoby:

       J. Arvay, A. Žabka, Mgr. B. Jakubovie.

       Celkovo odovzdalo krv 17 osôb. Ešte raz ďakujeme!

       Žiaci, ktorí chceli darovať krv ale nemohli pre zdravotné dôvody:

       Lachký, Pyšný, Gašperíková, Drugda, Maurér.

       Študentská kvapka krvi ! - Obrázok 1

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci I. ročníkov SŠ – SOŠ stavebnej sa zúčastnili v 8. februárovom týždni lyžiarskeho výcviku, kde sa začiatočníci naučili základy lyžovania a pokročilí sa zdokonalili v technikách lyžovania. Vo večerných hodinách sa venovali relaxačnej činnosti, spoločenským hrám a podujatiam. Lyžiarsky výcvik prebehol v optimistickej, pracovnej a povzbudzujúcej atmosfére. Všetci zúčastnení žiaci si upevnili kladný vzťah k lyžovaniu a k športovej činnosti.

       Lyžiarsky výcvik - Obrázok 1
        

      • HOKEJ - My (SŠstavebná) verzus Murgaška

      • Hokejová tradícia sa vracia do stredných škôl v BB. Žiaci našej školy si zahrali zápas s Murgaškou 25.2.2016 o 17:15 na Zimnom štadión v Banskej Bystrici. 

     • Vianočné posedenie cvičných firiem pri SŠ-SPŠ stavebnej Banská Bystrica
      • Vianočné posedenie cvičných firiem pri SŠ-SPŠ stavebnej Banská Bystrica

      •    December je mesiac, v ktorom podniky hodnotia svoju celoročnú prácu na spoločenských celofiremných posedeniach. Aj novovzniknuté cvičné firmy IN-LED-DIZAJN s.r.o. a KONTADOM s.r.o. ktoré od septembra pôsobia pri SŠ – SPŠ stavebnej v Banskej Bystrici pod vedením Ing. Jany Rakytovej a Ing. Kataríny Puskailerovejsa rozhodli zaviesť takúto tradíciu.V treťom adventnom týždni zorganizovali malé posedenie pre svojich zamestnancov a vyučujúcich, na ktorom riaditelia CF predstavili svoje firmy, odprezentovali doterajšie skúsenosti a trojmesačné pracovné výsledky.

          Cvičná firma IN-LED-DIZAJN s.r.o.,  ktorej predmetom podnikania je návrh interiérov s 3D vizualizáciou bytových priestorov, návrh dekoračného LED osvetlenia interiéru a výroba a predaj bytových doplnkov z recyklovateľného materiálu, nadviazala spoluprácu so spoločnosťou LEDecosolution, s.r.o. Banská Bystrica. Spoločnosť sa zaoberá komplexnými službami v oblasti návrhu, dizajnu a dodávky osvetlenia na báze LED technológie a optických vlákien (http://www.ledeco.sk/).

          Cvičná firma KONTADOM s.r.o., má v predmete podnikania prípravu, projektovanie a realizáciu budov z kontajnerov. Žiačka Júlia Filipová sprostredkovala cvičnej firme možnosť odbornej exkurzie pri realizácii objektu občianskeho vybavenia z lodných kontajnerov.

          Posedenie malo nielen hodnotiaci, ale aj slávnostný nádych. Predvianočnú atmosféru vytvorila výzdoba priestoru a hlavne žiaci. Tí si navzájom pripravili prekvapenia vo forme malých darčekov, ktorými si spríjemnili adventný čas. Darčeky mali pripravené aj pedagógovia. Súčasťou posedenia bola aj malá prezentácia ručných prác žiačky Márii Michalíkovej z II.G triedy a výstavky obrazov žiačok Júlii Filipovej a Laury Štulajterovej z III.G triedy.

       Zaujíma vás čo je cvičná firma? http://www.sccf.sk/o-nas-4.html

                                                                                                                     Ing. Katarína Puskailerová

       Všetky fotografie, články, inšpirácie a produkty boli uverejnené so súhlasom spoločnosti LEDecosolution, s.r.o. a len na účely CF IN-LED-DIZAJN s.r.o.

       Vianočné posedenie cvičných firiem pri SŠ-SPŠ stavebnej Banská Bystrica - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Čas vianočný, čas radostný...
      • Čas vianočný, čas radostný...

      •     Prežívame najkrajšie obdobie roka, ktoré sa spája s rodinou, radosťou a láskou. Ani všetky peniaze sveta nekúpia tieto hodnoty.  Nie každý má však to šťastie byť v tento vianočný čas obklopený svojimi najbližšími. Preto sme chceli potešiť tých, ktorí sa cítia možno opustení, smutní. Navštívili sme ich v Penzióne  Jeseň na Internátnej ulici s našim krátkym programom „Stridžie dni“, ktorý sme doplnili aj hudobne.  Samozrejme nás sprevádzal so svojou družinou aj Mikuláš. Radosť v očiach, úsmev na tvárach a ďakovné slová  milých obyvateľov penziónu boli pre nás odmenou a potešilo nás, že sme možno aj my dotvorili vianočnú atmosféru. Veď posúďte sami ...

       Čas vianočný, čas radostný... - Obrázok 1

     • „Môj najlepší zážitok z prázdnin“
      • „Môj najlepší zážitok z prázdnin“

      •  Pre žiakov študijného odboru Grafik tlačových médií bola vyhlásená súťaž na tému: „Môj najlepší zážitok z prázdnin“. Žiaci starostlivo vyberali svoje fotografie v priebehu mesiacov september – október 2015. Z celkového počtu 5O súťažných fotografií zvolila porota nasledovné poradie:

       1. miesto: Kristína Ivanka Zetochová – témy Letecké dni SIAF - Sliač 2015 a Príroda

       2. miesto: Veronika Bérešová – téma More

       3. miesto: Andrej Bubelíny – téma Prekrásna príroda Tatier

       Víťazom pogratuloval aj riaditeľ školy PaedDr. Milan Ponický, ktorý im odovzdal sladké odmeny.

       Srdečne blahoželáme aj všetkým zúčastneným súťažiacim a tešíme sa na ich najlepšie zážitky z nasledovných letných prázdnin.

       „Môj najlepší zážitok z prázdnin“ - Obrázok 1   „Môj najlepší zážitok z prázdnin“ - Obrázok 2   

       „Môj najlepší zážitok z prázdnin“ - Obrázok 3

     • Stridžie dni
      • Stridžie dni

      • Dňa 30. 11. 2015 sme počas vyučovania cestovali v čase do obdobia, kedy neboli televízory, v obchodoch nebola vianočná výzdoba mesiac dopredu, namiesto hudby z rádia znel spev detí a elektrinu ešte ľudia nepoznali.

       Vybrali sme sa do čias našich starých a prastarých mám, do obdobia pred vianočnými sviatkami, kedy ľudia verili na povery a dodržiavali zvyky v určité dni - Stridžie dni.

       Stridžie dni - Obrázok 1 Stridžie dni - Obrázok 2

     • Olympiáda ľudských práv
      • Olympiáda ľudských práv

      • Tak ako po minulé roky aj tento školský rok sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiáda ľudských práv je najprestížnejšia celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí.

       Školské kolo sa uskutočnilo 26.novembra. 2015 v priestoroch Spojenej školy.

       Nosnou témou XVIII.ročníka Olympiády ľudských práv je ľudská dôstojnosť.

       Tak ako hovorí prvý článok Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú konať v duchu bratstva. Boli sme preto radi, že sa do súťaže zapojili ako dievčatá tak aj chlapci, ktorí navštevujú našu školu. Vedomosti si súťažiaci overili testovou formou a výsledok je veľmi potešujúci.

       Z 18 súťažiacich si najlepšie počínali 1Róbert Roziak (II.G), 2. Adam Trepáň  (III.B) a 3. Jozef Červenák (II.G).

       Bojovali aj Haško Dávid, Hudek Martin, Kekelák Denis, Gasidlo Lukáš, Kubicová Miroslava, Hojová Andrea, Koncz Dávid, Hromada Daniel, Hojo Matej, Šípková Katarína, Švantnerová Kristína, Drugda Patrik, Dudášová Terézia, Andrej Vičan, Marek Giertl.

       Víťazovi, ktorý postupuje do krajského kola Olympiády ľudských práv, ako aj všetkým ostatným gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník olympiády.

       Olympiáda ľudských práv - Obrázok 1 Olympiáda ľudských práv - Obrázok 2 

       Olympiáda ľudských práv - Obrázok 3 Olympiáda ľudských práv - Obrázok 4

     • NAŠI MAJSTRI
      • NAŠI MAJSTRI

      • VEĽKÝ ÚSPECH NAŠICH ATLÉTOV

       KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA

       Cezpoľný beh družstiev Stredných škôl

       1. miesto

       V kategórií jednotlivcov:

       Ján Kostúr (2.B)

        

       1. miesto

       V kategórií mužstiev:

       Zdeněk Švejda (1.A)

       Lukáš Hronček (1.B)

       Ján Kostúr (2.B)

       Marek Haško (2.B)

       David Kraľovič (2.G)

       Pavol Filanda (3.G) 

     • " Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek "
      • " Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek "

      • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

       sa uskutočnilo na našej škole dňa 30.11.2015.

       Zúčastnilo sa ho 12 žiakov, z toho 11 žiakov v kategórii 2D a 1 žiačka  Michaela Kováčiková v kategórii 2C.

       Zoznam žiakov. 

       1. I.B -  Kováčiková Michaela

       2. I.G -  Frajová Kristína

       3. II.B - Vigaš Adam

       4. III.B - Hromada Daniel

       5. III.B -  Demjan Erik 

       6. III.G - Babeľa Marek

       7. IV.B - Albert Miroslav

       8. IV.C - Černaj Jakub

       9. IV.C - Draková Dominika

       10.IV.C - Kminiaková Lívia

       11.IV.C -  Pánik Martin

       12. IV. G - Dudášová Terézia

       Olympiáda sa skladala z 3 častí - posluch s porozumením, čítanie s porozumením a voľný rozhovor na zvolenú tému.

       Po sčítaní bodov sa na prvých troch miestach v kategórii 2D umiestnili:

                                             1. Babeľa Marek z III.G triedy 

                                             2. Pánik Martin zo IV.C triedy

                                             3. Frajová Kristína z I.G triedy

       Marek Babeľa postupuje do okresného kola.

       V kategórii 2C súťažila len 1 žiačka - Kováčiková Michaela, ktorá postúpila priamo do krajského kola. 

       Okrem dobrého pocitu boli súťažiaci odmenení sladkými odmenami.

       " Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek " - Obrázok 1    " Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek " - Obrázok 2  " Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človek " - Obrázok 3

      • Deň knižníc 2015

      • „Partička v knižnici“

       Naša škola sa po tretíkrát zapojila do projektu vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou. Bol to už 11. ročník celoslovenského projektu

        „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“  k Medzinárodnému dňu školských knižníc konané dňa  26. októbra 2015.

                 Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Podujatie „ Partička v knižnici“ bolo prezentované zábovno-náučnou formou. V programe sa striedali umelecké vystúpenia žiakov s prezentáciou  „Braillovo písmo“ a  vedomostný kvíz venovaný Ľ. Štúrovi pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho najväčšieho buditeľa a spisovateľa  z okolia Banskej Bystrice. Nasledovala vtipná  prezentácia „Čo ani Štúr  netušil“ a posadenie pri čaji s rozhovormi o knihách.

                    Našimi hostkami boli tradične  seniorky z KD  Senior v Kremničke. Zároveň sme si pripomenuli mesiac úcty k starším. Mladú generáciu sa snažíme viesť  a vychovávať tak, aby si vážila šediny svojich predkov. V rozhovoroch pri čaji o knihách ale aj všedných radostiach a starostiach nachádzajú generácie k sebe  spoločnú reč  a cítime, že kniha nás všetkých spája.

         Zároveň sme si pripomenuli významných buditeľov nášho národa, ako aj významných spisovateľov z okolia Banskej Bystrice, ktorí v tomto roku majú významné okrúhle výročia či narodenia, alebo úmrtia.

                      Malá výstavka záložiek do knihy aj od partnerskej školy z Bardejova s témou „Múdrosť v knihách ukrytá“ nám pripomenula zručnosti našich žiakov a múdrosť  z kníh vpísaná do záložiek, ako odkazy pre všetkých ľudí našej planéty.

                      V knižnici bola zároveň výstava spojená s predajom novších titulov kníh a každý jeden návštevník si mohol vybranú knihu zakúpiť.

                     Atmosféra podujatia a zábava bola výborná, veľa sme sa nasmiali a milo nás prekvapili naši žiaci samostatnosťou, vystupovaním a slušnosťou, ktorú ocenili slovami chváli aj naši hostia. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na realizácii.  Vedeniu školy a občianskemu združeniu Kalokagatia, ktorí umožnili a finančne prispeli na ceny pre súťažiacich a občerstvenie pre všetkých návštevníkov podujatia.

                      Preto neváhajte, príďte sa pozrieť do knižnice a o rok sa pridajte k nám! Čakajú na Vás nezabudnuteľné zážitky a spomienky.

                                                                       Žiaci,  žiačky a vychovávatelia ŠI, ktorí  pripravovali  podujatie.

       Deň knižníc 2015 - Obrázok 1

      • „ Záložka do knihy spája slovenské školy“

      •  Naša škola sa zapojila do 4. ročníka celoslovanského projektu

       „ Záložka do knihy spája slovenské školy“.

       Spojená škola Kremnička,

       udrela ľudí do srdiečka,

       výrobou do knihy záložiek,

       aby bola pre ľudí ako liek.

       Každá záložka myšlienku mala,

       múdrosť ukrytú v knihách dala.

       Záložkári zo  SŠ Kremnička Banská Bystrica

                   Zapojilo sa 22 žiakov, čo bolo viac ako plánovaných 15 žiakov. Boli medzi nimi aj chlapci a j dievčatá. Vymenili sme si maily a neskôr aj hotové záložky  s partnerskou školou z Bardejova. Žiaci sa zabavili, niektorí si prečítali  knižky aj z našej knižnice. Potom si podľa myšlienky, ktorá ich oslovila v knihe,  navrhli svoje vlastné záložky.  Počas prác sme sa  rozprávali  o spoločenskej situácii, o inakosti a tolerancii a o vysťahovalectve a útrapách utečencov.  Niektoré záložky boli venované aj Ľudovítovi Štúrovi pri príležitosti 200. výročia narodenia a spisovateľom z okolia B.B. ako napríklad J. G. Tajovskému.

       Žiaci hľadali múdrosť v knihách ukrytú a tú zanechali  ako odkaz vo svojich záložkách pre  partnerskú školu, ale aj  každého človeka, ktorému sa dostane do rúk.

                Vyjadrenie  jednej našej žiačky Kristínky Frajovej:  „Inšpirovala som sa knižkou od Johna Greena „ Na vine sú hviezdy“, pretože silný príbeh lásky a citov ma natoľko oslovil, že som sa rozhodla zapojiť. Dúfam, že tento príbeh očaril niekoho tak ako mňa.“.

       „ Záložka do knihy spája slovenské školy“ - Obrázok 1

      • Jesenná výzdoba

      • Naša pravidelná obľúbená  súťaž „Jesenná výzdoba

       V dňoch 20. – 22. októbra bola na školskom internáte súťaž výchovných skupín o najkrajšiu jesennú výzdobu. Zručnosti a tvorivosť žiakov sa ukázala a bolo ťažké určiť víťazov.

       Vyhodnotenie:

       1. Miesto VS „ A“

       2. Miesto VS „ D“

       3. Miesto VS „C“ a „E “

       Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom gratulujeme. Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity, ktoré potešia naše oči a prinesú viac radosti do života. 

       Jesenná výzdoba - Obrázok 1

                                                                  

     • 4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI
      • 4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI

      • Dňa 27. 04. 2015 náš Školský internát pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica zorganizoval už 4.ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi školskými internátmi. Zúčastnili sa ho nasledovné internáty: ŠI Internátna 4, B. Bystrica, ŠI Tajovského 30, ŠI pri SOŠ drevárskej vo Zvolene a domáci ŠI v Kremničke. 
       Víťazstvo obhájilo domáce družstvo.
       Celkové poradie:
       1.miesto    ŠI Kremnička 10, B. Bystrica
       2.miesto    ŠI Internátna 4, B. Bystrica
       3.miesto    ŠI Zvolen
       4.miesto    ŠI Tajovského 30, B. Bystrica

        

        

       4. ročník floorbalového turnaja žiakov SŠ medzi ŠI - Obrázok 1

       Fotogaléria z floorbalového turnaja

     • Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ
      • Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ

      • V marci sa uskutočnil 37. ročník Stredoškolskej odbornej  činnosti najskôr v rámci školských kôl a následne dňa 27.3.2015 sa na SPŠ J. Murgaša konala Krajská prehliada tejto súťaže.

       Naši študenti reprezentovali  Spojenú školu v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Do krajskej prehliadky postúpili dve súťažné práce zo školského kola. Teší nás, že aj v tomto kole sa naši žiaci umiestnili  na ocenených miestach.

       Študentská práca od autorov Tomáša Petržela a Mateja Laurinca „Rekreačný areál  SENIOR“  sa umiestnila na 2. mieste s postupom do celoštátnej prehliadky a práca  od autorov Adama Vršku a Patrika Polca „Rekonštrukcia kúpaliska v Novej Bani“  na 3. mieste krajského kola SOČ.

       Našim študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 21.-25. apríla 2015.

       Úspech stavbárov v rámci prehliadky SOČ - Obrázok 1
       Fotogaléria

     • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015
      • Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015

      • Dňa 13. marca 2015 sa v priestoroch  Spojenej školy Kremnička 10, Banská Bystrica  konala Krajská prehliadka  súťaže Enersol SK.  Súťažiaci   vo svojich prácach riešia možné  úspory energie ako aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

       Spojenú školu Kremnička 10, Banská Bystrica naši žiaci reprezentovali  na krajskej prehliadke:

       1. v hlavnej kategórii - žiaci Roman BABIC a Natália HLODÁKOVÁ s prácou „ZELENÝ AREÁL“, s ktorou sa umiestnili na  1. mieste,
       2. v tvorivej kategórii - žiaci  Veronika HORŇÁKOVÁ a Jozef NIKEL s prácou  „ČO ZÍSKAME REKONŠTRUKCIOU RODINNÉHO DOMU“,  za ktorú boli ocenení tiež 1. miestom.

       Na celoslovenskú prehliadku , ktorá sa uskutoční v dňoch 14.4. – 16.4.2015 v Senici  postúpili víťazi  hlavnej kategórie  Roman BABIC a Natália HLODÁKOVÁ.

       Všetkým účastníkom ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy a postupujúcim prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

       Krajské kolo súťaže ENERSOL 2015 - Obrázok 1
       Fotogaléria zo súťaže ENERSOL 2015

     • Radovan Galčík obsadil III. miesto na Banskobystrickej latke 2015
      • Radovan Galčík obsadil III. miesto na Banskobystrickej latke 2015

      • Žiak Radovan Galčík (z III.A triedy) obsadil na 21. ročníku Banskobystrickej latky 2015 III. miesto v skoku do výšky (juniori) s výkonom 195 cm čo je aj jeho osobný rekord.

       K tomuto úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

        

     • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa SŠ"
      • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa SŠ"

      • Dňa 27.01. 2015 sa uskutočnil VI. ročník minifutbalového turnaja žiakov ZŠ O pohár riaditeľa SŠ.
       Výsledky turnaja:
       1. ZŠ Brusno
       2. ZŠ Slovenská Ľupča
       3. ZŠ Sliač 
       4. ZŠ Radvaň
       Najlepší strelec turnaja: Mário Lazenga (ZŠ Slovenská Ľupča)

       Fotogaléria z futbalového turnaja

     • 50. výročie založenia SPŠ stavebnej
      • 50. výročie založenia SPŠ stavebnej


      • Tento školský rok oslavuje SPŠ stavebná 50. výročie jej založenia.

       Písal sa rok 1964, kedy bola v Banskej  Bystrici  založená Stredná priemyselná škola stavebná. Nutnosť jej vzniku bola daná rozvojom stavebnej výroby v tomto období a dopytom po kvalitne vyškolených stavebných odborníkoch. 

       Do roku 1962 sa takéto vzdelávanie realizovalo na SPŠ strojníckej vo Zvolene so študijnými  odbormi pozemné staviteľstvo a technické zariadenie budov. V roku 1962 sa odbor pozemné staviteľstvo presunul do Banskej Bystrice na SPŠ spojovej techniky.  

       Školský rok 1964/65 bol prvým školským rokom Strednej priemyselnej školy stavebnej v Banskej Bystrici. Otvorené boli dve triedy so študijným odborom pozemné staviteľstvo a vodohospodárske stavby. 

       Za  svojej pôsobnosti SPŠ stavebná sídlila na rôznych miestach v Banskej Bystrici. Bystričania si ju však najviac pamätajú ako „priemyslovku“ na Skuteckého ulici.

       Počas 50-tich rokov jej existencie, v škole pracovalo a pracuje množstvo pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 
       Riaditeľmi školy boli v rokoch 1964-1991 p. Ing. Vladimír Lutty, v rokoch 1991-2004 p. Ing. Ladislav Harťanský a v rokoch 2004-2011 p. Ing. Jana Vašková. 

       Pôsobilo tu viac než stovka učiteľov - či už odborných, alebo všeobecnovzdelávacích predmetov a viac než dvadsať ostatných nepedagogických zamestnancov. 

       Venovali a venujú sa svojim žiakom, tak v rámci odbornej prípravy, ale aj vo vedení žiakov pri ich odborných, alebo športových súťažiach.  Každý z nich pri tejto práci odovzdáva kus svojho umu a osobného prínosu. Za celé obdobie pôsobenia školy tu zmaturovali stovky tried a tisícky   absolventov. Za to im patrí úprimná vďaka.

       Viacerí z našich pedagógov sa už nedožili tohto krásneho výročia. Aj im patrí veľká vďaka, za ich úsilie a prínos pre našu školu.   
       Dobrou známkou školy je aj skutočnosť, že viacerí bývalí žiaci sa stali učiteľmi vo svojej alma mater a viacerí v našom kolektíve pracujú aj dnes. 

       Je prirodzené, že s nostalgiou spomíname na našu bývalú školu na Skuteckého ulici. Úspechy piatich desaťročí ostali v našich mysliach. Tam sme všetci začínali a tam sa prirodzene naša myseľ najradšej vracia.

       V roku 2011 bola SPŠ stavebná zlúčená so SOŠ stavebnou v Kremničke, kde dnes pôsobí ako organizačná zložka pod hlavičkou „Spojená škola, Kremnička10, Banská Bystrica“.

       Spojenie týchto škôl bolo dôsledkom dlhodobo sa znižujúcej populačnej krivky, ako aj útlmom v stavebnom sektore. V tomto roku tiež vzniklo v rámci Spojenej školy v Kremničke aj nové Centrum celoživotného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, kde sa môžu vzdelávať naši žiaci, ale aj odborná verejnosť.

       Dnes pôsobíme v novo - zrekonštruovanom komplexe budov, ktorého súčasťou sú budovy teoretického a praktického vyučovania, internát, jedáleň ako aj telocvičňa a športové ihriská. 

       Žiaci tak majú možnosť sa vzdelávať  v moderných učebniach a zároveň sú vytvorené podmienky pre ich športovú prípravu. 
       SPŠ stavebná v súčasnosti ponúka študijný odbor staviteľstvo, v rámci ktorého  si po druhom ročníku študenti volia výberom voliteľných predmetov zameranie pre oblasti: pozemné staviteľstvo, technické zariadenie budov, stavba a interiér a dopravné staviteľstvo.

       Naučia sa navrhovať dispozičné riešenia bytových, občianskych a priemyselných budov. Oboznamujú sa s novými technológiami v stavebníctve, ktoré navrhujú pri riešeniach projektovej dokumentácie. 

       Stavby posudzujú z dispozičného, statického, bezpečnostného, ekonomického, či ekologického hľadiska. Žiacke práce spracovávajú s využitím kresliaceho, výpočtového, či prezentačného softwaru. Počas štúdia sa oboznámia aj so základnými geodetickými prácami.  

       Žiaci majú možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti so žiakmi iných stredných škôl na  rôznych súťažiach. Vďaka odbornému vedeniu svojich učiteľov naši žiaci dosiahli so študentskými prácami aj zaujímavé úspechy.
       Medzi najhodnotnejšie študentské práce za posledné obdobie školských rokov  patria: 

       • „Multifunkčné centrum EASY park“- vypracovali žiaci  M. Mičuda, J. Garaj a J. Sľúka - 2. miesto v celoslovenskom  kole súťaže SOČ (2011/12), „Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu“ – vypracovali B. Petríková a L.Giertlová -  1. miesto v celoslovenskom kole súťaže SOČ ( 2012/13 ),
       • „Autobusová stanica Banská Bystrica“– vypracovali  Ľ. Baľák a P. Tužinský - 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ (2012/13). Žiak P. Tužinský s touto prácou následne reprezentoval Slovenskú republiku  v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi na Medzinárodnej prehliadke najúspešnejších prác SOČ Expo- Sciences International 2013. 
       • „Most z vlnitej lepenky“ - žiaci M. Skladaný a Ľ. Svetlošák - 3. miesto v medzinárodnej súťaži Stavby z vlnitej lepenky  v Českej republike. ( 2012/13).
       • V školskom roku 2013/14 sa žiaci zapojili aj do súťaže Enersol, ktorej cieľom je dostať do povedomia širšej verejnosti význam využívania obnoviteľných zdrojov energie. Prácou “Osvetlenie areálu školy“ žiaci  V. Šiklóši a J. Vaník  získali 4. miesto v celoslovenskom kole  a postúpili  na medzinárodnú prehliadku, ktorá sa konala v ČR v Otrokoviciach.

       Aj na základe spomínaných úspechov mnohí absolventi SPŠ stavebnej pokračujú v štúdiu na vysokých školách predovšetkým technického zamerania, alebo sa uplatnia  v praxi v projekčných, realizačných, či v obchodných stavebných firmách. 

       Veríme, že sa našej škole bude dariť aj naďalej a naši absolventi svojou odbornosťou doplnia chýbajúcich odborníkov v celom odvetví stavebníctva.                                                                                                                

       kolektív SPŠS a riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický