• Novinky

     • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB
      • Súťaž žiakov SOŠ odboru TEZB

      • V priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA sa dňa 26.03.2014 uskutočnila celoslovenská súťaž žiakov Stredných odborných škôl zo študijného odboru technik energetických zariadení budov.
       Odborným garantom súťaže boli zástupcovia Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií a Thermosolaru Žiar s.r.o.. Súťažili trojčlenné družstvá zo Spojenej školy, Kremnička 10, Banská Bystrica, SOŠ elektrotechnickej, Trnava a SOŠ technickej Prešov.
     • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ
      • Tvorivosť budúcich stavbárov v rámci SOČ

      • Po minuloročných úspechoch v Stredoškolskej odbornej činnosti sa dňa 6.3.2014 na Spojenej škole Kremnička 10 Banská Bystrica uskutočnilo školské kolo 36. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

       Žiaci pri spracovaní svojich prác riešia témy orientované na aktuálne problémy, spolupracujú so stavebnými firmami a so samosprávami rôznych miest a obcí. Takýmto spôsobom škola podporuje rozvoj odborných vedomostí a zručností žiakov a ich tvorivosť.
     • Krajská prehliadka ENERSOL SK
      • Krajská prehliadka ENERSOL SK

      • Dňa 14.03.2014 sa v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila Krajská prehliadka ENERSOL SK, na ktorej sa zúčastnili žiaci troch stredných škôl z BBSK a to Súkromné SOŠ technické, Žiar nad Hronom, Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica a Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica.
     • Vianočný futbalový turnaj
      • Vianočný futbalový turnaj

      • V dňoch 17. - 18. decembra sa uskutočnil VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O MAJSTRA ŠKOLY. 

       Výsledky turnaja:

       1. miesto: družstvo IV.B triedy
       2. miesto: družstvo II.A triedy
       3. miesto: družstvo III.B triedy
       4. miesto: družstvo I.B triedy

        

       Víťazom gratulujeme.

       Fotogaléria z turnaja bude zverejnená na facebooku školy.

     • Hodina deťom
      • Hodina deťom

      • Pomáhame ...

        

       „Veľké sny potrebujú malú pomoc!“ Toto motto aktuálneho ročníka Hodiny deťom oslovilo aj nás. Preto sme sa rozhodli zapojiť našu školu do celoslovenskej verejnej finančnej zbierky.

       Logo Hodina deťom  

       Čo to Hodina deťom vlastne je?

       Hodina deťom je verejná finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.

       Keďže sa tento rok koná jubilejný 15. ročník, zbierka trvala nie jeden, ale tri dni. My sme si zvolili hneď prvý deň, teda stredu 13.novembra. Veď 13 je predsa super číslo.

       Vystrojení plátenými taškami, odznakmi a pokladničkami sme teda chodili mestom a snažili sa pekným slovom a milým úsmevom okoloidúcich primäť, aby prispeli. A celkom sa nám to podarilo. Naše trojčlenné tímy vyzbierali 196,40 €.

       A kto sú tí obetaví doborovoľníci? Tu sú – nech sa páči:

       Golian Dominik, Otruba Matúš, Matejka Lukáš, Jagerčík František, Mojžišová Mariana, Kondrlík Július, Badány Kristián, Pančíková Paťa, Horňáková  Veronika, Kováčiková Zuzana, Pakos Michal, Vránsky Miro, Bosák Jakub, Macková Elena., Ďuricová Jana, Jakubovie Jana, Cimermanová Michaela, Vdovjaková Zuzana.

       Ďakujeme :D 

     • Úspech našich žiakov v obvodnom kole futsalu
      • Úspech našich žiakov v obvodnom kole futsalu

      • V dňoch 23.10 - 24.10 2013 naša škola obsadila na obvodnom kole vo futsale 1. miesto a postúpila na krajské kolo do Detvy.
       Výsledky finálovej skupiny:

       • SŠ Kremnička - OŠG  6 : 2
       • SŠ Kremnička - GAS 11 : 2


       Našu školu reprezentovali:

       • Pajta Richard (3.A), Ťapaják Rastislav (3.A), Lazsík Štefan (3.B), Golian Dominik (3.B), Otruba Matúš (3.B), Selecký Dávid (3.B), Šimek Jakub (3.B), Polievka Róbert (3.A), Gregáň Miroslav (3.A), Malatinec  Jozef (3.A), Arendáš Martin (2.C), Kršák Peter (3.A).
       • Vedúci - Mgr. Andráš Eduard