• Novinky

     • Chceme žiť bez závislostí
      • Chceme žiť bez závislostí

      • Neboli sme síce tak úspešní v umiestnení ako minulý rok ( 1. miesto), ale o to bohatší o ďalšie zážitky a nové poznatky. Nášmu družstvu v zložení Michal Medveď, Samuel Hanus, Martin Pinter, Jessica Lipničanová a Patrícia Bieniková ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠI a SŠ.

     • Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica
      • Oslava „ Dňa matiek“ v Klube dôchodcov SENIOR KREMNIČKA B. Bystrica

      • ŠI spolupracuje už niekoľko rokov s Klubom dôchodcov Senior- Kremnička Banská Bystrica.

         Preto sme radi uvítali pozvanie pri príležitosti oslavy „Dňa matiek“, kde študenti našej školy spestrili našim dôchodkyniam tento vzácny sviatok kultúrnym programom obohateným o pesničky, básničky a riekanky. Nejednej mamke, pramamke či prapramamke sa zaligotala aj slzička. Uvedomili sme si, že vzdať poďakovanie a úctu nielen našim mamkám, ale aj všetkým mamkám je dôležitým aktom. Nik z nás sa nemusí ani v procese dospievania ani v dospelosti  hanbiť vyjadriť svoje city a svoju lásku s vďačnosťou za svoj život a niekedy neľahkú výchovu mamke.

        Tak ako Daniela Žilková vyjadrila svoju lásku svojej mamke piesňou

        „MAMA“

       Mami, si ako anjel, ktorý stále pri mne stojí.

       Mami, tvoj úsmev ma tak upokojí.

       Keď som bola smutná vždy si ma objala a slzu z tvári utrela.

       Mami, vždy si tu pre mňa bola a ja viem, že si len moja.

       Poďakovanie za pekný program patrí študentom: Daniele Žilkovej, Lenke Fajčíkovej,

       Viktórii Záchenskej, Filipovi Turskému a Braňovi Stanovi.

     • Florbalový turnaj školských internátov
      • Florbalový turnaj školských internátov

      • Ani by ste neverili, ale už 7. ročník florbalového turnaja medzi školskými internátmi sa odohral vo štvrtok 3.mája 2018 v našej telocvični. Zápasy boli vyrovnané a ťažko sa dalo vopred určiť víťaza. Všetkým zúčastneným ďakujeme za športové správanie, za bojovnosť a veľké nasadenie.

       Umiestnenie: 

       1. miesto - ŠI pri SOŠ Drevárska, Zvolen

       2. miesto - ŠI pri SŠ Kremnička, Banská Bystrica

       3. miesto - ŠI pri SOŠ-IT, Banská Bystrica

       4. miesto - ŠI Internátna 8, Banská Bystrica

     • Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU
      • Náš žiak na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU

      • Šimon Štibraný vzorne reprezentoval školu, BBSK na medzinárodnej prehliadke ENERSOL EU v dňoch 19.-20.apríla v rakúskom Hollabrunne.

       Svoju prácu „Solárny kolotoč“, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Kataríny Puskailerovej  povinne prezentoval v anglickom jazyku.

       Prezentáciu po stránke odbornej i komunikačnej zvládol bravúrne!

       Šimon blahoželáme! A zároveň ďakujeme aj vedúcej práce p. Ing. Puskailerovej.

        

                                                                                                                                                                       vedenie SŠ

     • Tradičné hokejové derby s podporou mesta
      • Tradičné hokejové derby s podporou mesta

      • Dňa 19. 4. 2018 sa uskutočnil na zimnom štadióne už tretí ročník hokejového derby medzi Spojenou školou Kremnička Banská Bystrica a Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša. 

       Na ľadovej ploche sa iskrilo. Reprezentanti obidvoch škôl prejavili vysoké hokejové majstrovstvo. Tesný výsledok 6 : 5 v prospech stavbárov z Kremničky nebol rozhodujúci. Hráčov vehementne podporovalo okolo 400 divákov z obidvoch táborov. Dôležitá bola typická športová atmosféra, športový duch a priateľstvo. 

       Poďakovanie patrí mestskému úradu Banská Bystrica za významnú finančnú podporu tejto vydarenej športovej akcie.

     • Postup vo florbale
      • Postup vo florbale

      • Gratulujeme nášmu študentovi Tomášovi Zelenému k účasti v juniorskej extralige pre sezónu 2018/2019 vo florbale. Tomáš ako kapitán družstva doviedol svoj tím Meteníci Likavka k 1. miestu v juniorskej lige stredného Slovenska. Tomáš študuje v odbore Technik energetických zariadení budov v 2. ročníku.

       Ešte raz blahoželáme!!!

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Na základe dlhodobej spolupráce  s Národnou transfúznou službou SR v Banskej Bystrici sa dňa 16. 4. 2018  v SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica uskutočnila akcia zameraná na dobrovoľné darcovstvo krvi „ Študentská kvapka krvi“.  Darcovstva sa zúčastnilo 32 žiakov, z toho bolo 7 vyradených pre zdravotné problémy. Svoju vzácnu tekutinu darovalo 25 osôb. Tento rok z nich bolo 11 prvodarcov a jedna dlhodobá darkyňa z radov  pedagogických  zamestnancov  - Mgr. Božena Jakubovie. Naši darcovia krvi: Ľubomír Detko, Juraj Kupčo, Tomáš Pastier, Lukáš Mráz, Martin Poliak, Dominik Adamec, Adam Očovský, Dávid Haško, , Matej Turčan, Kristián Rázga, Roman Stieranka, Jaroslav Zajac, Patrik Kmeť, Adam Pálka, Jozef Vingárik, Mária Michalíková, Ľubica Arendáriková, Ľuboš Katreník, Patrik Pehen, Kristián Alexander Furák, Adam Laurov, Kristián Urok, Ján Slúka, Marek Giertl.

       Všetkým úprimne ďakujeme !!!

       Naši darcovia krvi: Ľubomír Detko, Juraj Kupčo, Tomáš Pastier, Lukáš Mráz, Martin Poliak, Dominik Adamec, Adam Očovský, Dávid Haško, , Matej Turčan, Kristián Rázga, Roman Stieranka, Jaroslav Zajac, Patrik Kmeť, Adam Pálka, Jozef Vingárik, Mária Michalíková, Ľubica Arendáriková, Ľuboš Katreník, Patrik Pehen, Kristián Alexander Furák, Adam Laurov, Kristián Urok, Ján Slúka, Marek Giertl.

       Všetkým úprimne ďakujeme !!!

     • V ruštine sa nám darí
      • V ruštine sa nám darí

      • Blahoželáme Igorovi Švantnerovi, žiakovi 2. B triedy, študijný odbor Technik energetických zariadení budov, ktorý v dňoch 9. - 10. 4. 2018 na celoštátnom kole 48. ročníka Olympiády v ruskom jazyku v Košiciach, v kategórii B3 úspešne reprezentoval našu školu a získal diplom úspešného riešiteľa.

     • Jarná výzdoba
      • Jarná výzdoba

      • Po roku opäť v našom  školskom internáte sme sa tešili z pekných a zaujímavých prác našich študentov v súťaži „ Jarná výzdoba“. Najúspešnejšia v tvorbe bola VS“ D“ v zložení Kristínka Frajová a Erik Imrich. Na druhom mieste skončili dievčatá z VS „F“  a na treťom dievčatá z VS „ D“. Spoločné štvrté miesto obsadili VS „ G“ a VS „ C“. Krásne výtvory pre potešenie očí nájdete v našej galérii.

     • „EXPERTI“
      • „EXPERTI“

      • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, ktorá sa uskutočnila 30.11. 2017. Do súťaže sa celkovo zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl. Sme radi, že medzi zúčastnenými sú aj naši žiaci.

       26 súťažiacich bolo rozdelených do dvoch kategórií – O12 a O34. Áno, uhádli ste. Prváci spolu s druhákmi tvorili kategóriu O12 a tretiaci spolu so štvrtákmi boli v kategórii O34.

       Experti si mohli vybrať z piatich ponúkaných súťažných tém dve. Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you speak English, Mozgolamy a posledná téma bola Góly, body, sekundy. Súťažiaci si počínali skutočne výborne. V kategórii O12 sa na 47.mieste v téme Do you speak English umiestnil Marko Schmidt z II.G, Radka Čunderlíková z I.G sa v téme Mozgolamy umiestnila na 70.mieste a Pavol Ďurica z I.G v téme Dejiny, udalosti, umenie obsadil 15.miesto.  V kategórii O34 v téme Mozgolamy 78.miesto obsadila Ivana Tóthová z III.G, tému Góly, body, sekundy najlepšie zvládol Marian Bojtoš z III.G, ktorý sa umiestnil na 45.mieste.  Róbert Roziak zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 29.miesto, Patrik Bevelaqua z III.G v téme Mozgolamy obsadil 25.miesto a Erik Šoltýs z III.G sa v téme Góly, body, sekundy umiestnil na 19.mieste. Jozef Červenák zo IV.G v téme Svetobežník obsadil 78.miesto a v téme Góly, body, sekundy 32.miesto. V celkovom poradí  sa umiestnil na 60.mieste a preto sa pýši titulom TOP EXPERT.

       Všetkým aktérom gratulujeme!

     • Morena, Morena za kohos umrela ?
      • Morena, Morena za kohos umrela ?

      •  „Morena, Morena, obi si kolená.  
        Prichystáme ťa, odejeme ťa,
       zapálime ťa, zhodíme ťa.
       Vo vode ťa utopíme
       takto ťa odprevadíme.
       Nech rozkvitne zelený háj
       a nech príde krásna jar.“

       Slovanské zvyky - ukončenia zimy sme si pripomenuli piesňami a riekankami, upálením Moreny a tak sme privítali jar.

     • Športovci zo Spojenej školy z Kremničky získali hodnotné spoločenské ocenenie
      • Športovci zo Spojenej školy z Kremničky získali hodnotné spoločenské ocenenie

      • Mladý stavbár zo Spojenej školy v Kremničke Tomáš Romaňák, ktorý získal titul majstra Európy vo vzpieraní v roku 2017 a je veľkým športovým talentom získal hodnotné spoločenské ocenenie. Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2017 v kategórii juniori/olympijské športy. Titul získal za vynikajúce športové výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica.

       Radosť vedenia SŠ, pedagógov školy a spolužiakov z tohto úspechu umocňuje aj totožné ocenenie z rúk primátora mesta Banská Bystrica pána Jána Noska pre atléta Filipa Révaja, ktorý síce nie je žiakom školy, ale je členom AK Svetlošák Banská Bystrica pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.

       Srdečne blahoželáme!

        

        

       V Banskej Bystrici, dňa 23.03.2018

                                                                                                                                                                                                                                       PaedDr. Milan Ponický

                                                                                                riaditeľ školy

     • Úspech na stavbárskej olympiáde
      • Úspech na stavbárskej olympiáde

      •   Žiaci SOŠ stavebnej sa pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Beáty Knietlovej zúčastnili stavbárskej olympiády, ktorú organizuje už 2. rok Stavebná fakulta STÚ v Bratislave.

         Z celkového počtu 463 súťažiacich sa na 2. mieste umiestnil náš študent 4. A triedy odboru OSV Roman Fodor a na 3. mieste jeho spolužiak Erik Okoličány.       

         ​​V rámci dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte v Bratislave sme sa 8.2. 2018 zúčastnili prehliadky školy spojenej s prezentáciami o študijných odboroch ako aj vyhodnotenia stavbárskej olympiády a prevzatia hodnotných cien - notebookov. Výhercom blahoželáme a o rok sa do súťaže s chuťou znovu zapojíme.

     • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ o Pohár riaditeľa SŠ
      • Minifutbalový turnaj žiakov ZŠ o Pohár riaditeľa SŠ

      • Dňa 30. 1. 2018 sa konal na našej škole 9. ročník minifutbalového turnaja žiakov ZŠ o Pohár riaditeľa SŠ. 

       Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ Brusno, na 2.mieste ZŠ Radvaň a na 3.mieste FK Kremnička.

       Víťazom srdečne gratulujeme!

     • Vo futsale sa nám darí
      • Vo futsale sa nám darí

      • V dňoch 9. 1. 2018 - 11. 1. 2018 na SOŠ pod Bánošom sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov SŠ. Našim žiakom sa opäť darilo. Umiestnili sa na nádhernom 1. mieste a postupujú ďalej do krajského kola. Gratulujeme!!!

       Súpiska: Ivan Damián, Kamil Genszký, Martin Hrudkay, Matúš Lichý, Tomáš Martinec, Erik Okoličány, Adam Pálka, Nikolas Pollák, David Žilík

     • Vyhodnotenie najlepších športovcov školy
      • Vyhodnotenie najlepších športovcov školy

      • Už tradične niekoľko rokov naša škola uzatvára kalendárny rok veľmi peknou akciou: "Vyhodnotenie najlepších športovcov roka". Všetci naši úspešní športovci sú ocenení za celoročnú aktivitu, snahu a bojovnosť. Veľmi pekné výsledky na medzinárodných pretekoch dosiahli najmä naši atléti a vzpierači. Ocenení boli aj futbalisti a iní športovci. Moderátor večera viedol s jednotlivými športovcami rozhovory o príprave na súťaže, o pocitoch pri preberaní ocenenia pri víťazstvách. Poďakoval a vyzdvihol trénera atletiky p. Eduarda Földváriho za vynikajúce výsledky, za prístup k športu a motiváciu mládeže. Poďakoval tiež riaditeľovi školy PaedDr. Ponickému a vedeniu školy za prístup k športovcom a vytváraniu podmienok pre šport na škole. Celá akcia bola obohatená kultúrnym programom, ktorý pripravili žiačky našej školy. 

       1. miesto v ankete Najlepší športovec školy za rok 2017 - Tomáš Romaňák (vzpieranie)

       Ďalší ocenení športovci: Lukáš Hronček, Ján Kostúr, Martin Galdík, Viktória Berkyová, Dáša Tomková, Kristián Saluga, Filip Révaj, Edita Štefaničiaková, Martin Skočík, Jozef Hvolka, Tatiana Pikošová, Rudolf Žofaj, Marcela Skočíková, Maroš Grobarčík, Dávid Zboňák, Matúš Zahumenský, Dušan Domiňák (atletika), Vladimír Škapec (vzpieranie), Lukáš Bobek, Dušan Matis (futbal)

     • Vianočný futsalový turnaj o majstra školy
      • Vianočný futsalový turnaj o majstra školy

      • Už pravidelne v predvianočnom období organizuje škola v spolupráci so ŽŠR "Vianočný futsalový turnaj o majstra školy" medzi jednotlivými triedami. Aj tento rok 18. a 19. 12. 2017 sa podarilo prvenstvo si vybojovať 4. A triede po ťažkom finálovom boji s 3. A triedou. 

       Celkové výsledky: 

       1. 4. A

       2. 3. A

       3. 1. A

       4. 2. C

       Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Slovenské osobnosti s p. Magdou Vašáryovou
      • Slovenské osobnosti s p. Magdou Vašáryovou

      • Našu školu dňa 13. 12. 2017 navštívila p. Magda Vašáryová. V priestoroch školy prezentovala prostredníctvom bábok v životnej veľkosti slovenské osobnosti - Janko Jesenský, Zora Jesenská, Ján Golian a ďalší. Študentov svojim rozprávaním tak zaujala, že sme sa dohodli aj na ďalšej spolupráci.

     • Snažíme sa robiť radosť aj seniorom
      • Snažíme sa robiť radosť aj seniorom

      • Dňa 7. 12. 2017 žiaci našej školy navštívili seniorov v penzióne "Dom božieho milosrdenstva" v Banskej Bystrici. Pripravili si kultúrny program s predvianočnou tematikou s názvom "Stridžie dni". Snažili sa spolu so seniormi zaspomínať si na staré dobré zvyky - Katarína, Barbora, Ondrej, Lucia, ktoré boli kedysi súčasťou života na dedine.

       V doprovode harmonikára a huslistky si spoločne zaspievali vianočné koledy. V závere vystúpenia prišiel medzi seniorov Mikuláš, anjel, čert a rozdávali sladké darčeky. 

       Pre všetkých nás to bol veľmi príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Aj takéto stretnutia sú dôkazom toho, že mladým ľuďom záleží na tom, ako žijú v dnešnej dobe seniori.

     • A mali sme Kabu...
      • A mali sme Kabu...

      • Na Mikuláša  6.12 . v Spojenej škole Kremnička 10, Banská Bystrica sa uskutočnilo aj tento školský rok  prijímanie  prvákov do cechu stavebného.

       Aj sme sa zabávali aj sme si zaspievali a aj sme si zatancovali...