• Novinky

     • Medzinárodný cestný beh pod Pamätníkom SNP
      • Medzinárodný cestný beh pod Pamätníkom SNP

      • Spojená škola, Kremnička 10, v Banskej Bystrici, zorganizovala 5. 10. 2019 tradičný Medzinárodný cestný beh v areáli pod Pamätníkom SNP, ktorý bol už dvadsiatym druhým v poradí. Spoluorganizátormi podujatia boli Banskobystrický samosprávny kraj, MESTO Banská Bystrica, Múzeum SNP, Banská Bystrica, AK SVETLOŠÁK, Banská Bystrica a KALOKAGATIA BB, občianske združenie, Banská Bystrica. Podujatie bolo organizované nielen pre bežcov registrovaných v športových kluboch, ale pre všetkých  športových nadšencov v rôznych vekových kategóriách. Najmladším účastníkom bol iba trojročný Simonko z Banskej Bystrice. Okrem slovenských bežcov, prijali pozvanie partnerské stredné školy z Poľska (Tarnow) a Maďarska (Békéscsaba), s ktorými SŠ v Kremničke udržiava dlhoročnú spoluprácu. Aj napriek nepriaznivému počasiu sme boli svedkami pozoruhodných výkonov účastníkov tohto pekného podujatia, prostredníctvom ktorého sme si uctili pamiatku obetí Slovenského národného povstania.

     • Technická súťaž žiakov ZŠ
      • Technická súťaž žiakov ZŠ

      • Podporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže do technických oblastí. Ukázať im zábavnou formou svet vedy a techniky to bol jeden z cieľov IX. ročníka „Technickej súťaže žiakov ZŠ“ , ktorú zorganizoval klub AMAVET 937 pri SŠ , Kremnička v spolupráci s ÚKC ZSVTS Banská Bystrica. Súťaž sa uskutočnila v SŠ Kremnička.  Súťažiacich privítal riaditeľ SŠ PaedDr. Milan Ponický. Súťaž otvoril a moderoval Vladimír Kováčik vedúci klubu AMAVET 937. Súťažilo sa v 4 odborných kategóriách z oblasti logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky, astrológie a v jednoduchom experimente pod názvom „Využitie plastového odpadu“, kde súťažiaci dostali použitú plastovú fľašu a mali navrhnúť jej využitie v domácnosti. Úlohu riešili  nakreslením jednoduchej skice a následnou úpravou tvaru fľaše. Výsledky súťažiacich vyhodnocovala odborná porota zložená z dvoch členov AMAVETu  a dvoch členov ÚKC ZSVTS . Súťaže sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Pieninská, ZŠ Radvanská, ZŠ Badín, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Hrnčiarska, Zvolen, GĽŠ Hronská Zvolen. Po  vyhodnotení ich výsledkov sa na prvom mieste  umiestnil žiak Jakub Markech zo GĽŠ, Zvolen, na druhom mieste sa umiestnil žiak Adam Blažko zo GĽŠ, Zvolen a na treťom mieste sa umiestnil žiak Samuel Dian zo ZŠ Radvanska 1, Banská Bystrica. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. V rámci škôl sa na prvom mieste umiestnilo GĽŠ, Zvolen na druhom mieste ZŠ Radvanska 1, Banská Bystrica a na treťom mieste ZŠ Hrnčiarska, Zvolen.. Školy získali poháre a diplomy. V rámci súťaže boli všetci súťažiaci odmenení špeciálnou cenou ,ktorú venoval ÚKC ZSVTS s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vo forme bezplatnej účasti na tematickom zájazde do technického múzea v Košiciach. Okrem súťaže členovia klubu AMAVET  pripravili pre súťažiacich a záujemcov  ukážky zo svojej činnosti. 

       Záverom môžeme konštatovať, že usmerňovanie a vzbudzovanie záujmu žiakov o technické oblastí má veľký význam vo výchovno vzdelávacom procese a v práci pedagógov. Podujatia podobného zamerania prispievajú, že záujem mladých ľudí o technické odbory v rámci činnosti AMAVETu  má stúpajúcu tendenciu.

        

        

        

        

                                                                                                                  Vladimír Kováčik

                                                                                                           vedúci klubu AMAVET 937

     • Navštívili sme Paríž
      • Navštívili sme Paríž

      • Paríž - mesto svetiel, kultúry, krásy, romantiky, zábavy, histórie, módy a samozrejme lásky.  O Paríži sa hovorí, že je to mesto, ktoré nikdy nespí. Svetoznáme múzeá, kultúrne a historické pamiatky, typické parížske kaviarničky, či romantická plavba po Seine. Toto všetko zažijete v Paríži.

                   V sobotu ráno sme odchádzali z Banskej Bystrice. Cesta bola veľmi dlhá, ale so super partiou a pani učiteľkami ubehla rýchlo. Hlavne sme sa nevedeli dočkať Paríža. Nedeľné ráno bolo krásne slnečné, keď sme docestovali do Paríža. Prechádzali sme cez staré parížske uličky, v ktorých sa nachádzali kaviarne typické pre Francúzov. Francúzske kaviarne majú charakteristické terasy, na ktorých sú stoly a stoličky uložené tak, aby sa sedelo smerom do ulice. Vysvetlenie je „francúzske“. Takto môžu muži obzerať nohy Francúzok.  Pomaličky sme prešli ku “Chrámu Matky Božej”- Notre-Dame. Bohužiaľ sme ho už nevideli v plnej kráse, lebo pred dvomi mesiacmi ho zasiahol rozsiahli požiar. Smutný pohľad na poškodený Notre-Dame nám vynahradil krásny výhľad z Eiffelovej veže. Výťahom sme sa vyviezli až na tretie poschodie. Prekonali sa aj tí, ktorí sa báli výšok a zvládli to bez problémov. Ten výhľad bol úžasný. Naozaj je Paríž veľmi, veľmi veľký. Parížom preteká rieka Seina, po ktorej sa môžete previesť vyhliadkovou loďou a vidieť ďalšie zaujímavé miesta. A aj my sme sa previezli na takejto lodi. Navštívili sme aj veľké rozkvitnuté Versailleské záhrady a aj zámok. Nájdete tam bludisko, krásne fontány s pozlátenými soškami a rozprestiera sa tam Veľký kanál, ktorý má tvar kríža. Bol vybudovaný za čias vládnutia kráľa Ľudovíta XIV. - kráľa Slnko. Po ňom plávali zlaté gondoly, ktoré kráľovi venovala Benátska republika. Aj teraz je tam možnosť  plaviť sa na gondolách. Záhrady sú dokonale upravené, všetko má svoj tvar a sú veľmi veľké, tak sme nestihli vidieť každý jeden kút záhrad. Na to by sme potrebovali ďalší jeden celý deň. A aká by to bola návšteva Paríža, keby sme nešli pozrieť do jedného z najväčších múzeí sveta - Louvre. V Louvri sa nachádzajú krásne umelecké diela. Pravdaže za dve hodiny sa nedalo vidieť všetko.  Keby sme stáli pri každom umeleckom diele len pol minúty, museli by sme tam stráviť tri a pol mesiaca. No videli sme aj najvýznamnejší a najznámejší obraz od Leonarda da Vinci s názvom Mona Líza. Pri tomto diele bolo veľmi veľa turistov. Našli sa však medzi nami aj takí, čo sa dostali cez všetkých ľudí úplne dopredu. Nemohli sme vynechať ani návštevu modernej štvrte Paríža - La Défense, zmes skla, ocele a výškových budov, kde bol postavený nový Víťazný oblúk - Grande Arche ku 200. výročiu Francúzskej revolúcie. La Défense patrí k najvýznamnejším moderným urbanistickým celkom sveta. Stoja tu výškové budovy najrozličnejších tvarov, farieb a použitých materiálov. Celý komplex stojí na betónovej platni, pod ktorou sú garáže, podzemné cesty, metro, obchody. Na povrchu sa nachádzajú administratívne budovy, reštaurácie, obytné domy, kultúrne a športové zariadenia a prirodzene parky.  Zaujímavosťou tejto stavby je, že keby ste zobrali Notre-Dame, tak sa celý zmestí pod nový Víťazný oblúk  . Z tohto miesta je úžasný výhľad na Champs-Élysées a Víťazný oblúk - Arc de Triomphe.  Prechádzali sme aj okolo najslávnejšieho kabaretu Moulin Rouge. Na predstaveniach vystupuje okolo 200 tanečníkov a každý jeden má za seba náhradníka, ak by sa pri vystúpení niektorý z nich zranil.

                Paríž je nádherné mesto. Určite, keď budete mať možnosť, choďte ho navštíviť. Očarí vás. Samozrejme chceme poďakovať našej pani profesorke a vedeniu školy, že nám umožnili ísť na takýto krásny výlet. Veľmi pekne ĎAKUJEME.

       Veronika Pecníková II.G

     • Enersol je naša srdcovka
      • Enersol je naša srdcovka

      • Súťaž žiakov stredných škôl ENERSOL SK má za cieľ zvýšiť úroveň ich povedomia o problematike obnoviteľných zdrojov energie a ochrane životného prostredia. Vyhlasovateľom súťaže je každý školský rok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

       Krajské kolo sa na základe poverenia z úrovne Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica uskutočnilo v našej škole dňa 21.3.2019. Bohužiaľ v tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnili len žiaci našej školy.

       Do celoslovenského kola postúpili:

       • Martin Kúšik, III.B s prácou „ Funkčná učebná pomôcka – teplovodné vykurovanie elektrickým kotlom“
       • Veronika Pecníková, II.G s prácou „Poznáme odpad budúcnosti?“
       • Michal Medveď, II.B s prácou „Modrý dom – blue house“
       • Lukáš Petro, III.C s prácou „Vplyv človeka na životné prostredie“

       V silnej konkurencii prác z celého Slovenska sa na celoslovenskej prehliadke ENERSOL SK v dňoch 9.-10.4.2019 v Senici naši nestratili. 

       Martin Kúšik obsadil 3. miesto a postúpil na medzinárodnú prehliadku  ENERSOL EU 2019, na ktorej sa zúčastnili žiaci stredných škôl z 5 európskych krajín. Ostatní žiaci obsadili vo svojich kategóriách 9. - 14. miesto. Martin úspešne reprezentoval školu a Slovensko na medzinárodnej prehliadke, ktorá sa konala v dňoch 11.-12.4.2019  tiež v Senici. Svoju odbornú prezentáciu predkladal v anglickom jazyku veľmi presvedčivo a elegantne.

       Všetkým reprezentantom školy v súťaži  ENERSOL a vedúcim pedagógom jednotlivých prác (pp. Ing. Schlankovej, Ing. Puskailerovej, Ing. Guzmovej a Bc. Dobríkovi) patrí srdečné blahoželanie a úprimná vďaka!

        

                                                                                         PaedDr. Milan Ponický

                                                                                                 riaditeľ školy

     • Ďalšia úspešná reprezentácia školy
      • Ďalšia úspešná reprezentácia školy

      • Naši študenti sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je stredoškolská odborná činnosť známa ako „sočka“. Jej krajské kolo - organizované CVČ Junior – bolo začiatkom apríla na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

       V odbore „Stavebníctvo, geodézia, kartografia“ obsadili študentky SPŠ stavebnej Monika Abrahámová a Alžbeta Dadová  zo IV.G triedy  s prácou „ZOLYA – mestské kúpele“ 1. miesto s postupom  na celoštátnu prehliadku, ktorá sa uskutoční v Košiciach 25. apríla 2019.

       Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskej konkurencii !!!

     • Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní
      • Majstrovstvá SR v streľbe zo vzduchových zbraní

      • Žiačka našej školy - Viktória Záchenská 2. A odbor grafik tlačových médií,

       sa prebojovala na Majstrovstvá Slovenskej republiky v streľbe zo vzduchových zbraní pre rok 2019 –

       • Otvorené majstrovstvá Slovenskej republiky – vzduchovkové rýchlopalné disciplíny.

        

       V dňoch 29. až 31. 03. 2019 sa žiačka našej školy zúčastnila M-SR v streľbe zo vzduchových zbraní, ktoré sa konalo v Brezne, kde vybojovala 2. miesto v súťaži družstiev.

       K víťazstvu srdečne gratulujeme.

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • 22. marec je jedinečnou príležitosťou, ako si pripomenúť dôležitosť vody pre zachovanie života na Zemi. Rozloženie zdrojov pitnej vody na našej planéte nie je rovnomerné. V niektorých oblastiach ľudia trpia jej nedostatkom a vážia si každú kvapku tejto životodarnej tekutiny. Konzumný spôsob života vo vyspelých krajinách však prináša so sebou aj veľké plytvanie vodou a neustále zvyšuje jej spotrebu. 

       Preto sme sa v rámci environmentálnej výchovy na našej škole rozhodli prispieť k zvýšeniu povedomia o nevyhnutnosti ochrany vodných zdrojov aj návštevou SHMÚ v Banskej Bystrici, kde sa žiaci III.A odboru OSV v rámci Dňa otvorených dverí mohli zúčastniť odborných prednášok na túto tému. 

       Pracovníci SHMÚ ochotne vysvetlili spôsoby merania prietoku vody v riekach nášho regiónu, vznik podzemnej vody, spôsoby úpravy vody na pitné účely, prácu s rôznymi prístrojmi, činnosť meteorologickej stanice, poukázali na extrémne výkyvy počasia v našej oblasti a ich vplyv na vodné zdroje, ako aj na nezodpovednosť ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi prispievajú k znečisteniu vodných zdrojov. 

       Naši žiaci si prehĺbili vedomosti o hospodárení s vodou, mali možnosť vidieť prácu odborníkov v praxi a doplniť si tak svoje teoretické poznatky, ktoré získali v škole.

       Veríme, že získali aj vnútorný pocit, ktorý ich bude ďalej poháňať pri šetrení vodou v ich každodennom živote a v boji proti znečisťovaniu vodných zdojov.

     • Expert Geniality Show
      • Expert Geniality Show

      • Boli sme ocenení. A myslíme si,  že zaslúžene. V novembri 2018 sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Do súťaže sa zapojilo 12 454 žiakov z 560 škôl z celého Slovenska. V kategórii O12 súťažilo 1495 žiakov, v kategórii O34 súťažilo 1153 žiakov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 47 žiakov. V prvej štvrtine rebríčka v zvolenej téme sa umiestnili Adam Poliak I.G, Marianna Jochlíková I.G, Gašpar Bartoš I.G, Dominik Rabčan I.G, Roman Plavec I.G, Daniel Mikláš I.G, Jakub Gérer I.G, Oliver Kováčik II.G, Radka Čunderlíková II.G, Róbert Zaťko II.G, Pavol Ďuruica II.G, Simona Viktorová II.G, Michal Antalec II.G, Vladimír Ondruš II.G, Martin Kúšik III.B, Richard Lauroško III.B, Samuel Gallo III.B, Lujza Pilníková IV.G, Erik Šoltýs IV.G, Marian Bojtoš IV.G, Peter Kováč IV.G, Patrik Bevelaqua IV.G, Marek Bartko IV.G. Pavol Ďurica z II.G sa umiestnil v celkovom poradí na 8.mieste!

     • Boli sme na Aquatherme v Nitre
      • Boli sme na Aquatherme v Nitre

      • Dňa 6. februára 2019 sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka SOŠ stavebnej, študijný odbor Technik energetických zariadení budov zúčastnili odbornej exkurzie AQUATHERM v Nitre. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími zariadeniami týkajúcich sa oblasti vykurovania, klimatizácie a regulačnej techniky. Zároveň mali možnosť stretnúť sa so zástupcami firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú a konzultovať o danej problematike. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Opäť medzi najlepšími na Slovensku
      • Opäť medzi najlepšími na Slovensku

      • Naši  žiaci sa aj tento rok postavili na stupeň víťazov  III.ročníka stavbárskej olympiády, ktorú organizuje Stavebná fakulta STÚ v Bratislave.  Pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Beáty Knietlovej sa stavbárskej olympiády tento školský rok zúčastnilo 20 žiakov SOŠ stavebnej. Z celkového počtu 685 zapojených stredoškolákov z celého Slovenska  17 žiaci dosiahli  v troch kolách rovnaký počet bodov a preto o ich umiestnení  rozhodlo 4. rozstrelové kolo, z ktorého vyšli 4 víťazi s rovnakým maximálnym počtom bodov -  medzi nimi dvaja naši,  Michal Fergel a Michal Pavlov zo IV.A triedy, odboru OSV.

       Vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo  v rámci dňa otvorených dverí dňa 7.2.2019 na SvF STÚ  v Bratislave, ktorého sme sa zúčastnili. A tu z celého Slovenska všetky 4 ceny prevzali Banskobystričania, 2 naši a 2 z GJGT v Banskej Bystrici. Poradie bolo nakoniec  určené losovaním, na 1. mieste sa umiestnil náš žiak Michal Pavlov, ktorý získal tablet v hodnote 300 eur. Na 3. mieste sa umiestnil náš žiak Michal Fergel, ktorý dostal klávesnicu k PC a reproduktor.

       Srdečne blahoželáme a dúfame, že tento úspech povzbudí aj ďalších žiakov našej školy, aby sa zapojili do 4. ročníka stavbárskej olympiády v budúcom školskom roku. 

      • Halový turnaj žiakov ZŠ "O pohár riaditeľa Spojenej školy"

      • Dňa 29. 1. 2019 sa v telocvični Spojenej školy konal halový turnaj žiakov základných škôl "O pohár riaditeľa Spojenej školy". Zúčastnili sa 4 družstvá: ZŠ Selce, ZŠ Radvaň, ZŠ Brusno a družstvo z Badína.

       Výsledky: 

       1.miesto - Selce

       2.miesto - Brusno

       3.miesto - Radvaň

       4.miesto - Badín

       Víťazom srdečne gratulujeme!

      • "Poznávaj a chráň"

      • Aj tak by sme mohli nazvať prehliadku stálej prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli " Príroda stredného Slovenska", ktorej sa zúčastnili  dňa 28.1.2019 žiaci II.C a IV. A triedy v sprievode koordinátorky pre environmentálnu výchovu Ing. Beáty Knietlovej.  V nadväzujúcich  častiach výstavy sa žiaci oboznámili s ukážkami  flóry, fauny a geologickej stavby stredného Slovenska, obdivovali  rozmanité druhy živočíchov, pestré sfarbenie kvetov, rastlín a minerálov. Vizuálne zážitky dokreslili informácie o vzájomnom prepojení  medzi  jednotlivými živými organizmami a prostredím, v ktorom žijú. Žiaci si aj takýmto spôsobom rozšírili svoje vedomosti z ekológie  a pochopili dôležitosť ochrany prírody a životného prostredia.   

     • Vianočný koncert
      • Vianočný koncert

      • Každý rok sa ako škola zúčastňujeme množstva kultúrnych podujatí. Medzi nimi tradíciou nepochybne vyniká Vianočný koncert, ktorý organizujeme vždy v decembri v spolupráci s bratislavským občianskym združením Cultura Humana. Tento rok 18. decembra sme si spolu pripomenuli už 7. ročník vianočných koncertov v Evanjelickom kostole na Lazovnej ul. V Banskej Bystrici.

       Spoločne s našimi žiakmi sme si vypočuli tradičné skladby ako Ave MariaTichá noc, ale tiež populárne vianočné piesne z celého sveta (napr. Rockin' around the Christmas tree), hudbu z rozprávok (Kdepak ty ptáčku hnízdo máš) a samozrejme viaceré ľudové koledy z rôznych regiónov Slovenska. Interpretmi piesní boli profesionálni umelci - renomovaní koncertní sólisti, absolventi konzervatórií a FMU AU v Banskej Bystrici – dvaja speváci a zároveň moderátori a klaviristka.

       Koncert bol pre nás aj pomyselnou bodkou za kalendárnym rokom 2018 a príjemne nás naladil na nadchádzajúce vianočné sviatky i prázdniny. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník J

       Mgr. Katarína Talčíková, VP

     • Aj psíky mali Vianoce
      • Aj psíky mali Vianoce

      • Študenti našej školy sa vybrali do Brezna za odloženými psíkmi, ktorí nenašli domov a  trocha tepla u ľudí. Spravili sme zbierku  a kúpili zvieratkám jedlo a priniesli pár drobností (prispel aj p. Mgr. Milan Ponický ml., za čo mu ďakujeme).  Vyvenčiť psíkov nebolo také jednoduché, ale našli sme si k nim cestu. Pekné popoludnie v Brezne a uvedomenie si, že  psíky sú verní priatelia, len ľudia na to zabudajú.....

     • Opäť kabu v Spojenej škole
      • Opäť kabu v Spojenej škole

      • Uvítanie prvákov do cechu stavebného sa nieslo v čarovnej adventnej  atmosfére Lucie. Súťaže a zábavný program na našich tvárach vyčaril úsmev a priniesol pohodu do duše v tejto predvianočnej nálady. Prváci vitajte medzi nami !

     • First LEGO League 2018/2019
      • First LEGO League 2018/2019

      • Dňa 7. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnilo Regionálne kolo 11. ročníka súťaže FIRST LEGO League 2018/2019 - Banská Bystrica, organizátorom bol Klub AMAVET č. 937 pri Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica. Súťažilo sa v turnaji, ktorý spočíva v 4 rovnocenných častiach - Robot Design, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu, Robot Game. Zúčastnilo sa 11 tímov so ZŠ a stredných škôl - spolu 82 ľudí s trénermi - 69 súťažiacich žiakov, 6 porotcovia, 12 rozhodcov a 8 organizátori. Na podujatie sa prišlo pozrieť 51 divákov s čoho boli aj žiaci našej školy.

       Téma súťaže na rok 2018 je - INTO ORBITSM - Život a cestovanie vo vesmíre.

       FIRST® LEGO® League (FLL) je program, ktorého cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

       Hlavné ciele:

       • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie
       • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu
       • povzbudiť deti a mládež ku kreativite pri riešení komplexných úloh

       Základom FLL je robotická súťaž počas ktorej deti riešia "zapeklité misie" použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali v čase od vypísania úloh (zvyčajne august) do termínu konania súťaže (november - január). Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným,  spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a musia stihnúť daný termín.

       V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Súťažiaci na Slovensku si môžu vybrať regionálny turnaj zo 7 miest - Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava-Petržalka, Košice, Poprad, Žiar nad Hronom a  Žilina. 

       Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

       • Robot Design
       • Robot Game
       • Prezentácia výskumného projektu
       • Tímová práca

        Robot Design

       Roboty musia byť postavené výlučne zo stavebníc LEGO použitím iba základných senzorov a naprogramované štandardným softvérom, aby súťaž mala jednotnú úroveň technických možností a výsledky tímov boli porovnateľné. Hodnotí sa kvalita konštrukčného návrhu a programu robota.

       Robot Game

       Tímy si prinesú naprogramované roboty, ktoré súťažia na ihrisku FLL. Roboty plnia na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body. Hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

       Výskumná úloha

       Tímy na ihrisku prezentujú aj výsledky výskumného projektu, na ktorom pracujú počas dlhšieho obdobia pred súťažou. Výskumná úloha je každý rok iná, podľa témy FLL, vyhlásenej na príslušný rok. Úlohou tímov je najskôr určiť problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení vlastnej výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a odprezentujú porote rozhodcov na turnaji.

       Tímová práca

       Súťažiace tímy získajú na turnaji body aj za to, ako dobre v príprave na turnaj spolupracovali ako jeden tím. Tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú. Je to výzva pre vás!

       Semifinále Slovensko a Česko bude 9. 2. 2019 - Fakulta informatiky a informačných technológií,

       STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

     • Ekologická olympiáda
      • Ekologická olympiáda

      • Dňa 11.12.2018 sme na našej škole v rámci environmentálnej výchovy zorganizovali ekologickú olympiádu, ktorej sa zúčastnilo 12 žiakov.

       Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti triedenia odpadov, navrhli spôsob, akým chcú sami prispieť k záchrane nášho životného prostredia a ako budú zásady ekologického správania uplatňovať  v každodennom živote aj v rámci svojich rodín. Výhercami sa stali Marianna Jochlíková z I.G, Patrik Hofer z I. C a Filip Turský z II.B triedy. Srdečne blahoželáme a veríme, že aj ostatní zúčastnení si z olympiády odniesli veľa poznatkov a že z nich vyrastá generácia, ktorá dokáže svojím príkladom zmeniť myslenie tých, ktorí ešte nepochopili, že ide o život a budúcnosť nás všetkých.

     • Strážca divočiny
      • Strážca divočiny

      • Dňa 7. 12. 2018 si žiaci II. B triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Kalinovou a koordinátorkou pre  environmentálnu výchovu  Ing. Knietlovou pozreli v Tihányiovskom kaštieli krásny dokumentárny film  Roberta Rajchla a Erika Baláža " Strážca divočiny",  ktorý bol natočený v divokej prírode Tichej a Kôprovej doliny  vo Vysokých Tatrách. Tvorcovia ukázali nielen krásu a majestát našich veľhôr, ale v centre ich pozornosti bol predovšetkým bežný  život  medvedej rodinky, jelenej zveri a ostatných obyvateľov  ťažko dostupného horského terénu. Nenásilná réžia, veľmi pôsobivá hudba a podmanivý  sprievodný hlas Mariána Geišberga nás vtiahli do čarokrásneho sveta neskrotenej prírody  a vyvolali v nás pocit hrdosti na to, že táto nádhera patrí nám Slovákom a musíme si ju  zo všetkých síl chrániť.

     • Expert geniality show
      • Expert geniality show

      • Každoročne sa naša škola zapája do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. Naši žiaci aj tento rok mohli ukázať, čo vedia. O titul EXPERT sa bojovalo 29.novembra 2018. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov našej školy. Prváci a druháci si merali sily v kategórii O12 a žiaci tretieho a štvrtého ročníka súťažili v kategórii O34. Súťažiaci si mohli vybrať dve z piatich ponúkaných tém:  Dejiny, udalosti, umenie, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá, Do you speak English? Vybrali by ste si?                                                                                                                

       To, ako sme dopadli sa dozvieme v januári. Ale aj tu platí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“ :)

     • Odborná stavebná exkurzia
      • Odborná stavebná exkurzia

      • Dňa 3.12.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili odbornej stavebnej exkurzie na rozostavaných stavbách v meste - "Obytný dom Rudlovský potok a "Urpín" - budova vybavenosti a parkovania na Cikkerovej ulici. Sprevádzajúce učiteľky stavebných predmetov Ing. Milica Schlanková a Ing. Beáta Knietlová im vysvetlili rozdiel medzi monolitickými a montovanými konštrukciami, upozornili na použité materiály a mechanizmy, ktoré na stavbách videli, objasnili údaje na označení stavby, poukázali na dôležitosť objektov zariadenie staveniska a na opatrenia, ktoré musia byť dodržané pri stavebných prácach v zimnom období.

       Žiaci si tak mohli svoje teoretické vedomosti z predmetov príprava a realizácia stavieb, technológia a stavebné konštrukcie  konfrontovať v reálnych podmienkach, čo určite prispelo k ich rozšíreniu a upevneniu.