• Novinky

      • Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G

      • Rozlúčka so žiakmi štvrtého ročníka je už tradične príležitosťou pre ocenenie tých najlepších študentov. V tomto školskom roku sa na tomto podujatí vyhodnocoval už

       17. ročník súťaže „o najlepší ročníkový projekt“. Ceny pre najúspešnejších žiakov okrem vedenia školy opäť venovala Slovenská komora stavebných inžinierov, ktorú zastupoval

       predseda regionálneho združenia SKSI Ing. Ďurica. Odborná komisia v tomto ročníku rozhodla nasledovne:

       1. miesto – Miroslav Kantorák
       2. miesto – Martin Villár
       3. miesto – Patrícia Vjatráková

        

       Víťazom blahoželáme a všetkým študentom 4.G želáme veľa úspechov v ďalšom živote.

       Ad revidendum .......

       Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 1 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 2 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 3 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 4 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 5 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 6 Vyhodnotenie najlepších žiakov zo 4.G - Obrázok 7