• Novinky

     • Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018
      • Medzinárodný cestný beh - BEH PRE VŠETKÝCH 2018

      • Usporiadateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

                                Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

                                MESTO Banská Bystrica

                                Múzeum SNP, Banská Bystrica

                                AK Svetlošák, Sládkovičova 34, Banská Bystrica

                                Kalokagatia BB, OZ, Kremnička 10, Banská Bystrica                    

       Miesto a termín:   Park pod Múzeom SNP, Banská Bystrica

                                                       dňa 6. 10. 2018

       Organizačný výbor:

       riaditeľ pretekov                                       - PaedDr. Milan Ponický

       techn. riaditeľ pretekov,hlavný rozhodca - Mgr. Elemír Dóša

       manager pretekov                                     - Eduard Földvári, tel.: 0905608620

       Prihlášky:   poslať v termíne do 5. 10. 2018

                            na adresu: Eduard Földvári

                                             Šípková 19

                                             974 05 Banská Bystrica

                            alebo na e-mail:  foldvari.eduard@gmail.com

       Prezentácia:  od 8.00 hod. areál pod Múzeom SNP

                               8,00 – 9,00 hod.  mládežnícke kategórie

                               do 10,00 hod. ostatné kategórie a juniori

       Trať: trávnatý a asfaltový povrch

       Zdravotná služba: zabezpečená počas pretekov

       Informácie: účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie

       Kategórie a časový rozpis:

       09.00 hod.      slávnostné otvorenie, kladenie vencov

       09.45 hod.      štafetový beh – predškolské deti s rodičmi, 300m (2012 a mladší)

       10.00 hod.      mladší žiaci a žiačky  600 m   (2005 – 2011)

       10.15 hod.      žiaci a žiačky  1 000 m   (2003 – 2004)

       10.30 hod.      dorastenci, dorastenky  3 000 m   (2001 –2002)

                              juniorky      3 000 m   (1999 – 2000)

       10.50 hod.      juniori         4 000 m   (1999 – 2000)

                              veteránky    4 000 m   (1982 – 1973)

                              veteránky    4 000 m   (1972 a staršie)

                              ženy            4 000 m   (1983 a mladšie)

                              veteráni       4 000 m   (1962 – 1953)

                              veteráni       4 000 m   (1952 a starší)

       11.15 hod.      muži            8 000 m   (1983 a mladší)

                              veteráni       8 000 m   (1972 - 1963)

                              veteráni       8 000 m   (1982 - 1973)

       Šatne:                                   pri Múzeu SNP

       Ceny:

       hlavná kategória - muži:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

       hlavná kategória - ženy:      1. miesto  – 3. miesto finančná odmena

       ostatné kategórie:                 medaily a vecné ceny

       Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekár je povinný mať so sebou preukaz totožnosti a preukaz poistenca.

       Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu osobných vecí počas preteku.

       Štartovné:              juniori a seniori         3,00 €

                                       veteráni                      2,00 €

       Občerstvenie:        v cieli bude podaný čaj alebo minerálka.

     • EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE
      • EXKURZIA V ARBORÉTE BOROVÁ HORA VO ZVOLENE

      • Dňa 18. 9. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy pod vedením odborných učiteľov Ing. Knietlovej a Ing. Sviatka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy exkurzie do Arboréta Borová Hora, ktoré je účelovým zariadením Technickej univerzity vo Zvolene a bolo vyhlásené za chránený areál v obciach Sliač a Zvolen. Prehliadka vzácnych druhov drevín, rozária a skleníka so zbierkou kaktusov a sukulentov  bola sprevádzaná odborným výkladom pracovníčky Arboréta, ktorá oboznámila žiakov s históriou, vývojom a šľachtením drevín, rôznych druhov ruží, ktoré nás preslávili aj vo svete. Žiaci si so záujmom vypočuli najmä rôzne zaujímavosti, týkajúce sa druhu, vzrastu, veku a vlastností drevín prevažne domáceho pôvodu, čím si rozšírili vedomosti získané v škole a získali nový hodnotový postoj k ochrane životného prostredia.